Oan Hồn Người Cha Trong Ngày Vui Đại Thắng

Trần Quốc Kháng
 
Ai có thể làm thống kê, tổng kết xem từ ngày quê hương chúng ta sa vào đại hoạ Cộng Sản, có bao nhiêu nạn nhân, gia đ́nh bị tan nát? Lẽ ra, họ mang trong ḷng mối "thù nhà nợ nước", chống Cộng hăng say. Nhưng không hiểu sao, họ lại cúi đầu sống trong ô nhục, làm tôi tớ cho kẻ thù, phản bội đồng bào, "vong ân bội nghĩa" với ông cha?

Câu chuyện "Oan Hồn Người Cha Trong Ngày Vui Đại Thắng” --- khởi đầu năm 1945 và kết thúc năm 1975 -- là trường hợp điển h́nh cho nhiều trường hợp khác nhau. Trong đó có nỗi oan khiên của người cha là học giả Phạm Quỳnh; có việc làm ô nhục của người con là “nhạc sĩ vẹm” Phạm Tuyên. C̣n thảm cảnh nào ô nhục hơn cuộc đời của Phạm Tuyên? Sau khi đảng CSVN đă giết cha ḿnh, làm cho gia đ́nh ḿnh tan nát, làm cho đất nước tan hoang, làm cho đồng bào VN khốn khổ th́ Phạm Tuyên lại đi làm tôi tớ cho kẻ thù, viết bài hát mừng VC chiếm được miền Nam ngày 30.4.1975:

"Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng...
Lời Bác dậy đă thành chiến thắng huy hoàng
Ba mươi năm đấu tranh giành trọn vẹn non sông
Ba mươi năm Dân Chủ Cộng Ḥa, kháng chiến đă thành công"

Hiển hiện, "ngày vui" ấy là ngày vui của đảng CSVN. Ngày "đại thắng" ấy là ngày đại thắng của Quốc Tế Cộng Sản. V́ trong cuốn "Chủ Nghĩa Quốc Tế Vô Sản", đảng CSVN đă khẳng định, chúng là “một đơn vị của đoàn quân QuốcTế Vô Sản”. C̣n Hồ Chí Minh, linh hồn của đảng Cộng Sản VN cũng đă xác nhận vai tṛ tôi tớ của hắn khi tuyên bố:
"Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản để giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đă hoàn thành nhiệm vụ".

Hai chữ “cách mạng” trong câu nói của họ Hồ có nghĩa là “cách mạng vô sản”. Đó là việc áp đặt chủ nghĩa phi nhân Mác-Lênin trên quê hương chúng ta. Trong 30 năm chiến tranh, dưới chiêu bài "đánh Pháp chống Mỹ", Quốc Tế CS đă sử dụng đất nước chúng làm băi chiến trường. Quốc Tế CS đă đem "núi xương sông máu" của dân tộc VN, lót đường cho chủ nghĩa phi nhân Mác-Lênin bành trướng. Kết quả hiện thời, sau 28 năm chiến tranh chấm dứt, VN vẫn là nơi nghèo khổ, lầm than và nhiều tệ đoan xă hội nhất thế giới.
 
V́ vậy, khi VC tung ra bài “Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng” th́ dân chúng VN, đối kháng bằng cách đổi ngược tất cả lời ca cho đúng với sự thật trong lịch sử. Nhiều người sống trong chế độ VC, đă từng nghe trẻ nhỏ tụ tập chơi ngoài đường, nghêu ngao hát:
 
"Như có bác Hồ trong thùng phi đậy nắp...
Lời Bác nay trở thành thối hoắc trong thùng...
Ba mươi năm Bác làm tan nát non sông
Ba mươi năm Dân Chủ Cộng Hoà chẳng thấy...”

