ĐỪNG DO DỰ


Có xuống đường đả đảo cả ngàn lần
cũng không làm cho bọn phỉ quyền nao núng
Nắm bạo lực trong tay, chúng sợ ǵ
tiếng gào thét bởi căm hờn
Vài trăm, vài ngàn người mà chỉ có tay trơn
làm sao triệt khối thành tŕ Cộng Sản?!

Lấy thịt da chọi súng gươm hung hăn
chỉ làm mồi cho đồ tể giết đă tay
Bao năm rồi! Dân ngậm đắng nuốt cay
cúi đầu nhận xích xiềng tṛng lên cổ!

Phải chăng v́ nhu nhược đă quen
nên 90 triệu người nghiến răng chịu khổ?!
Cứ ẩn nhẫn từng ngày chờ qua ải trần gian
Đă 80 năm đứng trước cảnh bạo tàn
mà vẫn diễn vở tuồng..." nhờ ơn bác, đảng "!

Đồng bào ơi! Hăy vùng lên
dẹp tan quân cướp cạn
V́ chúng mà dân tộc măi điêu linh
Tỉnh thức đi! Khi cần, phải hy sinh
để giành lại tự do và hạnh phúc!

Xưa tổ tiên từng chết vinh hơn sống nhục
Nay cháu con sao chẳng ngẩng cao đầu!?
Có lẽ nào măi sợ sệt, lo âu
hay chấp nhận sống vong thân cho hết kiếp?!

Khi lănh đạo chỉ là phường chết tiệt
cam tâm làm nô bộc của Bắc Kinh
th́ đồng bào ơi sao c̣n tiếc thân ḿnh?!
Đừng do dự! Hăy can đảm hiến thân cho Lịch Sử!

HUY VĂN