Thơ

Trang thơ Nguyễn Minh Châu

Tuổi trẻ Việt Nam
Xuân nhớ đến Mẹ
Người Lính Già (Đại Bàng Tango)
Mùa Giáng Sinh xưa
Nhớ về chốn cũ
Nhớ nhà (Nhớ ngày ấy)
Saigon của tôi
T́nh sen
Mănh Hổ “Tây Đô”
Kư Ức khó quên (Ngày tàn cuộc chiến)
Người lính già (Cọp nhớ rừng)
Khi tôi chết (Tâm sự người lính già)
T́m phương giác
Gục đầu xuống
Đêm trăng nhớ bạn
Người lính và nỗi nhớ
Hương xưa của tôi
Người lính VNCH
Huyền thoại mưa Sài G̣n
Vịt Tiềm
Thắp nhang cho bạn
Tấm thẻ bài
Thăng trầm
Hoa nước mắt
Khi tôi đi
Độc ẩm
Nh́n đất mẹ
Nợ núi sông đă trả, chỉ c̣n nợ em
Tận cùng nỗi nhớ
Một câu hỏi
Một thoáng suy tư
Mày hỏi tao
Bạc màu áo trận
Thơ - Đông Hương 1 - 2 - 3
Đồng đội
Quận Tư, xóm nhỏ
Người lính già (Cọp nhớ rừng)
Cảm xúc Tháng Tư Đen
Nhớ Bạn tuổi thơ
Tháng Tư hoài vọng
Nhớ Phá Tam Giang
Khi cha già cha sẽ về đâu??
Biển ấy, mùa này
Tháng Ba rồi ....
Một ngày và một đời TQLC
Buồn như một sớm trời không nắng
Huế xa rồi - Mai mốt về em nhé
Mê thư lính
T́nh khúc cho một người
Nỗi nhớ buồn hiu
D́u nhau đi cho hết....
Chùm thơ Đông Hương
Ta về
Ưu tư vận nước
Tưởng niệm 40 năm
Đêm ngủ tôi mơ
Tháng Tư lại đến nữa rồi
Cái chết của một tượng đá
Xuân Buồn
Anh sẽ đưa em về
Bức dư đồ
Tâm sự lính Mũ Xanh
Ngồi xuống đây
Hăy nhặt ǵum cha
Xin giữ
Mây tháng Tư
Xuân xứ người
Lời cho này anh
Giấc mơ tương lai
Cô giáo Tịnh Như
Nhớ Cao Xuân Huy
Bông hồng Hậu Nghĩa
Anh đi...
Chiều trên quê nội
Nội tướng của t́nh thương
30 tháng 4 - Sống và Chết
Với MX Sóng Thần một thuở...
Tháng Tư đen
Tao nợ mầy...
Pho tượng người lính...
Đôi nạng gỗ...
Tôi nợ anh...
Chùm thơ Áo Trắng 
Nhớ một chiều Xuân
Thơ của Trần Khoa Danh
Tâm sự người Thương Binh
Nhà xưa đă khép

 

 

 

 

 

 


NIÊN TRƯỞNG TQLC HOÀNG LĂM


(H́nh TQLC Hoàng Lăm)

A-Lời Giới Thiệu: 
MX. Saigon (Tôn Thất Soạn) có nhiều kỷ niệm với MX.Hoàng Lăm trong thời gian phục vụ cùng chung Binh Chủng TQLC, "tù cải tạo cọng sản" hơn 13 năm trong Nam, ngoài Bắc và hiện nay định cư tị nạn cộng sản theo diện HO tại Hoa Kỳ.

1. Năm 1958: 7 sĩ quan TQLCVN đầu tiên dự khóa học Sĩ Quan Căn Bản TQLC-Hoa Kỳ tại Quantico MCS,VA-USA gồm Trung Úy Tôn Thất Soạn, Trung Úy Hoàng Lăm, Ngô Văn Định, Giang Khánh Tước, Phạm ngọc Thụy, Nguyễn Văn nho và Chuẩn Úy Nguyễn Hữu Cát. Thời gian học khoảng 6 tháng.


