TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM

                 

                    

          Đại Úy NGUYỄN VĂN NĂM  

      

                      

  Đi úy Nguyễn văn Năm, Biệt Đội Quân Báo Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam.

 

Nhập ngũ năm 1951

Học khoá Hạ Sĩ Quan tại Đan Phương Bắc Việt

Trưởng Ban Kế Toán quân trang Tiểu Đoàn 352 Việt Nam

Trưởng Ban vật liệu Đại Đội Hành Chánh Trung Đoàn 48 Sư Đoàn 16 Bộ Binh VN

Trưởng Ban Thanh Toán ước chi Nha Chiến Tranh Tâm Lư Bộ Quốc Pḥng (Cục CTCT)

Học Khoá 3 Sĩ Quan Đặc Biệt Nha Trang và tốt nghiệp với cấp bậc Chuẩn úy.

Năm 1962 về Binh Chủng TQLC, được phân chia phục vụ Biệt Đội Quân Báo Sư Đoàn

Học khoá Sĩ Quan T́nh Báo lănh thổ tại trường T́nh Báo Cây Mai Chợ Lớn

Trưởng Ban Trận Liệt và Binh Địa

Học khoá sĩ quan Thẩm Vấn tù binh tại trường T́nh Báo Cây Mai Chợ Lớn

Năm 1964 tốt nghiệp khoá học tại trường t́nh báo Okinawa Nhật Bản

Trưởng Ban Trận liệt và Ban Binh Địa kiêm Ban Thẩm vấn tù binh

Phụ tá Trưởng pḥng 2 Sư Đoàn TQLC

Anh được Chúa gọi về ngày 18 tháng 10 năm 2005 tại Orange County, California

 

**&&&**

 

 

 

 

 

 

                       Mọi tin tức, bài vở muốn post trên wesite xin email  bixitrum@yahoo.com                  

 

E-mail the Webmaster with questions or comments about the Web site