ƯỚC GÌ

Tôi mong được nương theo cánh gió
về lối xưa đùa tóc Em bay
Bóng giảng đường, Em, con dốc nhỏ
măi theo tôi đến tận phương này.

Ước gì được làm mây phiêu lãng
để nhởn nhơ tán, tụ đêm ngày
Mây như tóc em mềm...lãng đãng
trải tơ trời, tha thướt nhẹ bay.

Tôi mong thấy dáng Em trên phố
như thuở nào nắng ngập đường hoa
Trời viễn xứ Hạ vàng mấy độ
Thời gian trôi, nhân ảnh nhạt nḥa.

Ước ǵ thả mảnh hồn lữ thứ
ngược ṿng quay, t́m lối quan san
chỉ để nói một lời t́nh tự
là tiếng yêu dù rất muộn màng!

Ước ǵ được một lần đối diện
như ngày nào hai đứa bên nhau
Dù đă rất mênh mông trời, biển
kỷ niệm xưa vẫn măi đẹp màu!

HUY VĂN