MX Phê-Rô Nguyễn Phước
Thượng Sĩ thuộc Ban 3 Tiểu Đoàn 5 Hắc Long
Được Chúa gọi về ngày 2 tháng 1 năm 2024
Tại Diên Thạnh, Diên Khánh, Nha Trang, Việt Nam
Hưởng thọ 75 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn đến tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Phê-Rô Nguyễn Phước sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.


MX TPB Lương Ngọc Long
Đại Đội 3, Tiểu Đoàn 6 Thần Ưng
Đă từ trần ngày 04 tháng 01 năm 2024
Tại Phú Túc, Định Quán, Đồng Nai, Việt Nam
Hưởng thọ 74 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng bà Quả Phụ Lưu Kim Thuyền và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Lương Ngọc Long sớm về miền Cực Lạc.


MX Dương Công Phó
Pháp Danh Quảng Hoàn
Tiểu Đoàn 4 & 5 TQLC
Từ trần ngày 5 tháng 1 năm 2024
Tại Orange County, California, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 81 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Dương Công Phó sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


MX Phêrô Vũ Văn Vương
Đại Đội A Viễn Thám
Sư Đoàn TQLC
Đă được Chúa gọi về ngày 11 tháng 2 năm 2024
Tại Úc Châu
Hưởng thọ 69 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Phêrô VŨ VĂN VƯƠNG sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.


MX Giuse Hồ Văn Thành
Thuộc Đại Đội 4, Tiểu Đoàn 7 Hùm Xám
Đă được chúa gọi về ngày 22 tháng 2 năm 2024
Tại Việt Nam
Hưởng thọ 73 tuổi

Tổng Hội TQLC VN xin chia buồn cùng toàn thể tang quyến. Nguyện cầu linh hồn MX Giuse Hồ Văn Thành sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.


BS MX Trần Vĩnh Kỳ
TĐ4 TQLC
Đă mạnh chung ngày 23 tháng 2 năm 2024
Tại Việt Nam.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia quyến. Nguyện cầu hương linh BS Trần Vĩnh Kỳ sớm về cơi Vĩnh Hằng.


NT MX Trung Tá Nguyễn Đăng Ḥa
Pháp danh Đồng Thiện B́nh

Cựu TĐT TĐ1, TĐ8 TQLC QLVNCH
Từ trần ngày 25 tháng 2 năm 2024
Tại thành phố Des Moines IOWA, USA
Hưởng thọ 87 tuổi

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng các cháu và toàn thể tang quyến. Nguyện cầu hương linh NT Nguyễn Đăng Ḥa sớm tiêu diêu Miền Cực Lạc


MX Lê Văn Lắm
Tiểu Đoàn 3 TQLC
Đă từ trần ngày 04 thánh 03 năm 2024
tại Bến Tre, Việt Nam
Hưởng thọ 87 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Lê Văn Lắm sớm về cơi Vĩnh Hằng.


MX Lê Văn Lệ
Đại Uư TĐ3/TQLC
Nguyên chỉ huy hậu cứ từ 1970-1973
Vừa từ trần ngày 7 tháng 3 năm 2024
Tại Sài G̣n, Việt Nam
Hưởng thọ 87 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia quyến. Nguyện cầu hương linh MX Lê Văn Lệ sớm về cơi Niết Bàn.


MX Phêrô Bùi Văn Trau
Y Tá ĐĐ4/TĐ3 Sói Biển
Được Chúa gọi về ngày 21 tháng 3 năm 2024
Tại Việt Nam
Hưởng thọ 69 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Phêrô Bùi Văn Trau sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.


MX TPB Hà Trừ
Thường Vụ ĐĐ2/TĐ1 Quái Điểu
Đă từ trần ngày 21 tháng 3 năm 2024
Tại Việt Nam
Hưởng thọ 77 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Hà Trừ sớm về cơi Vĩnh Hằng.


MX Nguyễn Văn Hoá
(Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Phương)

ĐĐ2/TĐ2 Trâu Điên
Đă được Chúa gọi về 27/03/2024
tại Vũng Tàu, Việt Nam
Hưởng thọ 74 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng bà quả phụ Nguyễn Văn Hoá nhủ danh Nguyễn Thị Thu Nga và tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn Phanxocô Xaviê sớm về nước Thiên Đàng.


MX Giuse Lưu Văn Ngà
Nguyên Trung Đội Phó Trung Đội 36, Đại Đội 4, Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên
Đă được chúa gọi về vào ngày 03 tháng 04 năm 2024
Tại Giáo xứ Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam
Hưởng thọ 77 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn đến gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Giuse sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.


MX Thiếu Ta Trần Công Bằng
Trưởng Ban 3 TĐ/3 & LĐ/369
Từ trần ngày 13 tháng 4 năm 2024
tại Nam Cali, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 87 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu hương linh NT Trần Công Bằng sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


MX Nguyễn Vũ Hoàng
Đại Đội 4, Tiểu Đoàn 6 TQLC
Đă từ trần vào ngày 24 tháng 04 năm 2024
tại Sài G̣n, VN
Hưởng thọ 87 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Vũ Hoàng sờm tiêu diêu miền Cực Lạc.


MX Giuse Đặng Văn Tôn
Đ/U Tiểu Đoàn 3 PB/TQLCVN
Đă được Chúa gọi về ngày 7 tháng 5 năm 2024
tại Houston, Texas, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 78 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng bà Lê Ngọc Sương và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Giuse Đặng Văn Tôn sớm được hưỡng Nhan Thánh Chúa.


Nhạc Mẫu MX Vơ Phi Hùng là
Cụ Bà Maria Trần Thị Thiều
Đă được Chúa gọi về ngày 10 tháng 5 năm 2024
Tại Des Moines, Iowa, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 98 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Vơ Phi Hùng và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ Bà Maria sớm hưởng nhan Thánh Chúa.


MX Trịnh Tùng Châu
TĐ1 Quái Điểu
Đă từ giă bạn bè ra đi ngày 14 tháng 5 năm 2024
tại B́nh Thuận, VN
Hưởng thọ 73 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng chị Nguyễn Thị Huệ và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Trịnh Tùng Châu sớm về miền Cực Lạc.


MX Nguyễn Văn Út
TĐ9 TQLC
Đă ra đi ngày 25 tháng năm 2024
Tại Việt Nam
Hưởng thọ 70 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn đến tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Văn Út sớm về cơi Vĩnh Hằng.


MX Lương Trường Thọ
Pháp danh Tâm An

TTHL/SĐ/TQLC
Đă từ trần ngày 11 tháng 6 năm 2024
Tại Garden Grove, CA.
Hưởng thọ 77 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng bà Lương Trường Thọ và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Lương Trường Thọ sớm về cơi Vĩnh Hằng.


 

 

 


Vui-Buồn

Tin Vui

Tin Buồn