 
Trong ngày 30 tháng 4, nếu người con là Phạm Tuyên vui mừng ca hát "như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng" th́ ngược lại, oan hồn của người cha là Phạm Quỳnh, ắt hẳn phải cảm thấy, vừa ngậm ngùi, vừa tủi nhục. Ngậm ngùi trước thảm cảnh “nước mất nhà tan”. Tủi nhục v́ có đứa con đi làm tôi tớ cho kẻ thù, phản dân hại nước mà lại tưởng là vinh!!!

1- Văn Nhân Sinh Tặc Tử
Trong thời gian trước đây, nhiều cây bút lăo thành đă viết bài nhằm minh oan cho học giả Phạm Quỳnh. Vấn đề này, chắc chắn sẽ đuợc lịch sử phát xét công minh. Tuy nhiên, khi đề cập đến chuyện "Văn Nhân Sinh Tặc Tử" th́ thiết tưởng, cũng cần nhắc lại vài nét đại cuơng về nguời quá cố.
 
Qua Văn Học Sử VN, nhiều quư vị c̣n nhớ, Phạm Quỳnh là người có công rất lớn trong văn học. Vốn là người uyên thâm Nho Giáo và triết học Tây Phương, học giả Phạm Quỳnh c̣n tốt nghiệp trường Thông Ngôn (Collège Des interprêtes) năm 1908. Ông được bổ nhiệm làm việc ở trường Viễn Đông Bác Cổ. Năm 1917, ông là chủ biên và là linh hồn của Nam Phong tạp chí. Năm 1919 ông sáng lập hội Khai Trí Tiến Đức. Cả 2 tổ chức văn hóa này đă "vang bóng một thời" trên 2 miền Nam Bắc VN. Năm 1932, ông được vua Bảo Đại mời vào kinh đô Huế, giữ chức vụ Thượng Thư Bộ Lại -- tương đương với Thủ Tướng Chính Phủ hiện thời. Đến năm 1945, Việt Minh Cộng Sản nổi dậy cướp chính quyền. Học giả Phạm Quỳnh bị bọn côn đồ Trần Huy Liệu, nhận lệnh của Hồ Chí Minh, đến kinh đô Huế, ép buộc vua Bảo Đại trao Ấn Tín. Chúng c̣n bắt học giả Phạm Quỳnh cùng nhiều nạn nhân khác, trong đó có 2 cha con ông Ngô Đ́nh Khôi -- bào huynh của cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm -- đem vào rừng, đập bể sọ, rồi chôn vùi trong nấm mồ tập thể với bản án “Việt gian”!
 
Ai can tội Việt gian? Nếu học giả Phạm Quỳnh can tội “Việt gian” v́ theo học “Trường Thông Ngôn” rồi làm việc cho vua Bảo Đại th́ Hồ Chí Minh can tội ǵ khi khi làm bồi cho thực dân Pháp trên tàu L'Admiral La Touche Tréville? Sau khi đến Pháp th́ Hồ viết thư van xin bọn Thực Dân cho vào học nội trú trại “Trường Thuộc Địa”. Như vậy th́ rơ ràng, khi giấc mộng làm tay sai cho Pháp không thành, Hồ xoay sang làm tay sai cho Đệ Tam Quốc Tế CS.
 
C̣n trong lănh vực báo chí, học giả Phạm Quỳnh là người có công hay có tội? Chúng tôi xin nêu lên nhận xét của những cây bút lăo thành:
Trên trang 939 của cuốn "Thành Ngữ, Điển Tích, Danh Nhân Tự Điển" Quyển II, xuất bản tại Sài G̣n năm 1967, soạn giả là giáo sư Trịnh Vân Thanh -- một người bất đồng chính kiến với học giả Phạm Quỳnh mà cũng phải nh́n nhận:
 
"Trên lănh vực văn hoá, Phạm Quỳnh xứng đáng là một kiện tướng có đủ năng lực, tài ba để điều khiển một cơ quan ngôn luận và có công rất lớn trong việc phát huy những khả năng tiềm tàng của Việt Ngữ và xây dựng một nền móng vững chắc cho Quốc Văn, bằng cánh tô bồi với những tinh hoa mà ông đă rút tỉa, trong những tư tưởng và học thuật của Âu Tây”.
 
