TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM

 

 

Giờ này Anh ở đâu ?

 Viết để nhớ các Anh Em.

                                                                                                                                          Phúc Yên / Lôi-Hỏa B.

 

       Một thoáng thế mà đă 35 năm rồi ! Sau buổi sáng của ngày cuối tháng tư năm 1975. Lệnh “bắt buộc đầu hàng” khi Anh Em chúng ta vẫn c̣n vững tay súng tại pḥng tuyến Đông Bắc thành-phố Biên Ḥa.

Thế là cuộc đời chúng ta bắt đầu những chuỗi tháng năm khốn-cùng, bi-thảm.Anh Em chúng ta tan-lạc. Người nào may-mắn lắm mới vượt thoát được vào giờ thứ 25 .Các SQ vào tù từ trong Nam , ra đến miền Bắc. Những Anh Em HSQ, BS khốn khó chạy ăn từng bữa cho gia-đ́nh, Anh Em thương-binh cuộc sống quá ư nghiệt-ngă, hoàn-toàn nhờ cậy vào sự thương-yêu đùm-bọc của người thân trong một đất nước điêu-linh do bọn Cộng sản hà-khắc cai-trị.

Lần giở lại những ngày tháng bắt đầu cuộc đời Pháo thủ. Những h́nh ảnh các Anh Em như mới gặp hôm qua tại hậu cứ Tiểu Đoàn hay trên bước đường đơn-vị hành-quân từ Cà - Mau đến Bến - Hải, Cam bốt, Hạ Lào…

*

Chúng tôi những “tân Chuẩn-úy, xuất thân khóa 21 SQTBTĐ,sau khi tốt-nghiệp khóa 21 SQCBPB ngày 8 tháng 6 năm 1966. Học thêm khóa Quan sát viên phi-cơ ”, về tŕnh diện TĐPB/Lữ đoàn TQLC vào tháng 8 năm ấy.Hậu-cứ tại trại Chương Dương,Thủ Đức.

Ngơ ngác trước khung cảnh mới, chúng tôi hỏi thăm người HSQ trực nhật, được hướng dẫn vào gặp SQ trực Tiểu đoàn. Tưởng ai, hóa ra người quen, đó là Chuẩn úy Trần kim Tỷ, ông thụ huấn bổ túc CBPB cùng khóa với chúng tôi.Chuẩn úy Tỷ hiện là SQ An ninh Tiểu đoàn.Sau khi chào hỏi, Chuẩn úy Tỷ nói luôn “ Trung úy Hoàng (cũng học bổ túc khóa 21 CBPB) là SQ Quân xa Tiểu đoàn,chút nữa ông sẽ đưa chúng tôi đến thăm, bây giờ lên gặp Ban 1 trước nhứt,nơi này sẽ hướng dẫn chúng tôi thủ tục tŕnh diện đơn vị).

Tôi là một trong 3 SQ đáo nhậm đơn vị. Thượng sĩ Trần văn Thông, trưởng ban 1/TĐPB tiến hành những giấy tờ cần thiết, khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ sau, ông đưa chúng tôi vào tŕnh diện Đại úy Nguyễn hồ Quỳ, Tiểu đoàn phó. Đại úy TĐP người cao lớn, nước da ngăm đen, giọng nói miền Bắc, vui vẻ, niềm nở bắt tay chúng tôi và tṛ chuyện với từng người, tạo không khí thân mật, để bớt đi những khoảng cách giữa vị TĐP và tân Pháo thủ.

Ông giới thiệu tổng quát về TĐPB/TQLC, nói về các Pháo đội trực thuộc, những nhiệm vụ chúng tôi sẽ thi-hành….BCH/TĐ gồm có các ban như sau : Ban 1 Thượng sĩ Thông/TB; Ban 2/An ninh : Chuẩn úy Trần kim Tỷ(Tỷ già)/TB; Ban 3 : Trung úy Lương Xuân Lộc; Ban 4/Tiếp liệu :Thượng sĩ I Nguyễn ngọc Lít; SQ Quân xa : Trung úy Nguyễn minh Hoàng ;SQ Truyền tin/TĐ : Trung úy Nguyễn hữu Lạc; PĐT Pháo đội CH & Công vụ: Đại úy Đoàn trọng Cảo.

