THẦM LẶNG


H́nh như...
Chưa lần nào ḿnh nói tiếng chia tay
nên kỷ niệm vẫn đẹp màu hoa mới nở
Từ dạo...
Lửa nung trời cho ngàn trùng cách trở
t́nh măi trong tim dù chân đă dặm dài.

Từ buổi ban mai mang đầy nét u hoài
cung thương chỉ chập chùng trong cơi mộng
Con nước về xuôi cho đời thêm trầm, bổng
nên t́nh tôi cứ thế...giữ trong ḷng!

Mới hôm nào...
Gửi lời yêu theo tiếng vọng trùng khơi
mà thấm thoát đă hơn nửa đời lữ thứ
Người đă xa trong nhớ, quên quá khứ
Sao t́nh măi nồng hương dù kư ức đă sang mùa?!

Tóc thanh xuân đă đậm màu sương khói
Chuyện t́nh yêu khác chi gió qua mành
Vậy mà khi tơ ḷng quyện ngày xanh
là nhớ quá tà áo Em ươm nắng!

Tôi măi gọi tên Em trong thầm lặng
Nghe từng đêm vọng lại tiếng thở dài
Lời tự t́nh không biết tỏ cùng ai
nên giữ lại cho hồn thêm...tư lự!

Qua bao năm hoa ḷng chưa kết nụ
Thôi cũng đành để Hạ thoáng qua song
Lời yêu Em xin nhờ đến ngàn thông
reo lại khúc hạnh tuyền thời trọ học!

HUY VĂN
( Để nhớ Đà Lạt, Em và..." Mùa Hè Đỏ Lửa " )