(từ trái: Trg/Úy Thụy, Tước, Nho, HOÀNG LĂM, Th/T Lê Như Hùng CHT, Đại Úy Nguyễn Kim Hương Giang TMT/CHP, Trg Úy Định, TÔN THẤT SOẠN, C/U Cát )

2. Năm 1961: Trg Úy Soạn TP2 c̣n Trg úy Hoàng Lăm là TP3-BCH/TQLC, đóng tại trại Cửu Long, Thị Nghè.

Sau khi trắc nghiệm đủ điểm anh ngữ, Trg úy Lăm và Trg úy Soạn được đề nghị mang cấp bậc Đại Úy “giả định” hầu đủ điều kiện đ̣i hỏi về cấp bậc của nhà trường MCS Quantico, USA để tham dự khóa học “Tham Mưu Đổ Bộ”AWS,Junior Course. Khóa học khoảng 8 tháng. Giữa năm 1962, măn khóa trở về VN, Đại Úy Soạn nhận chức vụ TĐP-TĐ4/TQLC cho Đại Úy Bùi Thế Lân TĐT, đóng tại Vũng Tàu. Đại Úy Hoàng Lăm giữ chức vụ sĩ quan phụ tá cho Đại úy Dương Hạnh Phước TĐT-TĐ3/TQLC đóng tại Thủ Đức…

B-Tiều Sử MX. Hoàng Lăm:
1. Niên Thiếu:
- MX. Hoàng Lăm sinh tháng 4/1930, tại Huế, VN. 
- 1937, học tiểu học trường Paul Bert (thời VNCH là Trường Tiểu học Thượng Tứ).
-1944, học trung học Pellerin (La San) sau đó là Trung Học Khải Định,Huế.

