LỜI CHO HẢI ĐẢO


Đă 45 năm! Biển ngậm ngùi tưởng tiếc
Hoàng Sa đau trên từng lớp san hô
74 Anh Linh chung một nấm mồ
Trầm đáy vực thiên thu nghe sóng vỗ!

Một sớm vào Xuân biển dâng cuồng nộ
Nh́n đàn con quyết tử chống Tàu Ô
Thừa hùng tâm nhưng lực tận, thế cô
đành thất thủ trước bạo cuồng của giặc!

45 năm! Đă bao ḍng nước mắt
khóc thương cho biển đảo chịu trầm kha
Nào Phú Lâm, nào Vĩnh Lạc, Quang Ḥa (*)
V́ tổ quốc, biển cùng Người tử chiến!

Từ ngàn xưa, khi sơn hà nguy biến
Đấng hùng anh một dạ quyết xông pha
Biển ngày đêm nhớ Thành Trí, Văn Thà
cùng Chiến Hữu hy sinh v́ Tổ Quốc.

Trang hùng sử của ngàn đời Dân Tộc
ghi đậm câu Sát Thát đuổi giặc Nguyên
Đến ngàn sau gương Duy Mộng, Cam Tuyền (*)
là h́nh ảnh chống giặc thù phương bắc.

Nghe vang vọng một lời nguyền son sắt
của những người con thuộc chính thể Cộng Ḥa
Rồi đến một ngày... Hoàng Sa ơi Hoàng Sa
Cờ chính nghĩa sẽ về bay trên quần đảo!

HUY VĂN
(*) Tên các hải đảo