Trên trang 76 của cuốn "Nhà Văn Hiện Đại" Tập I, soạn giả là nhà văn Vũ Ngọc Phan, đă nêu nhận xét về học giả Phạm Quỳnh:
 
"Ông là người chủ trương cái thuyết: đọc sách Tây là để thâu thái lấy tư tưởng, lấy tinh thần văn hóa Âu Tây để bồi bổ cho nền Quốc Văn c̣n khiếm khuyết, để chọn lấy cái hay của người mà dung hoà với cái hay của ḿnh, ngơ hầu ǵn giữ cho cái học của ḿnh không mất bản sắc, mà vẫn có cơ tiến hoá được".

Hồi đầu năm 1999, chúng tôi được biết thêm 2 nhà văn khác là cụ Mạc Kinh ở Luân Đôn và cụ Duy Xuyên ở Houston, Hoa Kỳ. Cụ Mạc Kinh viết bài "Nỗi Oan Khiên Của Nhà Học Gỉa Phạm Quỳnh", đăng trên tờ Việt Báo ở Houston số 71. C̣n cụ Duy Xuyên th́ viết bài "Đốt Ḷ Hương Cũ Số 9". Trên trang 84 của tờ VB số 72, cụ Duy Xuyên đă nêu lên nhận xét về học giả Phạm Quỳnh:
 
"Một người chỉ dùng cây viết tô điểm thêm đậm nét ḍng văn hóa Tổ Tiên, người đă mượn ba tấc lưỡi Tô Tần thuyết phục người Pháp trả lần hồi nền tự trị cho quê hương, người đă hết ḷng cúc cung tận tụy pḥ vua trẻ hồi loan từ 1932 cho đến 1945, trung quân ái quốc một ḷng một dạ, v́ đă thấm nhuần Nho Gíao, lấy tam cương ngũ thường làm chuẩn, nhưng buồn thay, người quân tử gặp lúc nhiễu nhương, cây bút làm sao chống lại mă tấu, lựu đạn của bọn vô lại đầu đường xó chợ".
 
Quả thật là như vậy, dẫn đầu "bọn vô lại ấy" là Hồ Chí Minh. Trong những năm đầu của đại hoạ Cộng Sản, ngoài việc thủ tiêu học giả Phạm Quỳnh, quốc tặc Hồ Chí Minh c̣n là thủ phạm trong các vụ thủ tiêu Đức Huỳnh Phú Sổ, các ông Lư Đông A, Trương Tử Anh, Hoàng Đạo và Khái Hưng. Hàng ngàn chiến sĩ cách mạng khác, chỉ v́ có khuynh hướng Quốc Gia, mà bị họ Hồ lừa gạt và sát hại vô cùng dă man.
 
Tại sao, Trần Huy Liệu giết cha của Phạm Tuyên mà lại c̣n bắt giam anh của Phạm Tuyên là Phạm Giao và cướp luôn chị dâu của Phạm Tuyên nữa? Chuyện thê thảm xẩy ra chỉ v́, chị dâu của Phạm Tuyên -- vợ ông Phạm Giao -- là người đẹp nổi tiếng trường Đồng Khánh. Trước đó, Trần Huy Liệu đă say mê, theo đuổi một thời. Nhưng Liệu là kẻ vô luân nên bị "người đẹp" khinh bỉ. Khi "nàng" kết hôn với ông Phạm Giao th́ Liệu "ôm hận ngàn thu", mong đợi có dịp trả thù. Dịp ấy đă đến khi Cộng Sản cướp chính quyền năm 1945. Cụ Duy Xuyên đă nêu lên nhận xét về hành động đểu cáng và tàn ác của Trần Huy Liệu:
 
"Chỉ v́ không lấy được người mơ ước mà Liệu đă nỡ ḷng làm tan nát nhà họ Phạm và dập liễu vùi hoa để thoả măn thú tính của một tên vô lại".
 
