NIỀM RIÊNG ĐÊM THÁNH

Một nửa ṿng quay nối chung mùa
Thoảng trong thời tiết chút hương xưa
Gió lạnh phố phường, sương lăng đăng
và cơi ḷng tôi như nắng, mưa!

Nắng đă hoàng hôn từ mấy độ
Và mưa, lạnh quá buổi tan đàn!
Một dạo bàng hoàng trên tuyệt lộ
Dập dồn con sóng động trường giang.

Cố giữ an b́nh trong tâm thức
sao vẫn ngậm ngùi cuộc biến thiên?!
Cố nén ḷng quên mà vẫn nhớ
từng xót xa trong cơi lụy phiền!

Vẫn mộng rồi mơ mùa hạnh ngộ
với trùng trùng những ánh hoa đăng
Thắp ánh sáng và ơn cứu độ
chiếu vực sâu, soi lối vĩnh hằng.

Đêm cực thánh như từ muôn thuở
Trỗi về đâu nhạc khúc huyền linh!?
Đêm cứu độ! Đất, Trời rộng mở
mà hồn đau mấy nỗi u t́nh.

Có tôi giữa muôn trùng đông giá
trải ḷng trên nhật kư tàn năm
Chờ ṃn mỏi hồng ân nhiệm lạ
giáng trần xua tan cảnh tối tăm.

HUY VĂN