Hoi Niệm


08-22-2018

H nng hạ dần bước sang thu
L xanh hoa thắm cn đầy ng
Bướm vẫn cn đang lượn nhụy vng
M sao nghe nặng nỗi sầu mang

Gi về mặc gi từng cơn thổi
Ngồi gc vườn sau uống miếng tr
Một mnh một bng ngồi đơn lẻ
Ngắm để m đau thắt nỗi lng

Xa Qu nhớ đất từ lu lắm
Từ thuở ln xuồng bỏ đất cha
Hai bn tay trắng gầy sự nghiệp
Thấm nỗi gian trun ở xứ người

Thời gian thấm thot như gi thoảng
Để kẻ xa cơ nuốt nỗi niềm
Ngy cng thm đậm niềm nhung nhớ
Qu cha đất mẹ biết no ngui

Gi hạ mt dần bước sang thu
M sầu c lữ lun đ nặng
Mang nỗi buồn xưa lc tuổi gi
Một đời một kiếp hận xa qu.

Tuấn TT.
 

 


Văn