TỔNG HỘI THỦY QUN LỤC CHIẾN VIỆT NAM

                           

            

                           Bất Tuyệt


 Anh chết đi cho tnh Anh bất tuyệt.

Đem linh hồn về đếm mnh sao sa.

Đm hoang phế mnh Anh nằm dưới huyệt.

Cn lại Em t o điễm hoa c

 

Anh chết đi cho thn gầy rữa nt

Xc Anh đền cho tội đ đi hoang

Rồi lặng yn cho linh hồn siu thot

m đau thương nhn thế kỹ điu tn

 

C những chiều vng rơi trn bờ c

C Em đi t o nhẹ nhng bay

Mộ Anh nằm tnh thương đang b ng

Cn lại ơ hờ vi sợi c may...

 

Vợ con khc cho Nguyễn Văn Đốc

(ma thu 2005) BichVan

E-mail the Webmaster with questions or comments about the Web site