2. Quân Ngũ VNCH:
- Tháng 4/1954, động viên nhập ngũ vào Khoá 4 Phụ Thủ Đức (K.Cương Quyết 2)
- Tháng 10/1954, MX. Hoàng Lăm ra trường khoá 4 Phụ Thủ Đức .
- Th/uư Hoàng Lăm thuyên chuyển lên Tiểu Đoàn 454 BGM (Bataillon de Garde Montagnard) ở Tiểu Khu Kontum. Lúc này Thiếu Úy Bùi Thế Lân K. 4 Thủ Đức đang ở Tiểu Đoàn 5 BM (5 ième Bataillon Montagnard.  Hồi ấy các Tiểu Đoàn ở Cao Nguyên đều c̣n dưới sự chỉ huy của các sĩ quan người Pháp. Đến năm 1955 khi Pháp rút khỏi VN sau HĐ Geneve th́ mới bàn giao cho SQ người Việt và cờ Vàng 3 Sọc Đỏ lần đầu tiền được kéo lên ở sân cờ T/Đ thay cho cờ Tam Tài của Pháp.
- Thiếu Úy Cổ Tấn Tinh Châu sau khi ra trường Khoá 5 Thủ Đức năm 1955 cũng thuyên chuyển lên T/Đ 454 và cả Thiếu Úy Nguyễn Đức Ân K.sĩ quan đặc biệt ngoài Bắc VN (TTHL/TQLC sau này).
-1956, trung úy Hoàng Lăm được chỉ định làm Sĩ quan Phụ tá Tiểu Đoán Trưởng (officier adjoint) cho Đ/uư Vơ văn Lê, hồi ấy không có T/Đ phó.
- 1956, khi QĐQG bắt đầu thành lập các Sư Đoàn, vào khoảng cuối năm 1956 th́ các T/Đ 454, T/Đ 5 ở Kon-Tum đều nhận lệnh giải tán để lấy quân số bố sung cho Sư Đoàn 12 Khinh Chiến (tiền thân của S/Đ 23).
Trung Úy Hoàng Lăm và Trung Úy Bùi Thế Lân thuyên chuyển qua Tiểu Khu Kontum, H.Lăm được chỉ định làm Trưởng P1 kiêm Trưởng P4, Trg Úy Lân Trưởng P3.
- Cuối năm 1956 ở TK/Kontum chưa được bao lâu, th́ Trg Úy Lân và Trg Úy Lăm làm đơn xin đi học khóa sĩ quan căn bản Công Binh tại Hoa Kỳ; Tuy nhiên sau đó không có tin tức ǵ nên Trg Úy Lăm và Trg Úy Lân đă t́nh nguyện xin về TQLC đang thành lập và được Th/Tá TKT Hùynh văn Lạc chấp thuận..
- Tháng 5/1956, Trg Úy Lăm và Trg úy Lân tŕnh diện BCH/TQLC tại Trại Cửu Long ở Thị Nghè. TQLC hồi ấy đang c̣n Liên Đoàn do Th/Tá Lê Như Hùng CHT. Tr/uư Lân được chỉ định làm Trưởng P3, sau đổi ra TĐ1/TQLC. Trg Úy Lăm làm Trưởng P1.
- Tháng 12/1957, Trg/úy Hoàng Lăm đi Mỹ học khoá Basic USMC School ở Quantico, VA cùng với 6 SQ/TQLC khác là các Tr/uư Soạn, Lăm.v.v..
- Tháng 8/1958 măn khoá về nước, H.Lăm được chỉ định làm Trưởng P3/BCH/LĐ TQLC vẫn ở Thị Nghè.
- Giữa năm 1960, Đ/uư Lê Nguyên Khang đang là TĐT/TĐ3 được Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm cho thăng cấp Thiếu Tá và thay Th/Tá Lê Như Hùng làm CHT/LĐ TQLC. Đ/uư Nguyễn Kim Hương Giang (khoá 1 SQTB Thủ Đức) vẫn là CHP kiêm TMT. Đầu năm 1960 VC thành lập MTGPMN và phong trào nổi dậy bùng khắp các tỉnh ở Miền Nam, đặc biệt ở Bến Tre phong trào Đồng Khởi, t́nh h́nh rất nặng ,TQLC được lệnh của Bộ TTM đưa hết cả LĐ gồm có TĐ1/TQLC, TĐ2/TQLC và BCH/LĐ tăng phái cho QK5 để b́nh định vùng Bến Tre/ Kiến Hoà. Trước khi đi, thay v́ để Đ/uư Nguyễn Kim Hương Giang đang là CHP kiêm TMT ở nhà, Th/tá Khang lại mang Đ/uư Giang theo ra hành quân và chỉ định Trg Úy H. Lăm XLTV BCH/ LĐ/ TQLC kiêm TMT.
- Chính biến tháng 11/1960: Khoảng 2 giờ chiều ngày 10 tháng 11/1960, Đ/uư Nguyễn Kiên Hùng TĐT/TĐ3-TQLC, đóng quân cùng Trại Thị Nghè qua BCH gặp H. Lăm để lệnh cho Tr/uư Hình SQ Quân Lương (OD) của LĐ, phát tiền ăn nửa tháng sau của tháng 11, Tr/Úy H. Lăm nói bửa nay mới 10 Tây mà, Đ/uư Hùng nói nhân ngày mai có xe của BCH liên lạc với hành quân ở Miền Tây nên cho xe của TĐ tháp tùng theo để mua lương thực cho rẻ, H.Lăm nghe cũng hợp lư, chứ thật ra theo quy định th́ tiền ăn chỉ phát ngày 1 và 15 mổi tháng. (Đây là một trong những điều mà sau này Đ/Tá Đổ Mậu Giám Đốc Nha ANQĐ hạch tội H.Lăm có dính líu đến đảo chánh).
- Ngày 11/11/60, khoảng 1 giờ sáng, nghe súng nổ càng lúc càng nhiều, H.Lăm vội vàng lái xe vào Trại Cửu Long, mới hay là Đ/uư Hùng lấy xe cơ hữu của TĐ3 chở được 2 Đại đội ra khỏi Trại và dặn Đ/uư Mă Viết Bẳng TĐP sẽ cho đoàn xe trở về chở tiếp 2 Đại đội c̣n lại. Trg Úy H.Lăm cho lệnh đóng cồng trại và sau đó nhận lệnh trực tiếp của Đ/Tá Hồ Tấn Quyền TL/HQ để Đ/uư Bằng dẩn bộ 2 Đại đội qua cầu Avalanche (cầu sắt nhỏ bắt qua Rạch Thị Nghè nối Trại Cửu Long với phía sau của Hải Quân Công Xưởng) qua đường Cường Để, ra Bến Bạch Đằng tŕnh diện Đ/Tá Quyền cùng vào Dinh Độc Lập ở cửa đường Nguyễn Du chống lại phe đảo chánh. Khoảng 11 giờ sáng ngày 11-11-60, Thiếu Tá Nguyễn Đức Vân TMT/BTL/Hải Quân gọi điện thoại bảo Trg Úy Hoàng Lăm gửi gấp 2 Trung Đội tác chiến với 2 đơn vị hỏa lực tŕnh điện BTL/HQ ở Bến Bạch Đẳng, H. Lăm cho biết là TĐ3/TQLC không c̣n lính, lính tại ĐĐ/CH Công vụ th́ khộng phải là lính tác chiến mà hầu hết là lính để đua xe đạp, bơi lội v.v..


