MỘT M̀NH TRÊN CĂN GÁC


" Chiều cuối tuần, tha phương, căn gác nhỏ
Ly rượu đầy ...làm sao cạn chiều nay " (*)
Bên song thưa, nh́n nắng nhạt chân mây
chạnh ḷng nhớ dốc xưa, đồi núi cũ.

Mùa viên tịch ươm nỗi buồn cô phụ
Lá ĺa cành tô đậm nét vàng phai
Ai nhớ ai trong đêm vắng, canh dài
cho mắt ngọc cũng nḥa thêm dư lệ?!

Nh́n đời trôi theo mưa nguồn, chớp bể
mà thương sao những ngày tháng viễn hoài!
Người truân chuyên theo phù thế trần ai
và nhân ảnh cũng nḥa theo mây khói!

Chuyến về xuôi lời yêu chưa kịp nói
đă mịt mờ như sương lạnh ban mai
T́nh chưa trao mà sao vội ngắn, dài
những sướt mướt trên lối về lá rụng!?

Trên viễn phố nh́n ngàn mây lơ lững
chạnh nhớ xưa Thu nhạt nắng ven đồi
Nửa ṿng quay trái đất! Cũng đành...thôi!
Em cuối đất, tôi cùng trời phiêu bạt.

Chiều cuối tuần, một ḿnh trên căn gác
Bâng khuâng hồn, sóng sánh rượu tràn ly
Cô đơn như ngày đó, lúc phân kỳ
Nh́n lá úa, riêng ḿnh ta...đối bóng!

HUY VĂN
(*) Thơ KIM CÚC