Thương Phế Binh

Cuộc chiến tàn ba mươi năm lẻ
Chẳng c̣n ǵ ngoài những thương binh
Lê la kiếp sống theo hè phố
T́m chiếc lon nhôm, vỏ đạn thừa
Sáng bươi đống rác t́m bao bị
Trưa bày thuốc lá bán hàng rong
Khuya… sớm… chiều hôm vất vả đời
Lang thang từ bến cảng bến xe
Việc ǵ làm được không buông bỏ
Giúp con, giúp vợ đở tủi buồn
Ôi ! xưa chinh chiến tay cầm súng
Nay gọi thanh b́nh mất chân tay
Chân tay để lại ngoài trận chiến
Lấy máu, lấy xương giữ nước nhà
Hi sinh tất cả cho tổ quốc
Để được ǵ… tàn tạ tấm thân
Gia đ́nh đói khổ theo năm tháng
Con thơ nheo nhóc chiến cuộc tàn
Chiến tích phế binh đeo theo măi
Chướng mắt… dị nhân giữa chợ đời
Ngày xưa v́ nước… vợ nuôi con
Ngày nay vất vả để nuôi chồng
Đất trời có thấu cho hoàn cảnh
Thua, thắng…Phế binh cũng thiệt tḥi .

TN