(h́nh TD3/TQLC, hàng đầu: Đ/úy Mă Viết Bằng TĐT, Đ/U Ngô Văn Định TB3, phóng viên Mỹ, quân nhân TQLC hành quân 1962 ở Long Tân)

- Cuộc đảo chánh thất bại do chính là nhờ 2 ĐĐ của Đ/U Bằng đă vào được Dinh Độc Lập để chống lại,..Ngày 12/11/60 th́ Đ/U Nguyễn Kiên Hùng, Tr/U Nguyễn Công Minh (Emile), Tr/U Vơ Kỉnh, Th/U Lê văn Toán và Th/U Thái Trần Trọng Nghĩa (Á khoa Khoá 14 VB ) chạy thoát sang Nam Vang bằng máy bay quân sự.
Một số quân nhân hữu công trong cuộc phản đảo chánh được thăng cấp, phần TQLC trong đó TĐ1/TQLC có Chuẩn úy Nguyễn Hữu Cát lên Thiếu úy, Trung Úy Lê Hằng Minh ĐĐT/ĐĐ1 lên Đại úy v́ có công chỉ huy 1 trung đội TQLC đi sang Nam Vang bằng máy bay quân sự để hộ tống Trung Tướng Thái Quang Hoàng về Saigon, VN an toàn mà đă bị phe đảo chánh bắt làm con tin khi trốn thoát sang Nam Vang bằng máy bay sau khi đảo chánh thất bại…
- 13/10/60, Thiếu Tá Lê Nguyên Khang cùng BCH/HQ/TQLC về lại Trại Cửu Long th́ Trung úy Hoàng Lăm trở lại Trưởng P3.
- Tháng 7/1961, Đại Úy Hoàng Lăm và Đại Úy Tôn Thất Soạn theo học Khoá AWS Junior Shool ở Quantico, VA. Tr/U Lê Đ́nh Quế thay thế TP3.
- Tháng 7/1962 sau khi về nước H.Lăm thuyên chuyển về TĐ3/TQLC ở Tam Hà Thủ Đức làm Sĩ Quan Phụ tá cho Đ/U Dương Hạnh Phước TĐT.
- Tháng 2/1963 H.Lăm thuyên chuyển về P/3 Bộ TTM .
- Tháng 8/1963 th́ được lệnh Biệt Phái về Phủ Đặc Uỷ TUTB và phục vụ cho đến ngày 30 Tháng 4/1975.