Kế đến, Đại úy Quỳ hướng dẫn chúng tôi sang tŕnh diện Thiếu tá Nguyễn văn Trước, Tiểu đoàn trưởng. Thiếu tá TĐT gương mặt nghiêm nghị, mỗi khi nói, ông thường vuốt sợi râu mà sau này chúng tôi được nghe các đàn anh gọi TĐT với biệt hiệu “Ông già râu kẽm”.

Thiếu tá Trước hỏi thăm chúng tôi đôi điều, rồi cho chúng tôi theo Đại úy TĐP trở lại văn pḥng Ban 1 TĐ.

Với chỉ thị của Đại úy Quỳ, mỗi chúng tôi được phân chia đều cho 3 PĐ tác-xạ A, B, C.

Cá nhân tôi tŕnh diện Đại úy Nguyễn tiến Hạnh , thời gian ấy ông giữ nhiệm-vụ PĐT/PĐA 75 ly Sơn Pháo. Pháo đội được tổ chức thành 2 thành phần : vị trí trú đóng tại hậu cứ  trong trại Chương Dương ( Thủ Đức) do Đại úy PĐT trực tiếp chỉ huy gồm các SQ, HSQ, BS  thuộc BCH/PĐ và nhân viên 6 khẩu đội Sơn Pháo. Thành phần c̣n lại  ½ Pháo đội đang hành quân , tăng phái cho Biệt khu Thủ Đô.Các ban(TUTX, Truyền tin, Tiếp liệu…) và 6 khẩu đội Sơn Pháo do Trung úy Nguyễn trọng Đạt, SQTX(Pháo đội phó) chỉ huy, vị trí chiếm đóng tại Bà Hom, từ Phú Lâm trên đường đi Đức Ḥa (Long An) khoảng 7 Km. Cả 2 vị PĐT, SQTX đều là những vị chỉ huy rất thương anh em trong đơn vị. Tôi được Đại úy Hạnh tṛ chuyện, chỉ dẫn thêm, lănh quân trang màu sóng biển, cho lưu lại hậu cứ sửa quân phục .Thời gian này, hàng ngày lên văn-pḥng Pháo đội, làm quen với nhiều HSQ, Binh sĩ. Có những HSQ vào quân-ngũ khi tôi c̣n học tiểu học như : Thượng sĩ Kim Rết/Thường vụ Pháo đội. TSI Danh Kim/HSQ Quân xa Pháo đội, TS Nguyễn Tiêm/HSQ Tiếp liệu Pháo đội…..

Khoảng 10 ngày sau đó, để rèn luyện đàn em mới ra trường, Đại úy PĐT  cho tôi phương tiện lên hậu cứ  TĐ5/TQLC tại Lô-Ồ(Dĩ An) thay thế Chuẩn úy Nguyễn văn Thiết. Cuộc đời Đề-lô tôi bắt đầu không nhọc nhằn .Có 2 nhân viên trong toán là HSI Nguyễn văn Cảnh/Âm thoại viên và HS Đỗ văn Mai/ lo vấn đề ẩm-thực. Được 3 tuần lễ, có lệnh gọi về tŕnh diện Pháo đội để đáo nhậm vùng hành quân . Nhân dịp Trung úy Đạt về hậu cứ họp, tôi được lệnh tháp tùng khi ông trở lại vị trí tại Bà Hom. Ông cho tôi làm quen với PĐA/HQ vài ngày , tôi tiếp xúc với Trung sĩ I Nguyễn văn Đó/Thường vụ Pháo đội/HQ, các HSQ khẩu trưởng nhiều kinh-nghiệm chiến-trường như : TSI Phạm đ́nh Lư, TSI Tắc, TS Nguyễn văn Đuổi, TS Nguyễn văn B́nh. Các khẩu đội phó (nhắm viên) như : HSI Đỗ Chớ, HSI Phan Gà….Trưởng đài tác-xạ : TS Trần văn Trật, phụ tá HSQ tác xạ : HSI Huỳnh Nghiệm

