Ư NGHĨA NGÀY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG H̉A 19/6

PHẠM PHONG DINH

Ngày 20.7.1954 đánh dấu ngày quốc hận thứ nhất của dân tộc Việt Nam, sau khi cộng sản Bắc Việt cùng với thực dân Pháp kư kết Hiệp định Genève chia đôi đất nước, lấy vĩ tuyến thứ 17 chạy ngang con sông Bến Hải làm ranh giới Bắc Nam. Đó cũng là ngày đánh dấu cuộc di cư từ bỏ chế độ cộng sản lần thứ nhất của người Việt với gần một triệu dân miền Bắc gồng gánh bồng bế nhau t́m đủ mọi cách để được đáp tàu vào vùng đất miền Nam tự do, nơi đó nước Việt Nam Cộng Ḥa non trẻ đang chập chững những bước đầu tiên trong cộng đồng chính trị thế giới.

Giữa bối cảnh một nửa đất nước oằn oại rên siết trong gông cùm cộng sản, trong bóng đêm của dối trá và tội ác, một nửa nước c̣n lại vừa phải đối phó với quân cộng sản c̣n nằm mai phục trong các chiến khu cũ thời Pháp và đương đầu với những vấn đề ổn định nội bộ, Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, danh xưng lúc đó là Quân Đội Quốc Gia Việt Nam, tiếp nhận di sản nghèo nàn và lạc hậu do phía quân đội Pháp hồi hương bàn giao lại, đảm nhận trọng trách nặng nề bảo quốc an dân. Ngày 1.7.1955 Bộ Tổng Tham Mưu của Quân Đội Quốc Gia Việt Nam chính thức h́nh thành, đánh dấu ngày khai sinh một quân lực non trẻ mà đă dám chiến đấu chống lại cả một đại khối cộng sản quốc tế hung hăn tràn xuống từ phương Bắc. Tên tội đồ dân tộc, kẻ giết hàng triệu người mà miệng vẫn cười Hồ Chí Minh, một cán bộ cao cấp của cộng sản quốc tế, cúi đầu làm chó săn nhận vũ khí và thực hiện sách lược "Dùng người Việt giết người Việt" của quan thầy Nga Sô và Trung Cộng, vơ vét thanh thiếu niên miền Bắc đẩy vào miền Nam bắn dùng bọn thổ phỉ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam thực hiện sách lược “Dùng người Miền Nam giết người Miền Nam” tàn sát chính đồng bào ruột thịt của ḿnh.

Dưới thời của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm của nền Đệ Nhất Cộng Ḥa, sau khi ông chính thức làm Tổng Thống sau cuộc Trưng Cầu Dân Ư 1955, Quân Đội Quốc Gia Việt Nam được cải danh thành Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, với xác quyết quân đội sẽ được phát triễn và tối tân hóa thành một đạo quân mạnh để đập tan bất cứ một cuộc xâm lược nào từ phương Bắc. Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa trong suốt lịch sử 20 năm chiến đấu bảo vệ tổ quốc, tuy có những lúc thăng trầm nghiêng ngửa, có những lúc thiệt hại nặng nề, nhưng những người chiến binh dũng cảm Việt Nam Cộng Ḥa vẫn giữ vững ư chí chiến đấu, không chấp nhận chế độ cộng sản, quyết đánh cho đến hơi thở và giọt máu cuối cùng. Từ ngày 1.11.1963, sau khi một nhóm tướng lănh đảo chánh lật đổ Tổng Thống Diệm, đất nước và quân đội Việt Nam Cộng Ḥa bị suy yếu trầm trọng v́ t́nh trạng chỉnh lư tranh giành quyền lực liên miên giữa các tướng lănh. Cộng Sản Bắc Việt nương cơ hội này lăm le tràn xuống đánh dứt điểm miền Nam. Hồi tưởng lại hoàn cảnh đất nước thật đen tối trước ngày 19.6.1965, vận mệnh của nước Việt Nam Cộng Ḥa như sợi chỉ mỏng manh treo ngh́n cân trước làn sóng xâm nhập đă bắt đầu ồ ạt với hàng trăm ngàn quân chính qui Bắc Việt đă có mặt ở Miền Nam.

