NÉN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM

Mỗi lần đến độ tháng Tư
Hương ḷng tưởng niệm nhớ người hùng anh
Tháng năm vùi xác thân anh
Tên anh vẫn măi rạng ngời ngàn năm
Hùng anh khí tiết vẹn toàn
Anh hùng tuẩn tiết chẳng hàng cộng quân
Nhớ ngày đất nước tang thương
Biết bao chiến sĩ âm thầm hy sinh
Hồn oan phiêu dạt tứ phương
Nguyện cầu siêu thoát… Ghi Ơn suốt đời
C̣n ai may mắn sống c̣n
Bắc phương đày ăi, không quên nhục tù
C̣n bao cái nỗi đoạ đày
Chồng cha mất xác, muôn nhà thảm thương
Dân lành thống khổ đau thương
Vượt biển bỏ xác, vượt rừng nhục thân
Chiến cuộc tàn, dân vẫn chết
Lầm than đói rách, ngục tù khắp nơi
Ba mươi năm giải phóng rồi
Sao dân vẫn đói, vẫn hoài khổ đau
Bao giờ Cộng sản tiêu tan
Cho dân yên ổn, nước non an hoà
Hồn thiêng các đấng hùng anh
Hiển linh đuổi Cộng, Việt Nam thái b́nh .

TN - 04-29-2005