Vào trung tuần tháng 9/1966, Trung úy Đạt sắp xếp cho tôi toán Đề lô gồm 3 nhân viên, máy móc truyền tin(lúc ấy c̣n xử dụng PRC 10), bản đồ  Sài G̣n – Chợ Lớn và vùng phụ cận, Sự vụ lệnh, Đặc lệnh truyền tin… Thày tṛ lên xe Dodge của Pháo đội, trực chỉ An Lạc, tŕnh diện ĐĐ1/TĐ1 TQLC.Đại úy Trần văn Bi ,ĐĐT. Trung úy Nguyễn Thừa , ĐĐ phó. Các SQ Trung đội trưởng như : Thiếu úy Tôn thất Trân, Thiếu úy Nguyễn văn Hiền, Thiếu úy Chu văn Kư, Chuẩn úy Ngọ.Chúng tôi có dịp làm quen và trở nên thân-thiết.Anh Trân thường cùng anh Thừa rủ tôi “vù” về Sài G̣n rong chơi khi ĐĐT cho phép. Tôi cũng đă theo anh Trân về gia-đ́nh anh tại Tân Định. Có dịp được ngồi cùng bàn dùng cơm với Trung tá Tôn thất Soạn, người anh ruột của anh Trân.

Trong gia-đ́nh mọi người rất lễ-phép khi xưng hô với mẹ. Anh em thương yêu nhau, trên kính, dưới nhường. Trung tá Soạn thời gian ấy chưa có gia-đ́nh riêng. Ông nói nhỏ nhẹ khuyên bảo chúng tôi : “ rời vị-trí phải xin phép cấp trên”. Anh Trân và tôi chỉ biết vâng dạ.

(Sau khi tốt nghiệp khóa Bộ binh cao-cấp năm 1973, anh Trân thuyên chuyển về Tiểu khu Hậu Nghĩa, giữ chức vụ TĐT một TĐ Địa phương quân. Anh đă sống, chiến đấu và cương quyết không hàng giặc khi DVM tuyên bố đầu hàng. Giặc đă bắn chết anh, nhưng h́nh ảnh anh vẫn sống măi trong trái tim mọi người.)

Một tháng sau, ĐĐ3/TĐ5 thay thế nhiệm vụ ĐĐ1/TĐ1. Toán Đề lô tiếp tục tăng phái cho TĐ5.

 Đại úy Nguyễn văn Kim ,ĐĐT và các SQ : Thiếu úy Lê hoài Đức,ĐĐ phó, các Trung đội trưởng : Thiếu úy Doăn thiện Niệm, Chuẩn úy Thành, Chuẩn úy Thiện. Đại úy Kim không cho lệnh trực tiếp, ông chỉ thị cho ĐĐ phó chuyển lệnh cho SQ Tiền sát. Thiếu úy Đức và các SQ khác có t́nh thân thiết với nhau, tất cả đối đăi với SQ Đề lô như cùng đơn vị. Thời gian này tôi chơi rất thân với Thành và Thiện. Cuộc chiến đă cướp đi cả 2 anh. Riêng anh Thành để lại người vợ trẻ cùng 3 đứa con thơ-dại. Người góa phụ đă trung-trinh tiết-liệt, ở vậy, thờ chồng, nuôi cả 3 đứa con nên người, thành công trên đất nước HK.

Khoảng giữa tháng 11/1966, TĐ4 hoán đổi TĐ5. ĐĐ4/TĐ4 hoán đổi ĐĐ3/TĐ5. Có dịp phục vụ dưới quyền của Trung úy Trần xuân Quang, ĐĐT và Thiếu úy Khương , ĐĐ phó. Tôi quen với nhiều SQ trung đội trưởng thuộc TĐ4. Những t́nh cảm gắn bó đến măi hôm nay. Xin cám ơn anh Phan văn Thân và anh Nguyễn văn Thạch vẫn thương đến thằng bạn PB “Phúc đen” này. Anh Thạch cùng với một số Anh khác trong năm 1990 đă giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Anh Phan văn Thân cũng nhớ và điện thoại hỏi thăm khi tôi lâm bệnh, dù rằng Anh chẳng khỏe trong người.