Về chính trị, t́nh h́nh đầy xáo trộn và bất ổn. Những cuộc xuống đường dưới sự khích động của những phần tử cộng sản nằm vùng và trà trộn liên miên xảy ra, mà hậu quả hiển nhiên và tức th́ là sự rối loạn, khẩn trương của xă hội, dân chúng lúc nào cũng lo âu trước thời cuộc hỗn độn. Cộng sản nhân đó gia tăng những hoạt động tuyên truyền, phá hoại, lũng đoạn hàng ngũ những người Quốc Gia. Ở nông thôn th́ Việt cộng gia tăng khủng bố dân chúng, bắt cóc, thủ tiêu và ám sát dă man những viên chức xă ấp tận tụy với chính nghĩa quốc gia, thậm chí những người dân vô tội dù chỉ tỏ chút ngần ngừ hay biểu lộ thái độ không hợp tác, ủng hộ, là đă có thể bị Việt cộng tuyên án tử h́nh và hạ sát. Bầu không khí sợ hăi, chết chóc bao trùm khắp miền nông thôn, nhất là ở những cùng xa xôi hẻo lánh mà Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa chưa thể thiết lập nền an ninh vững chắc.

Về mặt quân sự, lợi dụng lúc giao thời, chính phủ dân sự Việt Nam Cộng Ḥa không có khả năng tập họp được sức mạnh của quân đội, cộng sản liên tục cho binh đội xâm nhập Miền Nam, chuyển dạng thái chiến tranh xâm lược từ du kích chiến sang vận động chiến, mở những trận đánh lớn để thử thách sức mạnh và ư chí chiến đấu của quân dân Việt Nam Cộng Ḥa, điễn h́nh là những trận đánh B́nh Giả và Đồng Xoài cuối năm 1964 và giữa năm 1965. Trong bối cảnh chính t́nh nhiễu nhương, quân đội không được lănh đạo và chỉ huy thích đáng, đă đưa đến thiệt hại rất nặng cho quân ta trong hai trận đánh này, mà chỉ trông cậy vào trái tim nồng nàn t́nh đất nước t́nh đồng bào và chính thân xác của các anh, người chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa mới có thể cắn răng ngăn chống được cơn sóng dữ cộng sản đă mấp mé gần ngưỡng cửa Sài G̣n.

Về mặt kinh tế, v́ chiến tranh tàn phá, đất đai bị bỏ hoang, do đó mức sản xuất sút kém, đời sống dân chúng lệ thuộc vào ngoại viện. Một đất nước từng xuất cảng gạo mà phải nuốt nước mắt nhận những hạt gạo gọi là viện trợ của nước ngoài. Trong khi đó cộng sản luôn t́m cơ hội cắt đứt đường tiếp tế giữa nông thôn và thành thị, làm cho mức sinh hoạt của xă hội ngày càng đắt đỏ và rất khó kiểm soát, gian thương lộng hành trắng trợn. Người dân ở thành thị khốn khổ v́ nạn vật giá gia tăng hàng ngày bao nhiêu, th́ người dân ở nông thôn càng oằn nặng dưới sự khủng bố và bóc lột ghê rợn của cộng sản bấy nhiêu. Đóng góp nuôi quân, thuế khóa nặng nề, dân công, sưu địch, con em bị bắt buộc cầm súng trong vùng cộng sản kiểm soát đă là nguyên nhân thúc đẩy đồng bào liều chết bỏ chạy ra vùng quốc gia để được quân đội bảo vệ và chính quyền giúp đỡ.

Hoàn cảnh bi đát của Việt Nam Cộng Ḥa trước ngày 19.6.1965 là như vậy. Đất nước đă bước đến mấp mé bên bờ vực thẳm, chỉ một bước nữa thôi, quân dân Miền Nam rất có thể sẽ nằm dưới sự thống trị của cộng sản Hà Nội. Nhưng những người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, một tập thể duy nhất có tổ chức chặt chẽ và tinh thần kỷ luật cao, không thể chần chờ trước cơn quốc biến, nên đă đứng ra nhận chịu trên vai trách nhiệm nặng nề cứu nguy đất nước và dân tộc. Cho đến gần giữa năm 1965, Hội Đồng Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa đă loại bỏ được những thế lực phân chia sức mạnh quân đội, cùng chia xẻ trách nhiệm lănh đạo và điều hành guồng máy quốc gia. Nhưng để tỏ rơ thiện chí và quyết tâm kiến tạo nền dân chủ cho Miền Nam, ngày 5.5.1965, Hội Đồng Quân Lực đă quyết định trao quyền lănh đạo đấ nước lại cho chính phủ dân sự, cụ Phan Khắc Sửu được mời làm Quốc Trưởng, Bác sĩ Phan Huy Quát làm Thủ Tướng. Nhưng cũng chỉ hơn một tháng sau, ngày 11.6.1965, chính phủ dân sự do cụ Phan Khắc Sửu làm Quốc Trưởng nhận định rằng t́nh h́nh đất nước đă đến lúc lâm nguy nếu người quốc gia không mạnh mẽ hành động và t́m ra một con đường tức thời nào đó. Con đường đó, sau những cân nhắc, chính là sức mạnh của Quân Đội. Chính phủ Phan Khắc Sửu quyết định trao trả quyền lănh đạo đất nước lại cho Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa bằng tuyên cáo chính thức như sau :

