TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM

       

Hồ chí Minh và lá cờ máu

 

Gởi bọn bán nước trong câu lạc bộ Ba đ́nh, Hà nội:

 QUỐC KỲ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM  và  LÁ CỜ MÁU CỦA ĐẢNG MAFIA ĐỎ TRONG CÂU LẠC BỘ BA Đ̀NH

Quốc kỳ nền  vàng ba sọc đỏ đă từng ngạo nghễ tung bay từ Ải Nam Quang đến Mủi Cà Mau từ giữa thập niên 40. Đó là QUÔC KỲ của QUỐC GIA VIỆT NAM trước kia và của VIỆT NAM CỘNG H̉A sau nầy. Quốc kỳ đó tiêu biểu cho TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN... của DÂN TỘC VIỆT NAM.

 Lá cờ máu cuả đảng CSVN, trong thời khoảng nói trên, hăy c̣n thập tḥ nơi hang Pac Po chưa dám lộ diện v́ nó tượng trưng cho BẠO LỰC, ĐA SÁT, LỪA BỊP và BẢN CHẤT CHƯ HẦU  cuả CSVN trong thế giới cộng sản (Cờ của đảng cộng sản tàu gồm có mấy ngôi sao vàng trên nền đỏ, CSVN là một trong các ngôi sao đó). 

QUỐC KỲ NỀN VÀNG BA SỌC ĐỎ: Quốc kỳ của Dân Tộc Việt Nam, của Quốc Gia Việt Nam và của Việt Nam Cộng Ḥa. 

CỜ ĐỎ SAO VÀNG: Cờ cuả đảng CSVN, cờ máu nhuộm bằng máu, trong đó có máu của tín đồ Phật Giáo Ḥa Hảo tại Láng Linh, máu của nông dân vô tội bị thảm sát trong cải cách ruộng đất tại Miền Bắc, máu của trẻ thơ vô tội taị trường tiểu học Song Phú, Cai Lậy, máu của đồng bào vô tội bị VC thảm sát tại Huế hồi tết Mậu Thân, máu của đồng bào trốn chạy CS trên Đại lộ Kinh hoàng, trên đường số 7, máu của lương dân tại xă Tân Lập (Long Khánh), máu của Quân, Công, Cán, Cảnh Viêt Nam Cộng Ḥa bị VC sát hại trong các trại tù khổ sai!

 

                       CHÂN TƯỚNG HỒ CHÍ MINH, Tên tội đồ của dân tộc

**************************************************************

Hồ Chí Minh đă làm những điều sau đây để trở thành "danh nhân dỏm":

 1) Đến Pháp vào năm 1911, thay v́ "t́m đường cứu nước", Hắn ta lại T̀M ĐƯỜNG LÀM TAY SAI CHO THỰC DÂN PHÁP bằng cách nộp đơn xin Tổng Thống và Tổng Trưởng Thuộc Địa Pháp cho Hắn đặc cách nhập học Ecole Coloniale để ra làm quan cho Pháp, cai trị dân Việt Nam . Đơn hắn bị vứt vào xọt rác v́ hắn viết sai văn phạm, quá nhiều lỗi chính tả và văn bất thành cú.

 2) Việc làm kế tiếp của Hắn là viết thư cho viên Khâm sứ Trung Kỳ lạy lục viên chức nầy bố thí cho bố của Hắn một chỗ làm trong Ṭa Khâm để có kế sinh nhai.

 Tưởng cấn nhắc lại: Vào khoảng năm 1946-1947, Pháp tái chiếm Đông Dương. Bọn Pháp đóng đồn nhiều nơi trong làng quê Nam Việt. Dân trong làng đem gà vịt ra chợ bán, đi ngang đồn, lính tây chận mua. Thế là trong đêm, bọn việt minh cộng sản bắt "bà bán gà cho tây" mổ bụng để "làm gương" v́ đă "cọng tác với thực dân Pháp"!. Không có lịnh của Tổng bộ Việt Minh mà Hắn là chủ tịch, chắc chắn bọn địa phương không dám xuẩn động "mổ bụng để làm gương". H́nh phạt nào dành cho hai bố con Hắn khi Hắn xin cho bố của Hắn "cọng tác với thực dân Pháp" ? 

 3) Các Cụ Phan Văn Trụng, Nguyễn Thế Truyền, Phan chu Trinh... có ra một tờ báo lấy tên là "Người Cùng Khổ" . Các Cụ viết bà́ lấy tên chung là Nguyễn Ái Quốc. Hắn chỉ là một tên có nhiệm vụ đem bài của các Cụ đến nhà in. Giám đốc nhà in hỏi hắn: Nguyễn Ái Quốc là ai vậy? Hắn trả lời không ngượng mồm: "Moi, c'est moi! (Tôi đây chớ c̣n ai nữa!)