Câu chuyện đểu cáng, bất nhân không ngừng ở đó. Sau khi "người đẹp" qua tay Trần Huy Liệu th́ lại lọt vào tay quốc tặc Hồ Chí Minh. V́ biết ư họ Hồ thèm muốn người đẹp nên Liệu tức tốc, gởi "nàng" đến Phủ Chủ Tịch “làm quà” biếu Bác để Bác thoả măn nhục dục!

Như vậy th́ rơ ràng, VC đă làm gia đ́nh họ Phạm tan nát. VC đă làm đất nước tan hoang. VC đă làm đồng bào lầm than, nghèo khổ. Mang mối "thù nhà nợ nước" rơ ràng như thế mà Phạm Tuyên lại cúi đầu, đi làm tôi tớ cho Cộng Sản, viết lời ca "Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng" th́ c̣n ô nhục nào hơn! Nhiều người bảo rằng "cha nào con nấy", nhưng trong câu chuyện này th́ hiển nhiên là trái ngược: "Văn Nhân Sinh Tặc Tử".
 
2- Luận Cổ Suy Kim
Thật ra, câu chuyện nêu trên chỉ là câu chuyện điển h́nh. Vấn đề chính yếu được nêu lên: Từ ngày "nước mất nhà tan" đến nay, có bao nhiêu người, thay v́ nung nấu trong ḷng mối "thù nhà nợ nước", chống lại chế độ Mafia VC th́ lại bắt tay thân thiện, hưởng ứng chiêu bài của kẻ thù tung ra? Nguyên do nào làm họ mù quáng? Họ không c̣n nhớ cội nguồn của bản thân họ, của gia đ́nh ho,ï là những nạn nhân đau thương của đảng CSVN?
 
Quả thật là như vậy. Trong 2 năm 1945-1946, hàng trăm ngàn người có ông cha đă bị VC sát hại, trong các “chiến dịch” thủ tiêu, ám sát hay chém giết tập thể khi VC nổi lên cướp chính quyền. Trong những năm “Cải Cánh Ruộng Đất”, hàng triệu người có cha mẹ bị VC cướp hết cơ nghiệp, rồi đem ra đấu trường hành hạ trước khi giết hại hay tống giam. Hồi Tết Mậu Thân năm 1958, hàng chục ngàn người có thân nhân bị VC sát hại tập thể ở Huế. Kế tiếp là sau khi miền nam thất thủ năm 1975 th́ con số phỏng đoán không c̣n ở mức “hàng triệu” người nữa. Mà ở mức “hàng chục triệu” người – có ông bà, cha mẹ, vợ hay chồng, anh hay chị em, họ hàng hay bạn hữu v.v. bị VC đầy đọa chết trong tại tù hay bị VC xô đẩy vào đường cùng, nên sa vào thảm họa trên hành tŕnh vượt biển tỵ nạn. 
 
Đến nay th́ 28 năm trời đă trôi qua. Nhiều người bị tiêm nhiễm “nọc độc trí vận” của VC cho rằng, đó là chuyện “hận thù trong quá khứ, nên bỏ qua để hướng về tương lai”. Chúng tôi xin khẳng định rằng, bản tính con người, khi biết yêu quư điều THIỆN th́ tất nhiên, sẽ ghê tởm những điều GIAN DỐI và HẬN THÙ những kẻ gây ra tội ÁC. Mà CS là đại gian, đại ác. Nên ai có lương tri cũng phải hận thù CS. Do đó, nếu thế hệ cha anh chưa xoá bỏ được chế độ Mafia VC th́ thế hệ con em sẽ nối tiếp, chống Cộng đến cùng, cho đến khi nào CS không c̣n hoành hành th́ đất nước ta mới có Dân Chủ Tự Do. Đồng bào ta mới ấm no, hạnh phúc.
 