TUYÊN CÁO CỦA QUỐC TRƯỞNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUỐC GIA LẬP PHÁP VÀ THỦ TƯỚNG CHÁNH PHỦ VIỆT NAM CỘNG H̉A

Sau khi duyệt lại t́nh trạng ngày càng một khẩn trương của đất nước, sau khi đă xét lại và xác nhận rằng : những cơ cấu và thể chế Quốc Gia hiện tại không c̣n phù hợp với t́nh thế, sau khi đă hội ư cùng toàn thể tướng lănh Quân Đội Việt Nam Cộng Ḥa tại Phủ Thủ Tướng ngày 11.6.1965, chúng tôi, Quốc Trưởng Việt Nam Cộng Ḥa, Hội Đồng Quốc Gia Lập Pháp, Chánh Phủ Việt Nam Cộng Ḥa đồng thanh quyết định long trọng trao trả lại cho Quân Đội Việt Nam Cộng Ḥa trách nhiệm và quyền hành lănh đạo quốc gia đă được Hội Đồng Quân Lực ủy thác cho chúng tôi chiếu theo Quyết Định số 8 ngày 5.5.1965, Tuyên Cáo số 7 ngày 5.5.1965, Quyết Định số 5 ngày 16.2.1965, Quyết Định số 6 ngày 17.2.1965 và Quyết Định số 4 ngày 16.2.1965.

Yêu cầu toàn thể đồng bào các giới không phân biệt giai tầng địa phương, đảng phái và tôn giáo, ủng hộ Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa trong việc lănh đạo toàn Quân và toàn Dân đúng theo tinh thần của Cách Mạng 1.11.1963.

Làm tại Sài G̣n ngày 11.6.1965
Phan Khắc Sửu
Quốc Trưởng Việt Nam Cộng Ḥa

Phan Huy Quát
Thủ Tướng Chánh Phủ Việt Nam Cộng Ḥa

Phạm Xuân Chiểu
Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Gia Lập Pháp

Ngày 12.6.1965, trong một buổi họp quy tụ tất cả những tướng lănh đang nắm những trọng trách trong Quân Đội từ cấp Tổng Tham Mưu Trưởng, Tư Lệnh bốn Vùng Chiến Thuật cho đến các Tư Lệnh Quân Binh Chủng, Hội Đồng Quân Lực đă đề cử Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu đảm nhận chức vụ Chủ Tịch Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia (tương đương Tổng Thống), Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ đảm nhận chức vụ Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương (tương đương Thủ Tướng), thông qua quyết định như sau :

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ỦY BAN LĂNH ĐẠO QUỐC GIA - Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa

- Sau khi nghiên cứu Bản Tuyên Cáo Chung của Quốc Trưởng, Hội Đồng Quốc Gia Lập Pháp và Chánh Phủ Việt Nam Cộng Ḥa ngày 11.6.1965 trao trả trách nhiệm và quyền hành lănh đạo Quốc Gia cho Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.
- Chiếu biên bản Đại Hội Đồng các Tướng Lănh Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa ngày 12.6.1965.

Các Tướng Lănh Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, Tư Lệnh các vùng chiến thuật và quân binh chủng đă quyết định :
Quyết Định :

Điều 1. Thành lập một ủy ban lănh đạo của Quân Lực mệnh danh là Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia.
Điều 2. Thành phần của Ủy Ban nói trên gồm có : một Chủ Tịch, một Tổng Thơ Kư, một Ủy Viên phụ trách điều khiển Hành Pháp, Tổng Trưởng Quốc Pḥng, Tổng Tham Mưu Trưởng, các Tư Lệnh Vùng Chiến Thuật, Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô.
Điều 3. Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia thay mặt toàn thể Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa điều khiển Quốc Gia.
Điều 4. Hoàn toàn tín nhiệm và chỉ định :
    A. Chủ Tịch Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia : Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu.
    B. Tổng Thư Kư : Trung Tướng Phạm Xuân Chiểu.
    C. Ủy Viên phụ trách điều khiển Hành Pháp : Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ.
Điều 5. Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia có nhiệm vụ thiết lập thể chế và các cơ cấu Quốc Gia cùng thành lập một Nội Các Chiến Tranh.