Thời gian này tôi tháp tùng TĐ4/TQLC do Thiếu tá Nguyễn thành Trí,TĐT chỉ huy để nhảy trực thăng vận vào mật khu Lư văn Mạnh, kinh Bà Tà gần Chợ Đệm. Cuộc hành quân đánh đuổi VC xong, vài ngày sau TĐ4 TQLC rời vùng hành quân và TĐ3 Dù đến thay thế. Toán Đề lô chúng tôi được lệnh ở lại để tăng phái cho TĐ 3 Dù. TĐT là Thiếu tá Trần quốc Lịch, TĐ phó là Thiếu tá Nguyễn ngọc Hạnh(Nhiếp ảnh gia Quân đội), Trưởng ban 3/TĐ : Đại úy Trần hoài Châu (Nhà văn Thế Hoài).

Sau TĐ3 Dù, chúng tôi tiếp tục tăng phái cho TĐ 38 BDQ khi đơn vị này đến lănh nhiệm vụ thay TĐ 3 Dù. TĐT/TĐ 38 BĐQ lúc ấy là Đại úy Trịnh long Vân. Được sự yểm trợ nhiệt t́nh của Trung úy Nguyễn trọng Đạt mỗi khi cần tiếp tế lương thực, điện tŕ….Pháo đội cho xe tiếp tế đến Chợ Đệm, tôi cho một nhân viên quá giang theo thuyền nhận lănh tiếp tế.

Cũng gian khổ trong vùng nước lợ hơn một tháng, chúng tôi được gọi về. Trung úy Đạt cho xe đón nơi Chợ Đệm, đưa trở lại Bà Hom, vài ngày sau Trung úy Đạt ra lệnh tôi hướng dẫn 2 khẩu đội 75 ly kéo sang Vĩnh Hạnh chiếm đóng  vị trí để yểm trợ cho một TĐ Nhảy Dù đang hành quân vùng Vĩnh Lộc.

Chỉ huy tạm Trung đội(-) thời gian vỏn-vẹn 10 ngày, TĐPB chỉ thị Trung úy Nguyễn hữu Ngoạn đến Vĩnh Hạnh thay thế tôi. Xe chở thẳng tôi ra phi trường Tân sơn Nhất, tŕnh diện Trung úy Nguyễn tấn Lộc, PĐT /PĐB để cùng Pháo đội đại bác 105 ly không vận ra Đông Hà, Quảng Trị cùng với Chiến đoàn A/TQLC do Thiếu tá Hoàng tích Thông ,Chiến đoàn trưởng.

Tháng giêng năm 1967, trời Đông Hà mưa phùn, giá bấc lạnh lẽo, hành trang tôi  không đủ che mưa, chống lạnh, v́ không được phép về hậu-cứ đem thêm quần áo ấm lúc từ Vĩnh Hạnh ra thẳng phi-trường.Vị trí PĐB tạm thời đóng tại trại Sóc Sơn (Đông Hà), tôi được ra mắt PĐB, gồm Trung úy Vơ đằng Phương/SQTX ; các SQ Trung đội trưởng : Trung úy Phan văn Kính (Kính cự) ; Trung úy Nguyễn văn Tâm. Các SQ Tiền sát viên : Trung  úy Trương công Thuận , Chuẩn úy Đoàn văn Khởi ; Chuẩn úy Cao khắc Minh  ; Chuẩn úy Vũ quang Vinh (anh Vinh là bạn cùng khóa SQCBPB, thuyên chuyển từ TĐ 38 PB về PBTQLC, được cấp trên phân phối phục-vụ tại PĐB)và Thượng sĩ I Trần bá Thẩm.Thêm cá nhân tôi, chúng tôi tổng cộng có 6 toán Đề lô. Toán của Chuẩn úy Cao khắc Minh  TSV cạnh BCH/TĐ5. Toán Đề lô do tôi chịu trách nhiệm gồm HS Nguyễn văn Thiềng/âm thoại viên và thêm 2 binh sĩ nữa.Chúng tôi Đề lô cấp Đại đội. Trở lại TĐ lần này là lần thứ 3. TĐT : Đại úy Phạm Nhă, TĐ phó kiêm ĐĐT/ĐĐ 1 : Đại úy Vơ trí Huệ. Toán Đề lô chúng tôi được phân công đi với các ĐĐ đi đầu. Thường th́ tăng phái cho ĐĐ 2 do Trung úy Nguyễn văn Phán / ĐĐT. Đôi khi cũng tăng phái cho ĐĐ3, ĐĐ1 hay ĐĐ4(Trung úy Đỗ hữu Tùng ĐĐT) . Hành quân vào Hương Hóa, vô Cam Lộ, lên Khe Gió, trèo lên đỉnh Cồn Tiên(hay Cồn Thiên), ra Cửa Việt, về Triệu Phong, Hải Lăng   suốt 3 tháng dầm mưa, mỗi buổi sáng mặc bộ quần áo ẩm ướt đă thay bằng quần áo khô chiều hôm trước, khi đơn vị đóng quân. PĐT chỉ định tôi làm nhiệm vụ Đề lô cấp Đại đội, nên bất cứ Đại đội nào hành quân lục soát, chúng tôi được gọi đến để hành quân chung .