Đó là điều sơ đẳng. Rất sơ đẳng trong đời sống. Chỉ tiếc rằng, trong khi CS có sở trường đại gian đại ác, nhất là kỹ thuật “lừa già dối trẻ” rất thiện nghệ th́ t́nh trạng dân trí của một số đồng bào chúng ta lại “thấp kém”. Trong đó, người th́ nhẹ dạ dễ tin; người th́ cuộc sống chỉ biết “giá áo túi cơm”; người có bằng cấp chuyên môn cao, tưởng là “trí thức”, nhưng lại chỉ biết “vinh thân ph́ gia” hay “cháy nhà hàng phố b́nh chân như vại”! Mặc dù, tất cả các thành phần kể trên, đều là thành phần thiểu số, nhưng đă dẫn đến hệ quả: Mắc mưu VC hết chiều bài này đến chiêu bài khác!
 
Ấy là chưa kể, những người sa vào trường hợp như “nhạc sĩ vẹm” Phạm Tuyên – sau khi VC đă giết cha ḿnh, làm cho gia đ́nh ḿnh tan nát, làm cho đất nước tan hoang, làm cho đồng bào VN khốn khổ – mà lại bắt tay, hợp tác thân thiện với giặc dưới nhiều h́nh thức khác nhau. Chẳng lẽ, họ không biết, hay đă quên cuội nguồn của bản thân họ? Chẳng lẽ họ lại không nhận ra, hàng chục triệu đồng bào hiện nay, không nhiều th́ ít, không trực tiếp th́ gián tiếp, đều là nạn nhân của chế độ Mafia VC.
 
3- Nh́n Lại Cuội Nguồn
Ngược ḍng thời gian 28 năm về trước th́ vào đầu tháng 4 năm 1975, Quốc Tế Cộng Sản đă điều động hàng chục sư đoàn chính quy từ miền Bắc VN -- với xe tăng T54, đại pháo 130 ly, hoả tiễn 122 ly và SA-7 của Nga Sô; với súng liên thanh AK và B40 của Tàu Cộng -- để tiến quân, đánh chiếm miền Nam. Từ sông Bến Hải đến mũi Cà Mâu, dân chúng hoảng hốt. Hầu như ai cũng hiểu rằng, miền Nam nhỏ bé, mà lại bị cô thế, viện trợ Mỹ bị cúp, súng đạn chẳng c̣n bao nhiêu th́ tất nhiên, VNCH sẽ xụp đổ.
 
Thảm cảnh "Tháng Tư Đen" diễn ra. Ở bến tàu. Ở phi trường. Ở Toà Đại Sứ Mỹ. Dọc theo quốc lộ từ miền Trung vào miền Nam. Tổng cộng mỗi ngày, hàng trăm ngàn người chen lấn nhau, đạp lên nhau, tranh giành nhau lên tàu, tranh giành nhau lên phi cơ, hoặc liều chết dùng những chiếc thuyền bé nhỏ để vượt đại dương!
Nhiều người từ Kontum, từ Pleiku, chạy ra Đà Nẵng. Cộng Sản chiếm Đà Nẵng, họ chạy vào Sài G̣n. Cộng Sản chiếm Sài G̣n, họ chạy lên Tây Ninh, băng qua biên giới, rồi vượt cả ngàn dặm rừng núi ở bên Cao Miên, để đến Thái Lan. Họ chấp nhận muôn vàn chông gai trên đường lánh nạn CS. Nào là thú dữ. Nào là Khờ Me Đỏ dă man tàn ác... Nhưng thà chết c̣n hơn kéo dài cuộc sống lầm than trong chế độ Cộng Sản!
 
Đó là sự thật trong lịch sử. Đó là kết quả của cuộc chiến 15 năm (1960-1975) do đảng Cộng Sản khởi xướng: Máu và nước mắt của tù nhân ướt đẫm khắp nơi trong trại tù đầy. Máu và nước mắt của đồng bào lai láng khắp nơi trên biển Đông.
Trong lịch sử nước nhà, một ngàn năm giặc Tàu đô hộ dân ta, một trăm năm thực dân Pháp giầy xéo đất nước ta, không ai thấy giặc ngoại xâm nào ác độc và xảo quyệt bằng giặc Cộng. Chưa có thời kỳ nào, Xă hội VN có nhiều chuyện vô luân, nhiều chuyện bất nhân như thời “Xă Hội Chủ Nghĩa”.
 