Sài G̣n, ngày 14 tháng 6 năm 1965
Toàn thể các Tướng Lănh và Tư Lệnh Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa

Đó là ngày đánh dấu Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa đứng lên gánh vác trách nhiệm lớn : bảo vệ nền tự do độc lập của Việt Nam Cộng Ḥa, làm tiền đồn ngăn chống làn sóng cộng sản và xây dựng một đất nước lạc hậu nghèo khó v́ chiến tranh triền miên với mục đích tiến lên thành một quốc gia phú cường, ngẫng cao đầu sánh vai với cộng đồng thế giới. Ngày 19.6.1965 thành phần Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia và Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương trong một buổi lễ ra mắt được tổ chức long trọng ở Thủ Đô Sài G̣n, đă tuyên thệ trung thành với Tổ Quốc, nhận trách nhiệm lèo lái quốc gia và làm thành phần tiền phương của quân dân Việt Nam Cộng Ḥa chỉ huy Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa bảo vệ đất nước. Từ thời điểm đó, ngày 19.6 được đánh dấu như là một cái mốc lịch sử, một chương mới của cuộc chiến đấu chống đại khối cộng sản quốc tế của quân dân Miền Nam, mà Quân Lực Việt Nam Cộng ḥa là thành phần gồng gánh trách nhiệm lănh đạo đất nước, ở hậu phương th́ xây dựng nền độc lập, tự do và dân chủ, b́nh định những mầm móng nằm vùng bạo loạn, ở tiền tuyến th́ chỉ huy quân đội ngăn chống cơn sóng xâm lăng cuồng sát của đạo quân hiếu chiến cộng sản Bắc Việt. Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu sau khi đắc cử Tổng Thống đầu tiên của nền Đệ Nhị Cộng Ḥa trong tháng 11.1967 vẫn tiếp tục cho tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm hàng năm ngày Quân Lực 19.6 với những cuộc diễn binh của tất cả các đơn vị và quân binh chủng của Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, để biểu dương sức mạnh và ư chí quật khởi của dân tộc Việt Nam chống xâm lược cộng sản từ phương Bắc.

(Ngày 19.1.2004, cựu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, người từng một thời lái máy bay oanh tạc những cơ sở tàng trữ vật chất dành cho cuộc chiến tranh xâm lược Miền Nam ở Miền Bắc, người từng tuyên bố tử thủ Miền Nam trong những ngày cuối cùng của tháng 4.1975 ở Thủ Đô Sài G̣n, đă tự động ĺa bỏ hàng ngũ Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, cúi đầu nộp đơn xin cộng sản Hà Nội khoan hồng cho Kỳ được phép về Việt Nam. Nguyễn Cao Kỳ đă nhục nhă quỳ gối viết những hàng chữ ô uế trong lá đơn xin chiếu khán vào Việt Nam, thể theo những điều kiện rất trịch thượng của cộng sản Hà Nội. Kỳ đă kính cẩn và khép nép kư cái tên tầm thường của ḿnh dưới huy hiệu cờ máu của cộng sản, mặc nhiên chối bỏ cái quá khứ oanh liệt được làm người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa. Từ giờ phút đó, Nguyễn Cao Kỳ, con người một thời từng thốt lời ngạo nghễ với giặc cộng và cả với đồng minh, giờ đây đă nhận chịu sự “khoan hồng, nhân đạo” của giặc một cách tuyệt đối và vô điều kiện. C̣n nhớ ngày xưa trong những lần Bắc phạt trở về, chỗ ngực chiếc áo bay màu đen của Kỳ vàng óng Lá Quốc Kỳ Vàng mà Kỳ rất hănh diện mang trên đó, th́ ngay nay Kỳ đă cúc cung cúi đầu quy phục lá cờ đỏ, biểu tượng của diệt chủng và diệt dân tộc của cộng sản Hà Nội, bằng một thái độ rất ươn hèn rất không tương xứng với vị thế của một người cựu Tướng chỉ huy toàn Miền Nam. Với ảo tưởng rằng sẽ nhận được những cái hôn thắm t́nh “hữu nghị” và rất “anh em” của bọn cộng sản Hà Nội, Kỳ dẫn vợ, là người phối ngẫu của người ơn cưu mang hắn trong những năm tháng vất vưỡng mà hắn đă quyến rũ, xênh xang áo gấm về nước. Thật ô nhục, với thân phận là người cao nhất nước của năm 1965 trong cương vị Chủ Tịch Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia, th́ đáng lẽ ít nhất gă thủ tướng của bạo quyền Hà Nội là Phan Văn Khải sẽ ra tận cầu thang máy bay hôn lên cái trán bóng mỡ và lên hai đôi g̣ má dầy da của Kỳ để tỏ rơ tinh thần “ḥa giải ḥa hợp” giữa riêng bọn chúng và chỉ mỗi bọn chúng với nhau, thế mà chỉ lèo tèo có một gă gọi là chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc và một gă thành ủy Sài G̣n. Một con người vô luân đoạt vợ ân nhân như Kỳ, tư cách tồi bại ấy làm sao có thể nói lời công chính và làm sao thuyết phục được đồng đội và nhân dân tin vào những ǵ Kỳ nói.