(Nhờ tăng-phái thời gian dài cho cả 6 TĐ tác-chiến, tôi quen biết khá nhiều quư vị SQ Trung đội trưởng  hay Đại đội phó, sau các SQ này trở thành các cấp chỉ huy lừng lẫy của Binh chủng .Đa số quư vị trở thành các TĐT, TĐ phó hoặc đảm nhận những chức vụ quan trọng về tham mưu hay tác chiến vào những năm 1972 trở về sau. )

PĐB được không vận về trong Nam, tôi theo PĐB về đến hậu cứ TĐPB vào thượng tuần tháng 4/1967. Ngày hôm sau được lệnh về đơn vị gốc PĐA. Thời gian này, Đại úy Hạnh đă thuyên chuyển trở lại Pháo binh Lục quân. Đại úy Đoàn trọng Cảo rời chức vụ PĐT/PĐCH & CV để lănh trách nhiệm PĐT/PĐA 75 ly Sơn Pháo. Trung úy Trần văn Nhẫn từ SĐ7BB thuyên chuyển về làm SQTX(Pháo đội phó). Người thày huấn luyện đầu đời nhà binh của tôi là Trung úy Nguyễn trọng Đạt về BCH/TĐ lănh nhiệm vụ Trưởng ban 3.Chưa kịp được hưởng phép sau cuộc hành quân dài như quân nhân các cấp PĐB. Tôi nhận lệnh sửa soạn ngày N giờ G (chỉ ở hậu cứ 2 ngày) là theo Pháo đội A hành quân đổ bộ vùng Đặc khu Rừng Sát với những gịng sông Ḷng Tàu, Đồng Tranh, Soài Rạp, Cần Giờ. Lần này PĐA yểm trợ cho TĐ4TQLC. Tôi lại được dịp lội śnh lầy Rừng Sát lần lượt đủ 4 Đại đội tác chiến của TĐ4TQLC. Các vị ĐĐT/TĐ4 lúc ấy là : Đại úy Vơ Kỉnh(ĐĐ1), Trung úy Phan như Đơn ( ĐĐ2), Đại úy Nguyễn thế Phương ( ĐĐ3) và Trung úy Trần xuân Quang ( ĐĐ4). Đề lô cánh trưởng được làm việc bên cạnh BCH/TĐ4 đóng cạnh vị trí PĐA tại Tam thôn Hiệp là Chuẩn úy Trần văn Tỷ . Trở về Pháo đội gốc, cũng tiếp tục làm Đề lô cấp Đại đội. Các nhân viên chung toán Tiền sát với tôi than phiền v́ quá cực. Các Đại đội thay phiên nhau “lội”, c̣n thày tṛ chúng tôi được “ưu-tiên lội”. 

