Vết Xe Lăn m Thầm

Bước đi ai bước m thầm
Xe lăn để vết lặng trầm trong mưa
Anh buồn nhớ lại thuở xưa
Dấu chn chinh chiến say sưa diệt th
Ngy xưa dấn bước lng du
Một đời ngang dọc chiến khu coi thường
Hậu giang, Bnh Đinh, Hiền Lương
Bước chn anh khắp nẽo đường Việt Nam
Nay xe lăn bnh cũng kham
Đ trn trch nhiệm lm nam chiến trường
Xưa tung cnh bốn phương
Tuổi chiều xế bng tm đường thảnh thơi
No ai đon trước cuộc đời
Đố ai biết được sao dời đổi thay
Cuộc đời t ngọt nhiều cay
Ta hy chấp nhận đừng ray rức buồn .      

N.M.Chu TĐ3 Si biển 

 
<BGSOUND src="runglathap.rm">