Cộng sản thường có lối đặt chữ rất mù mờ bất thành câu. Mặt Trận Tổ Quốc là mặt trận ǵ, nếu phải đặt cho tṛn câu với đầy đủ danh từ và động từ, th́ phải là Mặt Trận Tổ Quốc Đứng Lên hay Ngồi Xuống hoặc Giải Phóng ǵ đó, Mặt Trận Tổ Quốc khơi khơi là thế nào ? Như vậy người ta thấy ngay nó là một cái mặt trận không làm ǵ cả, không ra ǵ cả, từ đó suy ra rằng gă chủ tịch chỉ là một cái con người rơm lúc lắc theo những cơn gió ngoài đồng. Đưa một cái h́nh nộm hữu danh vô thực, vô quyền và không giữ vị trí tối cao nào trong hệ thống tổ chức cộng sản, Hà Nội đă trịch thượng gởi một cái thông điệp đến Nguyễn Cao Kỳ, mà chúng ta có thể hiểu như sau : “Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khải và Trần Đức Lương sẽ không bao giờ hạ ḿnh xuống ngang hàng với gă hàng thần lơ láo Nguyễn Cao Kỳ, dù là chỉ để ban cho một cái vỗ vai khen ngợi, th́ đừng có mà mơ tưởng đến những cái hôn của chúng và đôi cánh tay giang ra ôm ấp trong tư thế “ḥa hợp ḥa giải”. Lại càng khó có thể được ngồi gác chân trong những bộ salon đắt tiền ở Bắc Bộ Phủ bàn chuyện đại sự với cộng sản”. Đó là một cách làm nhục đối phương một cách khá là trắng trợn và rơ ràng của Hà Nội, Nguyễn Cao Kỳ đủ thông minh để biết điều đó và đủ hèn để cúi đầu im lặng leo lên máy bay trở về Mỹ quốc, không kèn và không trống. Từ nay, những nhà viết sử đă có thể thêm vào đằng sau những Trần Di Ái, Trần Ích Tắc, Mạc Đăng Dung, Lê Chiêu Thống cái tên Nguyễn Cao Kỳ. C̣n đối với bè lũ cộng sản Hà Nội :

Chừng nào mà chúng chưa tự trói ḿnh quỳ gối cúi xin dân tộc tha thứ cho những tội ác tày trời của chúng.

Ngày nào mà nhân phẩm người phụ nữ c̣n bị chà đạp, hàng trăm ngàn cô gái c̣n bị bán khắp thế giới làm nô lệ t́nh dục.

Chừng nào mà hàng triệu trẻ em nghèo c̣n thất học và vẫn lang thang khắp đầu đường xó chợ. Chừng nào mà thanh niên, sinh viên, học sinh Việt Nam c̣n nghiện ngập sa đọa trong những vũng lầy ăn chơi, nguồn nhân lực Việt Nam bị lụn bại cạn kiệt từ đó.

Ngày nào mà người công nhân Việt Nam c̣n bị bọn chủ ngoại quốc hành hạ, xúc phạm danh dự và thân thể.

Chừng nào mà những nghĩa trang của những tử sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa vẫn c̣n bị san bằng và hủy diệt, những người chiến sĩ thương phế Việt Nam Cộng Ḥa c̣n bị chà đạp nhân phẫm và bị bỏ rơi ngoài lề xă hội.

Ngày nào mà người dân Việt Nam không được hoàn toàn tự do bày tỏ chính kiến khác biệt, niềm tin tôn giáo, tín đồ và những nhà lănh đạo tôn giáo c̣n bị bách hại, giam cầm.

Ngày nào mà chúng vẫn không chịu ngừng cướp đoạt, bỏ túi đồng tiền đẫm đầy mồ hôi và nước mắt của đồng bào xum nhau ăn chơi vô luân và gởi ngân hàng nước ngoài hàng chục tỷ mỹ kim.

Và trên tất cả, chừng nào mà dân tộc Việt Nam vẫn chưa được cho sống như con người đúng nghĩa với những quyền lợi căn bản.

