THÁNG 7


Tháng 7! Mùa hè. Cơn nắng quái
Sân vàng cỏ rũ. Dáng cây nghiêng
Trên trời, vân cẩu như dừng lại
Gió lặng. Tranh mây chợt hăo huyền.

Dấu vết hỗn mang mùa " đỏ lửa "
đă thành thương tích của Hè xưa
Đời trôi lặng lẽ hơn một nửa
Vẫn phong trần, phiêu bạt, nắng, mưa!

Lá, cỏ phơi vàng sân hiu quạnh
Đang Hạ mà như đă vào Thu
Bên trời hí lộng màu vân ảnh
cho thêm rời ră nét trần phù .

Mượn chút nắng vờn qua tóc rối
trải bâng khuâng vào chốn hư không
Quán gió, cầu sương: đời thoáng vội
Hè chưa tắt nắng đă mênh mông!

Tháng 7! Trong nỗi đau thầm lặng
thời gian cứ thế: vật vờ trôi
Như thuyền buông lái trên sông vắng
Thấy giữa muôn trùng một bóng: Tôi!

HUY VĂN
( Để nhớ " Mùa Hè Đỏ Lửa " )