Chứng cớ điển h́nh là sau khi chiếm được miền Bắc, CS đă chủ mưu, xách động người nghèo, đấu tố người giàu. Thảm trạng cướp cuả giết người trong những năm “Cải Cách Ruộng Đất” diễn ra khắp nơi. Luân thường đạo lư trong xă hội tiêu tan. Con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng. Họ hàng hoặc bạn hữu nghi kỵ nhau, tố cáo nhau, hậm hực tranh giành nhau từng ly từng tư!
 
Sau khi chiếm được miền Nam, CS “đánh tư sản” làm cho hàng triệu gia đ́nh tan nát. Đồng thời, chúng đầy đoạ để trả thù hàng trăm ngàn Quân Nhân, Công Chức và Cảnh Sát VNCH trong ngục tù – nguỵ danh là trại “học tập cải tạo”. Thâm độc và đểu cáng nhất là chiến dịch “Hoa Nở Về Đêm”! V́ “Đảng” thừa biết, hàng trăm ngàn gia đ́nh Quân Nhân, Công Chức, Cảnh Sát VNCH, bị sa vào cảnh bần cùng. Khi người chồng bị đầy đọa trong tù th́ người vợ trẻ ở nhà, biết làm ǵ nuôi thân và nuôi con? Nên “Đảng” bèn bật đèn xanh, cho cán bộ, bộ đội, hay công an đến nhà dụ dỗ, hăm dọa và lừa gạt. Trước cảnh “cây gậy và củ cà rốt” có bao nhiêu thiếu phụ, vẫn giữ ḷng son sắt trong khi chồng bị sa cơ? Có bao nhiêu người đă “thay dạ đổi ḷng”? Có bao nhiều người bị sa ngă, hoặc bị lừa gạt?
 
Dù sao, lời nói của tên thổ phỉ Nguyễn Hộ vẫn là bằng cớ hùng hồn cho thấy, chiến dịch “Hoa Nở Về Đêm” là sự thật. Nhiều người c̣n nhớ, khi thảo luận cùng đồng đảng về cách đối xử với thành phần “Quân, Cán, Cảnh VNCH” th́ Hộ công khai bảo rằng:
“Nhà của chúng: Ta ở; vợ của chúng: Ta lấy; con của chúng: Ta sai; c̣n chúng: Ta cho vào tù trong những khu rừng thiêng nước độc...”.
Hiện thời, 28 năm trời đă trôi qua kể từ khi chiến tranh chấm dứt, nếu phỏng theo luận điệu của VC th́ “dưới ánh sáng Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”, nước VN đă “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” để trở thành trung tâm mua bán nô lệ, kể cả nộ lệ t́nh dục và trẻ thơ, với giá rẻ nhất thế giới. Điển h́nh là kỹ nghệ du lịch gắn liền với các dịch vụ măi dâm – do các công ty “Quốc Doanh” hay Công An và Quân Đội VC khai khác -- là một trong những tệ đoan do nhà nước XHCN chủ xướng, không thể nào chối căi. Bên ngoài th́ VC đóng kịch cấm đoán chuyện măi dâm, nhưng thực sự bên trong, chúng muốn sử dụng thân xác gái điếm nhằm thu hút ngoại tệ hầu nuôi Công An và Bộ Đội để bảo vệ Đảng.
 