Th́ ngày ấy cộng sản Hà Nội đừng có ảo tưởng mơ mộng cái gọi là ḥa hợp ḥa giải. Chúng chỉ có hai chọn lựa. Thứ nhất, tự nguyện trao trả đất nước lại cho dân tộc để có thể được cứu xét tha thứ, nên nhớ là tha thứ chứ không phải ḥa hợp ḥa giải. Thứ hai, dọn ḿnh chờ ngày toàn dân đứng lên lật đổ chúng, lúc đó, xin được báo trước và cảnh cáo cho chúng biết, đến sắt thép cũng phải nát tan thành tro bụi dưới cơn thịnh nộ của trời đất và con người).

Với sự trợ giúp của các nước Đồng Minh, trong đó phần đóng góp chính yếu đến từ Hoa Kỳ từ sau năm 1954, QLVNCH đă dần lớn mạnh, không những đủ khả năng chận đứng đà xâm lăng cuồng bạo của binh đội cộng sản Bắc Việt, mà c̣n đánh cho bọn chúng tan tành thành từng mảnh vụn trong những chiến thắng lừng danh thế giới như Mậu Thân 1968, chiến dịch hành quân sang Kampuchea đập nát những hang ổ kho tàng tiếp liệu cộng quân năm 1970. Trong cuộc hành quân sang Hạ Lào, chiến dịch Lam Sơn 719, mặc dù bị báo chí và truyền thông Hoa Kỳ cũng như nằm vùng cộng sản tiết lộ bí mật, QLVNCH ngay từ đầu đă ở trong thế hạ phong nhưng vẫn đánh thiệt hại rất nặng lực lượng cộng quân. Chiến thắng lừng lẫy nhất mà đă làm cho toàn thế giới phải cúi đầu ngưỡng phục, kể cả giới truyền thông báo chí phản chiến và thân cộng cũng phải xấu hổ gục đầu công nhận tính chất xâm lược rơ ràng của cộng sản Hà Nội và tinh thần chiến đấu dũng mănh của QLVNCH. Đó là cuộc chiến Mùa Hè Đỏ Lửa 1972. QLVNCH đă để lại trong lịch sử Việt Nam trang sử chiến đấu chói lọi nhất, thiêu cháy huyền thoại Điện Biên Phủ Vơ Nguyên Giáp. Sau cơn thảm bại mùa hè 1972 nhục nhă, Giáp bị cách chức.

QLVNCH chiến đấu trong nỗi cô đơn cay cực mà chưa từng có một đội quân nào trên thế giới đă trải qua hoàn cảnh ngặt nghèo tương tự. Vừa phải đổ máu xương ngăn chống cộng sản ở phía trước mặt mà c̣n phải hứng chịu những vết đâm lút sâu của những thế lực bạn bè từ phía sau lưng. Người lính Việt Nam Cộng Ḥa bị trói tay không cho đánh, mặc dù chỉ chiến đấu để tự vệ và bảo vệ làng xóm của các anh. Chính họ đă hy sinh mạng sống để cho dân tộc được sống và được hạnh phúc. Sự dàn xếp của những thế lực cộng sản quốc tế và tư bản đă đưa đến ngày tang thương 30.4.1975, QLVNCH một lần nữa bị buộc phải hoàn toàn buông súng. Bọn cộng sản tiểu nhân đắc chí ngổ ngáo tiến vào chiếm lấy Việt Nam Cộng Ḥa, ngông nghênh tuyên bố đại thắng, thực hiện sách lược sĩ nhục lăng mạ và đày ải những người chiến binh QLVNCH và vợ con gia đ́nh của họ. Nhưng thật sự có phải cộng sản Bắc Việt đă chiến thắng hay không ? Sau hơn một phần tư thế kỷ kể từ ngày 30.4.1975, giờ đây mọi góc cạnh của sự thật đă được phơi bày dưới ánh sáng của mặt trời. Chúng ta khẳng định mạnh mẽ QLVNCH không hề thua và cộng sản không hề thắng trong trận chiến đấu cuối cùng ngày 30.4.1975. Sự thắng thua chỉ được phân định khi hai lực lượng cùng đối mặt chiến đấu giữa hai chiến tuyến. Hai vơ sĩ so găng trên vơ đài, một vơ sĩ bị trói tay chân và với sự đồng t́nh của ban trọng tài đă bị vơ sĩ kia đánh đập rồi tự đưa tay tuyên bố chiến thắng và tha hồ lăng mạ sĩ nhục đối phương. Cuộc thắng thua c̣n chưa được phân định khi viên đạn cuối cùng c̣n chưa được bắn ra khỏi ṇng súng.

