HẸN MỘT MÙA XUÂN


Mới hôm nào cùng nhau chờ xuân đến
Thấm thoát đă qua hơn nửa đời người
Bạn trăn trở, tôi như thuyền không bến
Hơn bốn mươi năm chẳng thấy Xuân tươi!

Không muốn ĺa quê nhưng đành biệt xứ
Bởi non sông nào khác cảnh ngục tù
Xuân chỉ đến trong tiền thân quá khứ
nên chỉ c̣n dư vị lắng thiên thu.

Xưa chinh chiến đón xuân nơi trận tuyến
mà vẫn vui với cúc dại, mai rừng
Bọn chúng ḿnh từ sau cơ quốc biến
có khác chi chùm gởi sống tạm dung!

Nơi cố quận bạn mang thân chiến bại
Chốn viễn phương tôi hẹn măi ngày về
Bạn ẩn nhẫn, nén hờn chờ qua ải
Tôi quặn ḷng thắp nến dơi sơn khê !

Ừ! Mai này về mừng Xuân trên phố
khi quê nhà hăm hở cuộc hồi sinh
Sẽ có ngày trong niềm vui tao ngộ
Bạn và tôi ḥa khúc hát ân t́nh!

HUY VĂN
( Qúy tặng Đồng Đội và Chiến Hữu của tôi thuộc LĐ1&12 BĐQ )