Trong thời XHCN th́ "thượng bất chánh, hạ tắc loạn". Bên trên th́ trùm Mafia Đỏ làm chuyện hại dân hại nước, dâng cả lănh thổ và lănh hải cho Tàu Cộng. Bên dưới th́ trùm Mafia Đen là Năm Cam cùng ma cô, du đăng, cướp trộm hoành hành. Hồi đầu năm 2003 vừa rồi, báo chí VC đă tiết lộ, có cả ngàn cán bộ Cộng Sản, kể cả đảng viên cao cấp -- như cựu thủ tướng VC Vơ Văn Kiệt; Trần Mai Hạnh, Giám Đốc đài phát thanh VC; Phạm Sĩ Chiến, Phó Giám Đốc Viện Kiểm Soát Nhân Dân v.v. -- đă đỡ đầu, che chở, hay đồng loă với trùm Mafia Năm Cam trong các "dịch vụ: Măi dâm, tống tiền, thủ tiêu nhân chứng, cướp đoạt tài sản của dân, buôn lậu ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ thơ ra ngoại quốc.
 
Thảm cảnh trên đất nước chúng ta, đại cương là như thế. Nên h́nh ảnh cán binh VC -- chân đi "dép râu", đầu đội "nón cối" hay nón "tai bèo" -- đă làm cho dân chúng VN ghê tởm:

Đôi dép râu dẫm nát đời son trẻ
Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai

V́ “đời son trẻ bị dẫm nát”. V́ “tương lai bị che khuất”. Nên hàng triệu người Việt phải bỏ “quê cha đất tổ”, liều ḿnh trốn chạy CS. Theo Liên Hiệp Quốc phỏng đoán th́ tổng cộng có khoảng từ 6 đến 7 triệu thuyền nhân đă liều mạng vượt biên vượt biển. Nhưng chỉ có độ 40% là đến được bến bờ Tự Do. Phần c̣n lại bị chết v́ đắm tàu lúc gặp băo. V́ hải tặc giết hại, hay bị chúng bắt mang đi rồi biệt tăm. Thảm cảnh đau thương diễn ra liên tiếp khoảng 10 năm trời. Máu và nước mắt của đồng bào tỵ nạn lai láng khắp nơi trên biển Đông. Muôn người khóc than ai oán. Tưởng là gỗ đá cũng mủi ḷng thương. Thế mà VC lại có thể buông lời mỉa mai đồng bào tỵ nạn lúc sa vào thảm cảnh “thần sầu quỷ khốc”:
 
“Chúng là rác rưởi, trôi dạt khắp năm châu bốn biển. Không ai thèm vớt. Nếu có vớt th́ cũng v́ bắt buộc”.

Đó là lời nói của Phạm Văn Đồng. C̣n Đỗ Mười th́ chửi bới đồng bào tỵ nạn thậm tệ:

“Chúng là bọn du đăng đĩ điếm, trốn chạy theo Mỹ Ngụy ra nước ngoài để có bơ thừa sữa cặn mà ăn ”.

Thế nhưng, khoảng 10 năm sau, bọn “ḷng lang dạ thú” đánh hơi, biết trong túi người tỵ nạn có nhiều Đô-La th́ chúng xoay chiều 180 độ, ngỏ lời ve văn:

“Họ là da thịt của chúng ta. Họ là máu mủ của chúng ta. Họ là khúc ruột của chúng ta ngoài ngàn dậm”.
 
Quả thật là “nói như VẸM”! Thế mà vẫn có người nghe!!! Chứng cớ là nhiều người đă xin kẻ thù cấp chiếu khán, “bỏ áo tỵ nạn”, mặc “áo gấm về làng”.
 
4- Ai Mặc “Áo Gấm Về Làng”?
Kẻ Nào Đi Theo “Tặc Tử” Phạm Tuyên?
Đó là những người về VN với chủ đích để huênh hoang “cái tôi giàu sang phú quư” --- trước thảm cảnh lầm than nghèo khổ của họ hàng hay bạn hữu và đồng bào quốc nội. Thậm chí, một số người c̣n vô luân và bất nhân đến độ, về VN với dă tâm, đi từ nơi này đến nơi khác để lừa gạt các thiếu nữ nghèo khổ -- muốn đi Mỹ; hay mua trinh tiết của các trẻ thơ; hoặc vui thú trên thân xác của các thiếu nữ bất hạnh sinh ra trong thời XHCN!!! Nhiều kẻ th́ về VN thường xuyên v́ mấy cô vợ bé hay “gái bao” thúc dục!!!
 