Chưa được 1 tháng, TĐ1TQLC đến vùng Rừng Sát thay TĐ4TQLC. PĐA tiếp tục hành quân yểm trợ TĐ1. Toán Đề lô Phúc Yên nay “lội” với ĐĐ1 do Đại úy Huỳnh văn Lượm /ĐĐT. Mai hành quân lục soát với ĐĐ2 dưới sự chỉ huy của Đại úy Phan công Tôn,hoặc đi với ĐĐ3 (Đại úy Nguyễn văn Phán thuyên chuyển từ TĐ5 sang TĐ1) , hay ĐĐ4 do Trung úy Nguyễn Xuân Ṭng/ĐĐT..

Tuy rất cực nhọc, nhưng thật là vui. Các ĐĐT thuộc TĐ1 thời gian đó đối xử với Đề lô thật tốt.

(Trong hành quân tái chiếm Cổ Thành, tôi  làm việc dưới quyền Trung tá Huỳnh văn Lượm, TB3 LĐ258.Thời gian ông là TĐT/TĐ9, tôi có nhiệm vụ đến các TĐ tác chiến trực thuộc LĐ258 để huấn-luyện các SQ trung đội trưởng cách điều-chỉnh pháo-binh, nên lại có cơ-hội gặp lại ông.)

Gần cuối tháng 6/1967, chấm dứt hành quân vùng Rừng sát. PĐA kéo về hậu cứ tại trại Chương Dương. Tôi được Đại úy Cảo cho nghỉ phép 4 ngày. Sau vài ngày phép, Đại úy Cảo chuyển lệnh của Thiếu tá Trước(TĐT) ra lệnh tôi  tăng phái Pháo đội C 105 do Đại úy Đặng bá Đạt /PĐT. TĐT đă “dồn” những SQ thâm niên về cùng PĐC. Tôi c̣n nhớ ; Trung úy Chu trọng Ngư/ SQTX ; các Trung đội trưởng như : Trung úy Lê khắc Đông , Trung úy Phạm xuân Thanh , Trung úy Hà tiến Chương .Trung úy Phan minh Hùng đảm nhận chức vụ Trung đội trưởng lưu-động. Trung úy Huỳnh văn Vân/SQLL Chiến-đoàn, Chuẩn úy Nguyễn Thành , Chuẩn úy Trịnh văn Ngượt , Chuẩn úy Đặng văn Tôn . V́ thiếu SQ Đề lô, nên tôi nhận lệnh tăng phái cho PĐC. Đại úy Đặng bá Đạt là người đàn anh rất vui-vẻ, đối xử với các đàn em rất bao-dung. Mỗi khi các SQ Đề lô có dịp về vị-trí Pháo đội, PĐT hay Pháo đội phó thường hay tṛ chuyện, tiếp đăi niềm nở và mời ăn cơm chung với các SQ thuộc Ban chỉ huy Pháo đội. So sánh với thời gian tăng phái cho Pháo đội B, thành thật mà nói Đại úy Đạt và Trung úy Ngư rất tốt với em út.

PĐC đặt dưới quyền chỉ-huy của Chiến đoàn B/TQLC do Trung tá Tôn thất Soạn /CĐT. Chiến đoàn được không vận từ Sài G̣n ra phi-trường Đệ-Đức(tỉnh Quảng Ngăi). Tôi nhận nhiệm vụ Đề lô cấp Đại đội(lại cấp Đại đội nữa ) thuộc TĐ2/TQLC. TĐT là Thiếu tá Ngô văn Định.  Đại úy Đinh xuân Lăm, ĐĐT/ĐĐ3 kiêm nhiệm XLTV chức vụ TĐ phó. Toán Đề lô chúng tôi lần lượt tăng phái cho từng Đại đội khi các Đại đội này hành quân riêng lẻ. Toán Đề lô bên cạnh BCH/TĐ2 TQLC do 1 SQ cùng khóa 21PB  đảm trách. Suốt hầu hết thời gian “lội đề lô là đi với cấp Đại đội , số tôi như vậy, chạy trời không khỏi nắng”.  Tôi có dịp tăng phái nhiều lần cho ĐĐ3(Đại úy Lăm) hay ĐĐ4(Trung úy Trần văn Hợp). Đi chung với ĐĐ4/TĐ2 là vui nhất, lúc dừng quân một hoặc 2 ngày, Trung úy Hợp rủ Trung úy Cấp(ĐĐ phó), Thượng sĩ thường vụ ĐĐ và tôi ngồi đánh “tứ sắc”. Tôi thưa” dạ không có tiền”. Trung úy Hợp cho mượn. Hễ đánh bài ăn, tôi lấy. C̣n thua th́ găi đầu, cười trừ. Cả 2 anh Hợp và anh Cấp là những người chỉ huy rất đảm-lược, xứng đáng là những hào-kiệt. Cacvanto ở Cali. Anh Hợp đă về Thiên quốc. Kính nhớ Anh với nỗi ngậm-ngùi .

