ĐĂ 50 NĂM


Quần đảo Hoàng Sa trùng trùng, lớp lớp
Đă 50 năm biển động, sóng cuồng
Nhớ chiến hạm xưa vẫy vùng, tử chiến
chống bọn xâm lăng, ǵn giữ biên cương!

Hồn lịm theo tàu. Xác thân thủy táng
Ngày đêm nghe đồng vọng bản hùng ca
Xưa oanh liệt chống, ngăn loài Nguyên, Hán
Nay lưu danh người Chiến Sĩ Cộng Ḥa.

Từ truyền kiếp bọn Bắc Kinh xâm lược
Hàng ngàn năm luôn dấy động can qua
Đến ngày nay gặp chí hùng quật khởi
của cháu, con Lạc Việt tại Hoàng Sa.

Dù định mệnh ép làm thân chốt thí
vẫn bừng bừng nhiệt huyết đấng hùng anh
Thà thủy tận! Không lùi tàu trước địch
Biết thế cô vẫn quyết liệt phân tranh!

Ngọn bạc đầu thay cho ḍng nước mắt
tiếc thương người đă anh dũng hy sinh
Biển, san hô và trời xanh, nắng biếc
luôn nhớ đàn Con v́ Nước quên ḿnh.

Không bia mộ nơi ngàn trùng sóng vỗ
nhưng trong tim của con cháu Lạc Hồng
tên 74 anh hùng Chiến Sĩ
đă đi vào trang Sử của Non Sông!

Đă 50 năm! Dù ngàn năm sau nữa
cũng không thể quên Nợ Nước, Thù Nhà
Toàn Dân sẽ chung lời nguyền Sát Thát
Dựng lại cơ đồ! Hoàng Sa ơi... Hoàng Sa!

HUY VĂN
( Kính dâng Hương Linh 74 Tử Sĩ của Quân Chủng
Hải Quân/Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa đă hy sinh tại
quần đảo Hoàng Sa ngày 19-01-1974 )