ĐỨNG VÙNG LÊN


Lửa Phan Rí thắp sáng đêm B́nh Thuận
Nung ḷng Dân, cất tiếng gọi Non Sông
Ánh Mê Linh ḥa hào khí Diên Hồng
Lời " Sát Thát! " ngàn năm c̣n vọng động!

Phải ngăn bạo quyền đi theo đường Chiêu Thống
Không thể đứng nh́n chúng bán nước cầu vinh
Đă hơn bốn ngàn năm hồn sông núi uy linh
là ngọn đuốc luôn soi đường, dẫn lối!

Ai nói chỉ có " thăng long " ngoài Hà Nội?
Sàig̣n hôm nay cũng vừa lộ cốt rồng!
Khi toàn Dân quyết chí giữ non sông
th́ khí thế như nước tràn, như sóng vỗ!

Hà Nội, Sàig̣n nh́n đàn con xuống phố
Không phải đi dạo chơi
mà để chống bọn cầm quyền!
Tiếng hô hào như lời vọng linh thiêng
của Tử Sĩ anh linh qua bao trang hùng sử.

Đồng bào ơi! Hăy vượt cơn sóng dữ!
Cơ hội quật cường chỉ đến một lần thôi!
Ngọn lửa đấu tranh là ánh sáng cuộc đời
Đă đến lúc giương ngọn cờ quyết chiến!

Đừng chần chờ! Hăy cùng nhau vững tiến!
Hăy truyền cho nhau những ngọn lửa tim hồng!
Cả nước vùng lên hét một tiếng: " KHÔNG! "
Không chấp nhận cho bọn hèn bán nước!

Máu đă đổ! Nhưng đừng nản ḷng lui bước
Muốn cứu sơn hà phải chấp nhận hy sinh!
Giữ biên cương bằng chính mạng sống ḿnh
là nét đẹp ngàn đời trong trang sử Việt!

Không thể đứng nh́n quê hương tận tuyệt!
Không để dân Lạc Hồng thay giống, đổi tên!
Đồng bào ơi! Xin hăy đứng vùng lên!
Diệt cộng phỉ, đập tan quân bành trướng!

HUY VĂN