Phải chăng, tất cả những thành phần này muốn quên “cuội nguồn tỵ nạn CS”? Kẻ th́ biến thành “những con kên kên” trước cảnh khổ đau của đồng bào. Kẻ th́ biến thành “Việt Kiều” đúng như ư kẻ thù mong muốn. Tệ trạng “áo gấm về làng” đă góp phần không nhỏ giúp VC vừa “được tiếng, vừa được miếng”. Được tiếng là “cởi mở”, là “đổi mơí”, là “hoà hợp hoà giải dân tộc”... Được miếng là mỗi năm có vài tỷ Đô-la.
 
Hiển nhiên, VC sử dụng ngân khoản ấy để mua thêm súng đạn, tăng cường phương tiện cho công an và bộ đội, để chúng có thêm sức mạnh, xiết chặt gông cùm Mác-Xít trên đầu trên cổ người dân.

Đồng thời, VC c̣n dùng số tiền “viện trợ” ấy để hoạt động “nằm vùng” ở hải ngoại; trả tiền cho bọn Việt gian cùng bọn bồi bút -- viết báo hỗ trợ những chiêu bài của mấy tổ chức “chống cộng cuội” và đánh phá những người Quốc Gia chân chính, gây ra cảnh nhiễu nhương trong cộng đồng tỵ nạn. Hệ quả là đồng bào chán nản. Ư chí đấu tranh cũng như tinh thần chống Cộng bị suy thoái.
 
Có lẽ, quái gở nhất trong khối tỵ nạn là hành động của một số cựu Quân Nhân và Công Chức “trở cờ đón gió”. Dẫn đầu là vài ba vị tướng tá. Họ đă có những hành động “vong ân bội nghĩa” với VNCH -- không khác Phạm Tuyên “vong ân bội nghĩa” với ông cha. Không hiểu nguyên do nào mà cảm quan của họ đă bị tê liệt? Tê liệt đến độ không c̣n biết đến liêm sỉ hay danh dự của chính bản thân họ! Chứng cớ là họ đă hưởng ứng quỷ kế xuyên tạc lịch sử của VC. Kẻ th́ viết bài ca tụng tên quốc tặc Hồ Chí Minh và đảng giặc gian manh VC. Kẻ th́ bịa chuyện trong “hồi kư” để bôi nhọ Chính Nghĩa của VNCH mà chính bản thân đương sự đă phục vụ gần hết đời người. Thậm chí, có kẻ c̣n tự ư “bôi tro trán trấu” vào mặt, đi về VN làm công cụ tuyên truyền cho giặc. Ắt hẳn, tất cả danh tánh và hành động của họ sẽ bị “lưu xú vạn niên” trong sử sách.
 
Chỉ tiếc rằng, trong khi CSVN có sở trường đại gian đại ác, nhất là sách lược “Công An Trị” cùng kỹ thuật tuyên truyền để “lừa già dối trẻ” rất thiện nghệ th́ t́nh trạng dân trí của một số đồng bào chúng ta lại “thấp kém”, nên cứ bị lừa gạt hết lần này đến lần khác.

Chỉ tiếc rằng, trong khi Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc của VNCH càng ngày càng sáng tỏ th́ một số cựu Quân Nhân và Công Chức VNCH lại “trở cờ đón gió” cùng với bọn “áo gấm về làng” đă “tiếp máu” cho CSVN – đáng kể nhất là mỗi năm vài tỷ Đô-La.
 
Đó là một vài nguyên nhân điển h́nh đă “giúp” đảng giặc gian manh VC tiếp tục nắm quyền cai trị trên đất nước trong khi các nước CS Đông Âu và Liên Bang Xô Viết đă tan ră từ 14 năm qua.
 
Trần Quốc Kháng