MX Trần Hán Quang
tự Xồi Phúc Hùng
Thuộc ĐĐ2/TĐ3 TQLC
Đă từ trần ngày 16 tháng 11 năm 2022
tại Thủ Đức, Sài G̣n, Việt Nam
Hưởng thọ 67 tuổi.

Cầu xin hương linh anh sớm về miền Cực Lạc.


Thân Mẫu của MX Đoàn Lưu Tiểu Đoàn 7 và 16 SĐ/TQLCVN.
Cụ Bà Lâm Thị Miễn
Vừa từ trần ngày 8 tháng 11 năm 2022
tại Boston, Massachusetts.
Hưởng thọ 100 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN chân thành chia buồn cùng MX Đoàn Lưu và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu về cơi Niết Bàn.


MX Nguyễn Văn Cộng
Đại đội 4, Tiểu Đoàn 9, Thủy Quân Lục Chiến
Đă từ trần ngày 31 tháng 10 năm 2022
Tại Việt Nam.
Hưởng thọ 68 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng tang quyến.  Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Văn Cộng sớm được về cơi Vĩnh Hằng.


Cụ Bà Thân mẫu MX Đoàn Anh Việt (TĐ 9 Mănh Hổ) vừa thất lộc.
Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Đoàn Anh Việt và tang quyến, Nguyện cầu linh hồn Cụ Bà Maria sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.


MX Thiếu Úy Trương Duy Qùy
Đại Đội 4, Tiểu Đoàn 3 Sói Biển
Đă tạ thế ngày 26 tháng 9 năm 2022
tại Sàig̣n, Việt Nam.
Hưởng thọ 72 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Trương Duy Qùy sớm được về cơi Vĩnh Hằng.


MX Phan Việt Hùng
Pháp danh Viên Quang
Nhạc sĩ Billy Hùng
Ban nhạc Sóng Thần / TQLC
Đă tạ thế lúc 8 giờ sáng ngày 1 tháng 9 năm 2022
tại El Monte, CA USA.
Hưởng thọ 76 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng chị, các cháu và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Phan Việt Hùng sớm được anh nghỉ nơi miền Cực Lạc.


MX Martin Đỗ Đăng Triển
Đă được Chúa gọi về ngày 1 tháng 8 năm 2022
tại Sài G̣n, Việt Nam.
Hưởng thọ 73 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Martin sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.


Hiền tỷ MX Nguyễn Trần Quốc
là bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ
Pháp danh Diệu Năng
Tạ thế ngày 28 tháng 7 năm 2022
tại Houston, Texas.
Hưởng thọ 81 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Nguyễn Trần Quốc và tang quyến. Nguyện cầu hương linh bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ sớm siêu thoát.


Cháu Jean Baptiste Roger Đổ Tiến Dũng
Trưởng nam của Bác Sĩ TQLC Đổ Mỹ Ánh
Đột ngột từ trần tại San Jose, California
Ngày 21 tháng 7 năm 2022
Hưởng dương 53 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng Bác Sĩ và tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn cháu Jean Baptiste Roger Đổ Tiến Dũng sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.


MX Nguyễn Quốc Tuấn
TĐ 9 TQLCVN
Đă qua đời ngày 10 tháng 7 năm 2022
tại Sài G̣n, Việt Nam.
Hưởng thọ 71 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Quốc Tuấn sớm về cơi Vĩnh Hằng.


TPB MX Lưu Quăng Tài
Đại Đội 1, Tiểu Đoàn 4 TQLCVN
Vừa từ trần ngày 01 tháng 07 năm 2022
tại Thủ Đức, Việt Nam.
Hưởng thọ 72 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu hương linh MX Lưu Quăng Tài sớm an nghỉ nơi Vĩnh Hằng.


MX Phero Nguyễn Ngọc Lễ
Tiểu Đoàn 8 TQLC
Đă được Chúa gọi về ngày 1 tháng 6 năm 2022
tại Chicago, Illinois, USA.
Hưởng thọ 72 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng chị Phạm Thị Hường và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Phero Nguyễn Ngọc Lễ sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.


NT MX Laurenso Nguyễn Vĩnh Duyệt
Trưởng Pḥng An Ninh Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến
Đă được Chúa gọi về ngày 30 tháng 5 năm 2022
tại Houston, Texas
Hưởng thọ 95 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính phân ưu cùng bà Đặng Thị Điều, MX Nguyễn Vĩnh Duy và tang quyến.  Nguyện cầu Linh Hồn Laurenso sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.


