Tưởng Niệm Người Chiến Sĩ

Tháng Tư nước mất nhà tan
Hai mươi năm lẻ lưu vong xứ người
Ḷng sầu những tưởng nhạt phai
Tháng, năm, liều thuốc không vơi nỗi sầu
Nào hay ḷng vẫn khơi đầy
Tâm tư sống dậy mỗi mùa tháng Tư
Nén hương thầm kính trong ḷng
Dâng cho những đấng một thời hùng anh
Yêu thương đất nước Việt Nam
Âm thầm hiến trọn đời trai sa trường
Ḷng dũng cảm dạ sắt son
Giữ non giữ nước yên vui xóm làng
Dấu chân anh khắp mọi miền
Hiểm nguy không ngại chí trai phỉ nguyền
Nào hay lại có tháng Tư
Xé tan đời lính vạn người khổ đau
Tháng Tư oan nghiệt vận trời
Không đành sống nhục tử theo với thành
Bây giờ lại cũng tháng Tư
Âm thầm tôi nói muôn lời cám ơn
Dù anh ở chốn nơi nào
Mồ hoang tẻ lạnh, lạc loài khắp nơi
Bao người vẫn tạc ghi ḷng
Anh hùng đất Việt ngàn đời ghi ơn.

Tuyết-Nga, Tháng Tư/2003