Chấm dứt cuộc hành quân vùng Dương Liễu, tỉnh B́nh Định với PĐC. Chúng tôi trở lại hậu cứ cuối tháng 10/1967.  Thiếu tá TĐT/TĐPB ra lệnh cho tôi tŕnh diện Đại úy Vơ đằng Phương,ông vừa mới nhận nhiệm vụ PĐT/PĐB thay Đại úy Nguyễn tấn Lộc. Pháo đội B đang sửa soạn hành quân  tăng phái cho BKTĐ. Tôi được chỉ định là Đề lô cấp Đại đội cho TĐ5/TQLC đang hành quân tại Giồng Ông Tố, Tam Đa, Phú Hữu,  vùng sông rạch chằng chịt phía Đông Bắc Sài G̣n. Đề lô bên cạnh BCH/TĐ5 là toán Tiền sát của Chuẩn úy Đoàn văn Khởi. Ngày nào thày tṛ chúng tôi cũng dầm ḿnh với śnh lầy của vùng hành quân, v́ các Đại đội được phân công hành quân lục soát, toán Đề lô Phúc Yên được đưa qua, đưa lại giữa các Đại đội đến nỗi vài vị SQ Trung đội trưởng nói đùa : “hễ thấy mặt ông, y như là ngày mai chúng tôi phải ăn cơm vắt, lội śnh mệt nghỉ.”.

Thời gian này Đại úy Cổ Tấn Tinh-Châu(em) đă rời chức vụ trưởng ban 3 và là ĐĐT. Ông đă anh dũng hy-sinh trong trận Rạch Ruộng(Cần Thơ). Tôi có tham-dự tang-lễ đưa tiễn ông đến nơi an-nghỉ tại nghĩa-trang Mạc Đĩnh Chi/Sài G̣n.

Trước cuối năm 1967, PĐB được lệnh rút các Đề lô cơ-hữu để cùng Chiến đoàn B/ TQLC hành quân xuống Cai Lậy, Định Tường .

PĐA thay thế vị trí PĐB chiếm đóng gần chân cầu xa-lộ (Tân cảng). Toán Đề lô do Trung úy Lê văn Xử chỉ huy, đến Giông Ông Tố thay toán Chuẩn úy Khởi. Tôi tiếp tục công tác hàng ngày, nhưng nhân viên trong toán Tiền sát  được thay thế bằng các binh sĩ thuộc quân số PĐA. Các nhân viên cũ của toán được rút về theo PĐB hành quân vùng 4 .

Ngày 8 tháng 1 năm 1968, cả khóa 21PB được thăng cấp Thiếu úy thực thụ. Tôi đón nhận quyết định thăng cấp cùng lúc với lệnh khẩn cấp hành quân vào ngày 15/1/1968. Sẽ có phương tiện đón  về tŕnh diện hậu cứ TĐPB để kịp chuyến liên lạc từ Thủ Đức xuống Cai Lậy, tŕnh diện PĐB nhận lệnh hành quân.

