TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM

                                                               

                                            Ngày Con Tôi Lên Xe Hoa

                                     The Day My Daughter Walks Down the Aisle

 

                                                                                                          Đào Viên

 

Ngày hôm nay, con tôi lên xe hoa, muôn sắc hoa phô ngàn hương                                                       Today my child will walk down the aisle, thousands of flowers are bursting with fragance

Ngày hôm nay, con tôi đi trong hoa, giữa sóng bao la t́nh thương                                                           Today my child will walk among flowers, amidst a sea of boundless love

Ngày vu quy, con tôi ôm mộng vàng, xây đắp tương lai huy hoàng                                                            On this, her wedding day, my child embraces a golden dream of building a glorious future

Người trăm năm yêu thương, tay trong tay, vui khúc ái ân nồng nàn                                                         With her love of a hundred years, hand in hand, blissful in a passionate love song.

 

 Nhớ xưa những ngày                                                                                                                          I remember the days

Ngày xưa xa xôi con chơi trong nôi môi hồng tô thắm tươi                                                                      The days long ago, my daughter playing in her crib, her lips rich with color.

Nhớ trong tiếng cười                                                                                                                             I remember her laugh

Cầm tay chơi vơi theo chân buông lơi, con chập chững bước                                                              Holding her unsteady hand, following her as she faltered, taking uncertain steps.

Nhớ khi trái trời                                                                                                                                   I remember when she was ill

Mẹ ngồi ôm con, thâu đêm, mong con nở một nụ cười                                                                           Her mother held her, through the night, waiting for her to turn a smile.

Ôi bao tháng ngày                                                                                                                               And the long days

Chờ mong tin con, cánh chim tha phương, góc bể chân trởi                                                                  Waiting for news from her, as she spread her wings, exploring the horizons

  

Con đă là nguồn hạnh phúc chứa chan, khi vào đời                                                                               You have been a fountain of happiness since you were born

Con đă là luồng nắng ấm sớm mai trong ḷng người                                                                              You have been a warm ray of morning sun in people’s heart

Con đă là vầng trăng sáng giữa đêm Trung Thu rằm                                                                              You have been a bright moon in a mid-autumn night

Con bao giờ vẫn là ngàn hoa thắm tươi trong ḷng tôi                                                                             You will always be a thousand blooming flowers in my heart.

  

Thời thơ ngây trôi nhanh như mây bay bao kỷ niệm đẹp ngày qua                                                         Those tender years passed by quickly like the clouds in the sky,and with them many cherished souvenirs of your childhood.

Ngày hôm nay con tôi lên xe hoa, muôn tiếng chim vang ḥa ca                                                           Today my child will walk down the aisle and the birds are serenading joyfully..

Ḱa đôi chim thư cưu kêu quan quan (*), ca khúc ái ân tuyệt vời                                                             Look, a pair of loons are singing a divine love song

Mừng cho đôi uyên ương yêu thương nhau, bên nhau dài lâu suốt đời                                                     May the pair love each other, side by side, for all of their lives.

 

  (*) Quan quan thư cưu. Tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu. _ Kinh Thi

                                                                    Đào Viên

 

  

 

                     Mọi tin tức, bài vở muốn post trên wesite xin email  bixitrum@yahoo.com