NỖI ĐAU THẦM

Chiếc áo sờn vai che mùa gió ngược
Tháng ngày dài trên viễn phố trầm hoang
Nắng sáng, mưa chiều. Nhập nhằng con nước
Bóng quê đâu?! Sao chỉ thấy bạt ngàn!?

Không hẹn quay về nên ḷng khắc khoải
Nén măi trong tim một nỗi đau thầm
Mời nhau vài chén sầu quan tái
Xa lắc xa lơ! Sông núi biệt tăm.

Nh́n lại đời ḿnh thấy c̣n nặng nợ
Nợ máu xương nhuộm phế tích hồn hoang
Vỗ tay trắng cho tóc buồn. Sợi nhớ
sợi thương. Ta. Một loài thú xa đàn!

Đuốc thắp măi cũng tàn phai cơn mộng
Ánh trăng xưa đă lịm tắt lâu rồi
Tiếc thương nào vỗ về câu hoài vọng
Hăy ngủ đi! Một giấc thật tinh khôi.

Th́ cũng bấy nhiêu đêm lạc lơng
Nhớ! Cả một trời nắng, gió, mưa, sương
Buồn! Vẫn là những nỗi niềm hoài vọng
Vui! Khi mộng về mơ thấy quê hương.

HUY VĂN