Giờ đây, sau gần ba mươi năm chứng kiến những tội ác ghê tởm hăi hùng của cộng sản Hà Nội bủa lên đầu chính dân tộc của chúng, công luận thế giới đă khẳng định chế độ cộng sản là một cái quái thai kinh khủng nhất trong lịch sử nhân loại và cần phải hủy diệt nó. Ngọn gió đă đổi chiều thuận lợi cho QLVNCH. Cuối cùng th́ những giá trị nhân bản thực sự của người lính Việt Nam Cộng Ḥa đă được thế giới thừa nhận và tôn vinh. Những nắm xương khô đang mục ră theo với thời gian nghiệt ngă của 300 ngàn tử sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa nằm câm nín u uất dưới những nghĩa trang hoang phế điêu tàn, hay ở những chống rừng sâu núi thẳm, cùng với nửa triệu chiến sĩ thương phế mà phần lớn c̣n sống lây lất và khắc khoải bên kia bờ Thái B́nh Dương, tất cả những người anh hùng vĩ đại đó giờ đây đă được tôn vinh. Điều mà những người c̣n sống, những người c̣n lành lặn thân xác phải làm là sẽ cùng nhau t́m cách cắm lên bia mộ các anh những nén hương của ḷng tri ân với những giọt nước mắt tiếc thương, cùng nhau gởi về cho các anh thương phế chút ḷng của những người đồng đội mà ngày xưa từng kiêu hănh đứng chung dưới lá Quân Kỳ Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, để các anh c̣n tiếp tục nuôi dưỡng một niềm tin. Rồi sẽ có một ngày, cơn thịnh nộ của đất trời và của toàn dân tộc Việt Nam sẽ như con sóng thần biển Đông cuốn xô đi những tàn tích của cái ác.

Chúng ta cũng nghiêng ḿnh trước Bức Tường Đá Đen ở Washington D.C, tri ân hơn 58,000 chiến sĩ Hoa Kỳ trận vong, những người bạn đă từng sát cánh chia sẽ nỗi cơ cực và chết chóc của chiến tranh với người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, v́ nền tự do của đất nước Việt Nam Cộng Ḥa. Chúng ta tri ân và vinh danh 300,000 chiến binh thương phế Hoa Kỳ đă bỏ lại một phần thân thể của các anh trên một đất nước thật quá xa xôi để trở về nhận chịu sự thờ ơ lănh đạm của chính người dân Mỹ, cùng mang mễn những chứng bệnh tinh thần trầm kha. Giờ đây th́ anh linh của tất cả những người lính trận vong Hoa Kỳ và Việt Nam đă có thể đi về phía cơi vĩnh hằng với ḷng thanh thản, những chiến sĩ thương binh Hoa Kỳ và Việt Nam đă có thể thể ngẫng cao đầu cười nửa miệng trên những đống gạch đổ nát ngỗn ngang của bức tường thành Bá Linh và những mảnh vụn của cái quái thai chủ nghĩa cộng sản. Chính là các anh, người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa và người lính Quân Lực Hoa Kỳ đă là nỗ lực chánh hủy diệt cái ác mệnh danh là chủ nghĩa cộng sản đó. Chúng ta có thể xác quyết một điều là, ngày nào mà người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa c̣n tập họp, đoàn kết đứng chung dưới lá Quốc Kỳ và Quân Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa, th́ ngày đó cộng sản Hà Nội c̣n rất run sợ, ngày ăn không thấy ngon, đêm ngủ không được yên. Chúng phải hiểu một điều đơn giản nhưng rất thật là, cho dù chúng có nặn cái bộ óc “trí tuệ” của loài Vượn đến thế nào để cho ra bao nhiêu cái nghị quyết nhắm vào người Việt hải ngoại và Tập Thể người lính QLVNCH, th́ cũng sẽ hoàn toàn không ăn được cái giải ǵ, giống như những cú đánh mất hút vào cơi hư vô. Chúng chỉ thắng được chúng ta ngày 30.4.1975, khi chúng ta bị buộc phải buông súng mà thôi. Ba mươi năm trước, cộng sản Hà Nội cậy có súng AK để đánh đập, hạ nhục, giết chóc những người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa không c̣n vũ khí trong những trại tù khắc nghiệt và dă man của chúng. Ngày nay, ba mươi năm sau, tuy rằng trong tay người lính chúng ta không c̣n cây súng M16, nhưng chúng ta có rất nhiều sức mạnh khác mà cộng sản Hà Nội hằng run sợ :

Thứ nhất, sự phẫn nộ của người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa. Hàng trăm ngàn người lính đă ra được đến bến bờ tự do, dù họ không c̣n vũ khí, nhưng mỗi trái tim bất khuất của các anh chính là thứ vũ khí sắc bén nhất và hữu hiệu nhất, những trái tim đó đă kết nên thành một bức tường cứng rắn. Ba mươi năm nay, cộng sản đă hằng bắn phá vào bức tường ấy, chỉ để thấy rằng chúng đă một lần nữa chiến bại. Tập Thể Người Lính Việt Nam Cộng Ḥa vẫn luôn là lực lượng duy nhất đối kháng và ngăn chống cực lực mọi cuộc tấn công của cộng sản, dù là bằng bất cứ h́nh thức nào.