 

5) Vào năm 1925, Hắn sai anh em đồng hao cuả Hắn là Lâm Đức Thụ mật báo với Pháp để bọn này chận bắt Cụ Phan Bội Châu tại tô giới Thượng Hải (nhượng địa của Pháp trên đất Tàu). Hắn được thực dân Pháp thưởng 150 ngàn đồng Đông dương. Sau, về ngồi trong Bắc bộ phủ, Hắn ra lịnh cho thuộc hạ thủ tiêu  Lâm Đức Thụ để "diệt khẩu"

 6) Năm 1930, Hắn đă mật báo với Pháp về cuộc khởi nghĩa Yên Báy của Việt Nam Quốc Dân Đảng khiến cuộc khởi nghĩa thất bại, 13 vị anh hùng nước Việt hy sinh trên đoạn đầu đài của thực dân Pháp và làng Cổ Am bị không lực Pháp san thành b́nh địa.

 7) Năm 1946, nữa đêm, giờ tư, canh ba, Hắn ṃ vào pḥng ngũ của viên Tổng Trưỏng Thuộc Địa Pháp để van xin tên này cho hắn kư hiệp ước 6 tháng 3 năm 1946, thỏa thuận cho quân Pháp đổ bộ, tái chiếm Bắc Việt. Hiệp ước nầy được gọi là HIỆP ƯỚC BÁN NƯỚC. 

 8) Hắn mật báo với thực dân Pháp để bọn nầy bắt và giết Lẽ Hồng Phong, một đồng chí của hắn. Sau đó Hắn lấy vợ cuả Lê Hồng Phong là Nguyễn Thị Minh Khai làm vợ. 

 

9) Cụ Hồ Học Lảm, một nhà ái quốc lừng danh, lưu vong sang Tàu. Tên chiến đấu (nom de lutte) của Cụ là Hồ Chí Minh. Khí hắn vào ngồi trong Bắc Bộ Phủ hắn tự xưng là Hồ Chí Minh ("đạo danh") v́ tưởng rằng Cụ Hồ Học Lăm không c̣n hậu duệ, không ngờ Cụ c̣n một người con gái. Người con gái của Cụ, nghe tin hắn "đạo danh" của bố ḿnh, từ Trung hoa bà về Hanoi để vào Bắc Bộ Phủ phản đối và chất vấn Hắn. Bọn tướng Tàu là Tiêu Văn và Lư Hán, v́ được Hắn đút lót tiền bạc (Tuần Lễ Vàng)ngăn cản và khuyên bà không nên làm to chuyện v́ "chưa phải lúc". Không vào gặp Hắn được, bà xuôi Nam để về quê củ của bà tại môt làng thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đến đầu làng, bà bị bọn du kích bắt và thủ tiêu!   

10) Vâng lịnh Trung cộng, Hắn thi hành chánh sách cải cách ruộng đất man rợ của Tàu phù, giết cả triệu nông dân vô tội (kể cả nạn nhân trong đợt "sửa sai")

 11) Sau năm 1954, chuẩn bị cưỏng chiếm Miền Nam, Hắn đă cho bọn Tàu phù lấn biên giới của bọn chúng xuống phía nam đến 400 thước để đổi lấy súng đạn mang xuống Miền Nam tàn sát người dân vô tội. Năm 1999-2000, bè lũ hậu duệ của hắn, noi gương Hắn, đă kư hiệp định dâng đất, dân biển cho lũ Tàu phù phương bắc

 12) Người ta "đạo văn", Hắn "đạo danh" đạo luôn cả tác phẩm (Nhựt Kư Trong Tù) và thừa thắng xông lên, hắn "tiến nhanh tiến mạnh" để "đạo vợ" củạ đồng chí (le hong phong)

 13) Hắn viết sách với bút danh là "trần dân tiên" để tự đề cao một cách quá bỉ ổi. Thời nay, người ta gọi đó là "mặc áo thụng tự vái" 

 14) C̣n nhiều điều bỉ ổi khác nữa mà hắn đă làm để trở thành "DANH NHÂN DỎM"

 

Quốc kỳ nền  vàng ba sọc đỏ đă từng ngạo nghễ tung bay từ Ải Nam Quang đến Mủi Cà Mau từ giữa thập niên 40. Đó là QUÔC KỲ của QUỐC GIA VIỆT NAM trước kia và của VIỆT NAM CỘNG H̉A sau nầy. Quốc kỳ đó tiêu biểu cho TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN... của DÂN TỘC VIỆT NAM.

 Lê Văn Minh Tâm 

 

                             Mọi tin tức, bài vở muốn post trên wesite xin email  bixitrum@yahoo.com                  

 

E-mail the Webmaster with questions or comments about the Web site