NGÀN NĂM MĂI T̀NH CHUNG

Bạn đă thiên thu ôm Đất Mẹ
Nghe côn trùng hát khúc vô thường
Tôi c̣n bên cơi đời quạnh quẽ
từng đêm ngồi nhớ chuyến ly hương.

Một cánh buồm xuôi gịng lịch sử
Vận nước phủ màu sương điếu tang
Chinh nhân nay đă là du tử
vá mảnh đời sau những điêu tàn.

Bạn không c̣n biết mưa hay nắng
Mộ chí tan hoang, cốt xương rời
Ngạ quỷ c̣n say men chiến thắng
Ngất ngưỡng trên từng xác thây phơi!

43 năm đếm ṿng nhật nguyệt
thấy thương sông núi đẫm lệ Hời
Bao cảnh sinh ly và tử biệt
Mới đó đă xa biệt ngàn khơi!

Buồn nào đọng cánh nơi viễn phố
Nhớ người Chiến Sĩ đă trận vong!
Ngoài hiên nắng nhuộm màu tịch mộ
cho muộn phiền vương tận đáy ḷng!

Bạn chưa yên ngủ đêm vĩnh tận
vất vưỡng hương linh quyện u t́nh
Quê hương ch́m đắm trong định phận
nên ánh hồng chưa rạng b́nh minh!

Nỗi nhớ thay hương ḷng thắp muộn
Rót chén càn khôn nối muôn trùng
Hồ trường chắt giọt mời...Thượng Hưởng!
Huynh- Đệ ngàn năm măi t́nh chung

HUY VĂN
(Nhân ngày Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong
tại Hoa Kỳ 28/05/2018 )