NHỚ ANH TQLC

Anh oai dũng, Cổ Thành Quảng Trị
Những địa danh Dục Mỹ Khe Sanh
Chiến trường nguy dũng hùng anh
Bao phen lâm trận anh dành kỳ công

Dầu gian khổ anh không lùi bước
Ḷng quyết mong dựng được ngọn cờ
Cổ Thành Quảng Trị người mơ
Cờ bay phất phới từng giờ hiên ngang

Bao trang sữ đậm hàng ghi rơ
Những chiến công ngày đó sáng ngời
Gio Linh sát cộng tơi bời
Đông Hà diệt giặc một thời lưu danh

Ḷng ngưỡng mộ bao anh chiến sĩ
Lính Mũ Xanh hào khí rạng ngời
Mong sao hạnh phúc đến người
Cờ vàng phất phới trên trời Việt Nam...

 MINH LONG