3-Phủ Đặc Ủy Trung Ương T́nh Báo:
Ngày 1/11/63, một số sĩ quan biệt phái về Phủ Đặc Ủy Trung Ương T́nh Báo (PDU-TUTB) được trả về quân đội, MX. Hoàng Lăm và một số sĩ quan khác được lưu lại cuối năm 1964 th́ giải ngũ khỏi quân đội để chuyển sang ngạch Cán Bộ T́nh Báo (CBTB) của PDU-TUTB.
Hoàng Lăm phục vụ hơn 11 năm PDU-TUTB,phụ trách qua nhiều phần hành.
Có thời gian là Chỉ Huy Trưởng T́nh Báo (CHT-TB) ở Cao Nguyên Trung Phần gôm 6 tỉnh Darlac, Pleiku, Kontum, Tuyên Đức, Lâm Đồng và Quảng Đức.
-30/4/75, các cấp chỉ huy PDU-TUTB ra đi ngoại quốc .MX. Hoàng Lăm bị kẹt lại…

4-Tù Cải Tạo CS:
Hoàng Lăm bị tù cộng sản 17 năm, qua các trại từ Nam ra Bắc, rồi về lại miền Nam, trại Long Thành ,Thủ Đức, Nam Hà, Hỏa Ḷ (biệt giam xà lim #4) Hà Nội, Hà Tây, Nam Hà (lần 2) và Hàm Tân Z.30D.
- Tháng 2/1992, ra khỏi tù cs, cùng gia đ́nh qua Mỹ theo diện HO 14, định cư tại thành phố Rosemead, CA cho đến ngày hôm nay 2/2016.

C-Lời Kết:
Thật ra th́ thời gian ở TQLC vào khỏang 6, 7 năm tham mưu, nhưng MX. Hoàng Lăm rất yêu thích Binh Chủng.  TQLC đă để lại cho Hoàng Lăm những ấn tượng rất sâu sắc và những kỷ niệm với các chiến hữu Cọp Biển th́ không bao giờ quên được:

“MỘT NGÀY TQLC LÀ MỘT ĐỜI TQLC”

TQLC Tôn Thất Soạn sưu tập
3/2016 Iowa City, Iowa.USA. 

 


Văn


Cách sử dụng "I" và"Y"...
Cải cách tiếng Việt
Dấu "hỏi & ngă" trong tiếng Việt
Luật dấu hỏi & ngă
Gạch nối trong tiếng Việt
Xưng hô tiếng Việt...


