LỬA VIỆT


Ngọn Lửa từ tâm tô hồng nếp sống
Thắp sáng đêm thâu. Tỏa rạng tinh cầu
Hạc nội, mây ngàn. Người xưa khuất bóng
Lửa vượt Đất Trời. Về đâu? Về đâu?

Xưa lúc hợp Đoàn, Lửa bừng đêm Trại
Nghe tiếng reo vui nồng thắm mặt người
Nay chốn hà phương sống đời quan tái
Nhớ bóng Tùng Nguyên, ḷng chợt đầy vơi.

Ngày lắng âm hao. Đêm nḥa bóng hạc
Người cũng bấp bênh giữa những muôn trùng
Nhớ quá rừng khuya im nghe Lửa hát!
Tí tách than hồng gọi tiếng thủy chung.

Lửa đă một thời khơi nguồn Khai Phá
Hung đúc hùng tâm từ thuở lên đường
Nhóm ngọn Lửa hồng. Mời gọi yêu thương
Cho Trời Đất luôn thắm mùa hoa nở.

Ngọn Lửa dặm đường đă từ muôn thuở
Chiếu rọi u minh, soi lối chân t́nh
Lửa nối ḷng thanh qua kiếp phù sinh
Biến hạnh phúc thành suối nguồn miên viễn.

Gom hy vọng làm hành trang thẳng tiến
Trải tin yêu cho Bách Hợp tươi cành
Bạn rừng ơi! Hăy nhóm hồng Lửa Việt
Đẹp muôn đời Hướng Đạo với Sử xanh!

HUY VĂN
( Qúy tặng những tâm hồn Hướng Đạo )