MỘT V̉NG QUAY


Đầu năm...cứ thế nuôi hy vọng
Không lẽ trầm luân chẳng lối về?!
Từ lâu ta vẫn là chiếc bóng
Hiu hắt bên đường vẫn bước, lê.

Thương thân lưu lạc bên đời rộng
Sớm hôm xuôi ngược...rất mông lung!
Như thuyền chới với trên đầu sóng
Lênh đênh, trôi dạt giữa muôn trùng!

Thuở quan san đă thành cổ tích
Ṿng sinh tử khép kiếp phiêu bồng
Thắp ánh hoa đăng soi đáy vực
Soi thấu hồn ta với hư không.

Mỗi năm mơ một màu nắng mới
Gió lặng, trời quang, ấm mặt người
Mong nguyên tiêu sáng đêm cứu rỗi
để sông núi sớm dậy nguồn vui.

Th́ cũng miên man trời viễn xứ
khi thời gian trỗi một ṿng quay
Treo lên cánh gió hồn lữ thứ
Cứ thế mà trôi tháng với ngày!

HUY VĂN