Thứ hai, cuộc chiến đấu bằng cây viết của những người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa. Cộng sản từng tuyên án : “Một nhà văn “ngụy” bằng mười sư đoàn tác chiến” . Ngày nay, cây viết của những người lính đă trở thành cây súng M16 bắn những giọt mực ngạo nghễ và thách thức vào mặt cộng sản Hà Nội, ng̣i bút xé toang bức màn đen tối của giả dối và tàn bạo để đưa ra trước công luận thế giới và lịch sử sự thật về cuộc chiến tranh xâm lược của cộng sản quốc tế lên Miền Nam và cuộc chiến đấu bảo quốc kiệt liệt của quân dân Miền Nam.

Thứ ba, chiến thắng vẻ vang chấn động cả thế giới của người Việt hải ngoại qua sự kiện vừa kỳ lạ lẫn kỳ diệu : Lá Quốc Kỳ Vàng Đại Nghĩa Ba Sọc Đỏ hiện nay đă phất phới, ngạo nghễ tung bay ở 4 tiểu bang, 3 quận hạt, 55 thành phố và trong nhiều trường đại học khắp nước Mỹ. Đó há chẳng phải là một dấu hiệu, một sự thừa nhận chân thành của người Mỹ, rằng chỉ có Lá Cờ Vàng Việt Nam mới là biểu tượng của chính khí dân tộc Việt Nam, là biểu trưng của cuộc chiến đấu quật cường của một dân tộc nhỏ bé chỉ có gần 18 triệu người mà đă anh dũng ngăn chống một đại khối cộng sản quốc tế với dân số hơn 1 tỉ người. Không chỉ ở Hoa Kỳ, mà gần như trên toàn thế giới, Lá Quốc Kỳ Vàng Ba Sọc Đỏ của Việt Nam Cộng Ḥa vẫn hằng năm tung bay trên cột cờ thị chính của những thành phố lớn trong ngày 30.4. Đó há chẳng phải là sự ghê tởm và chối bỏ chủ thuyết cộng sản và lá cờ máu tanh hôi của bè bọn cộng sản Hà Nội của lương tâm thế giới hay sao.

Ngày Quân Lực 19.6 năm nay có nhiều ư nghĩa quan trọng. Nó đánh dấu sự bắt đầu hồi sinh của QLVNCH và của niềm tin chính nghĩa quốc qua cuộc đọ sức gay go giữa cái Thiện và cái Ác. Ngày tàn của bọn cộng sản Hà Nội không c̣n bao xa nữa. Bên trong cái vỏ bọc hào nhoáng phù du hiện tại mà bọn cộng sản tô vẻ ở quê nhà, chỉ là một cái ruột rỗng tuếch mục nát chờ giờ sụp đổ. Với sự tập họp của những người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, được thể hiện qua sự đoàn kết cao độ trong Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa Hải Ngoại, kết hợp với những phong trào đấu tranh đ̣i quyền sống, quyền làm người và quyền tự do tín ngưỡng ngày càng sôi sục ở quốc ngoại và quốc nội, dân tộc Việt Nam có quyền hy vọng sẽ có nhiều chiến thắng khác liên tục và lừng lẫy hơn, để cuối cùng lật đổ được bạo quyền Hà Nội.

Anh linh của tiền nhân, của những vị thần tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, Hồ Ngọc Cẩn, Trung Tá Cảnh Sát Quốc Gia Nguyễn Văn Long, các Trung Đoàn Trưởng, Tiểu Đoàn Trưởng, sĩ quan và các chiến sĩ Vị Quốc Vong Thân xin hăy hiển linh thương xót phù tŕ cho dân tộc Việt Nam và QLVNCH có được nhiều sức mạnh đứng lên lật đổ bạo quyền cộng sản, đem ánh sáng công chính và hạnh phúc trở lại trên khắp mọi miền đất nước, ném bọn chúng vào cơi sâu thẳm tối tăm nhất và đời đời của địa ngục.

Việt Nam Cộng Ḥa Muôn Năm
Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa Muôn Năm

Phạm Phong Dinh