MX Phạm Văn Hai
Đại Đội 6, Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên
Đă từ giă đồng đội ngày 10 tháng 5 năm 2022
tại Huyện Chợ Gạo, Mỹ Tho.
Hưởng thọ 82 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn đến bà quả phụ Phạm Văn Hai và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn MX Phạm Văn Hai sớm được yên nghĩ nơi cơi Vĩnh Hằng.
 


MX Thạch Hưng
Tiểu Đoàn 6 TQLC
Đă măn phần ngày 28 tháng 4 năm 2022
tại Elmonte, California.
Hưởng thọ 71 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng chị và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Thạch Hưng sớm được tiêu diêu về cơi Niết Bàn.


NT Alberto Nguyễn Văn Cảnh
Khóa 16/TVBQGVN
Nguyên TĐT/TĐ3 & TĐ14
Đă được Chúa gọi về ngày 22 tháng 4 năm 2022
tại California
Hưởng thọ 81 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng chị Nguyễn Văn Cảnh và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Alberto sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.


Nhạc mẫu MX Phan Văn Đuông
Cụ Bà Quả Phụ Lê Văn Hai
Nhũ danh PHẠM THỊ TRẦM
Pháp danh Quảng Huệ Hương

Đă tạ thế ngày 18 tháng 3 năm 2022
tại Garden Grove, California.
Hưởng thọ 95 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng anh chị Phan Văn Đuông và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm được tiêu diêu miền Cực Lạc.


MX TPB Nguyễn Văn Xê
ĐĐ1/ TĐ5 Hắc Long
Đă từ trần ngày18 tháng 3 năm 2022
tại Khánh Ḥa Việt Nam.
Hưởng thọ 77 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn MX Nguyễn Văn Xê sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


MX TPB Giuse Nguyễn An
đă được Chúa gọi về ngày 17/3/2022
tại Viêt Nam.
Hưởng thọ 68 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin gửi lời chia buồn cùng chị Lê Thị Gái và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Giuse sớm hưởng Dung Nhan Chúa.


NT Phaolô Nguyễn Ngọc Lít
Pháo Binh SĐ/TQLCVN
Đă được Chúa gọi về ngày 15 tháng 2 năm 2022
tại El Monte, CA. USA
Hưởng thọ 85 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Phaolô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.


Cụ Bà HUỲNH THỊ QUẾ
Pháp Danh Nhật Thọ

Hiền Mẫu của MX Lê Đức Học
Đại Đội Tác Chiến Điện Tử SĐ/TQLC
Từ trần ngày 10 tháng 02 năm 2022
Tại Việt Nam
Hưởng thượng thọ 99 tuổi

Tổng Hội TQLCVN chia buồn cùng MX Lê Đức Học và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


Thiếu Tá Nguyễn Thế Phương
Tiểu Đoàn 1 TQLC, Tiểu Đoàn 4 TQLC
Quận Trưởng Quận Phú Ḥa, Tỉnh B́nh Dương
Đă từ trần vào ngày 31 tháng 1 năm 2022
Tại West Desmoines, Iowa.
Hưởng thọ 85 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng chị Nguyễn Thị Phấn và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Thiếu Tá Nguyễn Thế Phương sớm văng sanh về miền Cực Lạc.


Cháu Giuse Phạm Xuân Cao Nguyên
Con trai MX Phạm Xuân Nhất, PB/TQLCVN
Được Chúa gọi về ngày 15/1/2022 v́ tai nạn giao thông
Tại Việt Nam
Hưởng dương 37 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh MX Phạm Xuân Nhất. Cầu nguyện linh hồn Giuse sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.


MX Giuse Bùi Văn Được
Thuộc Hội TQLC Georgia
Đă được Chúa gọi về ngày 13 tháng 1 năm 2022
Tại Georgia, USA.
Hưởng thọ 71 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn đến chị Bùi Nguyên và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Giuse sớm hưởng Dung Nhan Chúa.


MX Tôn Quỳnh Bỉnh Trực
TTHL & TĐ6 TQLCVN
Đă từ trần ngày 5 tháng 11 năm 2021
Tại Chicago, Illinois

 


 


Vui-Buồn

Tin Vui

Tin Buồn