Cuộc tṛ chuyện bất ngờ
Thư Hậu phương
Nhắc chuyện xưa
Một chuyến đi Oklahoma 
Thăm lại “Mái Nhà” xưa
Hăy kể cho tôi nghe
Young Marines trong ngày Tưởng Niệm 30/04/17
Trận QT 72 của Lữ Đoàn 258 TQLC
Sớ Táo Quân TQLC - Đinh Dậu 2017
Đọc "Chặng Đường Nối Tiếp"
NT Nguyễn Thành Yên
NT Hoàng Lăm
Cái chào của Niên Trưởng
Chuyến tản thương cuối cùng
Tháng Ba chôn súng
Các NT TQLC
TQLC mà bà không biết sao?
Người Y-Tá chiến trường
Thôi ! Ḿnh về Linh Xuân Thôn, đi em !
Một thời để nhớ
T́m cha
Biệt đội Sóng Thần
Lăo lượm “Ve Chai”
Trâu Điên Và Cố Vấn Mỹ... Muộn Vẫn Phải Nói...
Trâu Điên and Cố vấn Reunion 46 years later (1969-2015)
Trung đội 2 Tiểu Đoàn 7 TQLC và những ngày cuối cùng
Quận Trưởng Quận Triệu Phong, Quảng Trị - Chuẩn Úy Lê Đ́nh Lời
Người lính tiên phuông
Anh hùng bất tử
40 Năm tỵ nạn... Nh́n lại đoạn đường
Người Pháo Thủ TQLC trong cuộc chiến 1972
Mùa Football năm nay sẽ không c̣n...
Đoàn 76 tù binh
Những con Quạ Đen trên nóc nhà xác
Mảnh đời tị nan tại Đức
Người lính già không bao giờ chết
Cơn mưa hạ Atlanta 2014
Cánh Đại Bàng c̣n lại giữa vùng trời TQLC
Vui buồn đời lính -T́nh đồng đội
Nghĩa cử cao quư
Rũ áo thênh thang
30-4 những giờ phút sau cùng của một người Trung đội trưởng TQLC
Người Việt Viết Tiếng Việt. "Người Giệc Giết" Tiếng Việt
Chỉ c̣n là kỷ niệm
Chuyện về cột cờ đầu tiên tại Little Saigon
Nhớ Chú Cảo
Chúc mừng Trường Can
Chuyện ngày xưa…thật xưa
Viết cho con gái Cao Xuân Huy
Những ngày vui ở Nam Cali
Ḍng sông êm đềm
Điệp khúc buồn
Cháu Ông Nội, Tội Bà Ngoại!
Nợ Mẹ hai tiếng yêu thương
Nỗi buồn tháng Tư
Cuộc hội ngộ của Sĩ Quan TQLC/VNCH  và em bé gái mà Ông đă cứu 41 năm trước...
Những cái chết thầm lặng
Dục Mỹ, ḷ luyện thép
Người hát rong nhạc vàng
Khoá 22 và Lam Sơn 719 Hạ Lào
Nụ cười xinh
Những ngày xưa thân ái
Quê hương bỏ lại
Biển vẫn đợi chờ
Buồn vui Đại Hội 2012 tại Oregon
Kỷ Niệm Ngày QL.VNCH. 19/6 - Người lính Việt Nam Cộng Ḥa sau 37 năm nh́n lại...
Nỗi ḷng người lính VNCH nhân ngày Chiến Sĩ Trận Vong
Khóc bạn
Người Lính TQLC bên bờ Bến Hải
Ông Cháu tựa má đầu
Mùa xuân trên đỉnh Torkham
Chiến thắng đầu Xuân
Một thời để yêu, một thời để nhớ
Tuổi 70… Chán mớ đời!
Chút ân t́nh rất đỗi mong manh
Người c̣n nhớ hay người đă quên
Cao Xuân Huy - Chuyện chưa ai kể
Nhớ về Cao Xuân Huy “Tháng Ba găy súng”
Chút ánh nắng mặt trời trong mùa thu Oregon
Ḍng sông tuổi nhỏ
Vui buồn đời lính 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Ḍng thời gian và những âm giai của một người lính TQLC
Huyền thoại chiến sĩ Mũ Xanh
Cuộc chiến không dừng ở đây
Nỗi ḷng biết ngỏ cùng ai?
Chiêu hồn Quái Điễu
Thiên hùng ca dựng một ngọn cờ
Thuận An, hành quân triệt thoái
Thư t́nh viết muộn
Người lính miền Nam
Thăm lại Quảng Trị – Khe Sanh & chiến sĩ vô danh
Hăy thắp cho anh một ngọn đèn
Tôi đi lính...
Giờ phúc sau cùng của người Trung Đội Trưởng
Đôi bờ chiến tuyến
Cuộc gặp gỡ kỳ diệu
Thoáng nhớ ngậm ngùi
Mối t́nh Sơn Khê
Hai anh em tên Cờ, họ Việt Nam Cộng Ḥa
Hạt bụi vĩ đại
Thư Khu Bưu Chính (KBC)
Hai h́nh ảnh, một cuộc đời
Vé Đây! Vé Đây!
Tháng Ba buồn thiu, tháng Tư găy súng
Bà Mẹ Quê
Ôm M60, M79 đánh ghen
Nghe Nhạc Trang Thủy