Tôi thay thế Chuẩn úy Khởi và lănh nhiệm vụ Đề lô cho TĐ1/TQLC. Trong suốt những cuộc hành quân Ba Dừa, B́nh Phú trong lănh thổ quận lỵ Cai Lậy hơn 1 tháng trước tết Mậu thân 1968 toán Tiền sát PB Phúc Yên tăng phái cho ĐĐ3/TĐ1 do Đại úy Nguyễn văn Phán chỉ-huy.

Thời gian này, Trung úy Trầm hữu Phước/SQTX ,  Trung úy Trương công Thông  làm SQ Liên lạc Chiến đoàn. Các SQ Trung đội trưởng : Trung úy Phan văn Kính, Trung úy Nguyễn văn Tâm, Trung úy Trương Công Thuận. Các SQ TSV : Thiếu úy Trần văn Tỷ, Thiếu úy Vũ quang Vinh, Thiếu úy Cao Khắc Minh .

V́ phải tiếp xúc do công việc, tôi được biết thêm những Hạ sĩ quan giữ những nhiệm-vụ trong Pháo đội B lúc bấy giờ như : Thượng sĩ Lưu văn Nhũ/ Văn pḥng trưởng PĐB ; Thượng sĩ Trần văn Tâm/ Trưởng đài Tác xạ ; TSI Nguyễn văn Ngăi/ Hạ sĩ quan Tác xạ ; Thượng sĩ Cao đắc Khế/ Thường vụ PĐB…..

Dịp tết, cả Chiến đoàn B/TQLC được nghỉ dưỡng quân “vui xuân” tại các vị-trí không xa quận-lỵ Cai-Lậy.

Nhưng khoảng 10 giờ sáng mùng 1 tết Mậu thân(nếu tôi nhớ không lầm, trường hợp sai thời điểm, xin quư vị đính chính giúp), chúng tôi đang cùng với BCH/ĐĐ3/TĐ1 đón mừng xuân mới. Có lệnh mời Đại úy Phán lên BCH/TĐ họp gấp. Chừng 1 tiếng đồng hồ sau, khi về đến vị trí đóng quân, Phu Nhơn (danh hiệu của Đại úy Phán) cho gọi tôi lên gặp, ông ra lệnh toán Tiền sát chúng tôi lên tŕnh diện BCH/TĐ1. Chúng tôi sẽ nhận lănh nhiệm vụ Đề lô cấp TĐ.( Đây là lần thứ nhất trong Nghiệp Đề lô được thi hành nhiệm vụ bên cạnh BCH/TĐ).

Tŕnh diện Trung úy Trương văn Dàng/Trưởng ban 3/TĐ1. Toán chúng tôi nhận mọi chỉ thị hành quân. Chỉ biết rằng : “ sẽ hành quân trực thăng vận, hành quân trong lănh thổ BKTĐ trách nhiệm” .

TĐ1/TQLC di chuyển theo từng đội h́nh ra băi bốc, toán Đề lô chúng tôi đi chung chuyến với Thiếu tá Phan văn Thắng(danh hiêu Thanh Hóa)/TĐT/TĐ1 và toàn bộ Ban 3/TĐ. Tôi hỏi Thiếu úy Hoàng/SQ phụ tá TB3 “ toán Tiền sát của Thiếu úy Vũ quang Vinh đâu ?” Thiếu úy Hoàng nói “ Vinh xin phép về chơi với PĐB, chưa đến kịp, do vậy Trung úy Dàng gọi toán Tiền sát này.” Như thế thày tṛ Vinh sẽ  đi với cánh B/TĐ do Thiếu tá Nguyễn văn Đă(danh hiệu Đà Nẵng)/TĐP/TĐ1 chỉ huy và sẽ trực thăng vận những chuyến sau.

Trực thăng đưa những chiến sĩ Mũ xanh thuộc cánh A/TĐ1 cùng với BCH/ Chiến đoàn B từ Cai Lậy về sân cờ Bộ Tổng Tham mưu/QLVNCH. Lúc này tôi mới được rơ “Việt Cộng lợi dụng thời gian hưu-chiến để tổng tấn công rất nhiều thành phố, tỉnh lỵ quan trọng, trong đó có cả Thủ đô Sài G̣n. Nhiệm vụ chung của Chiến đoàn B/TQLC là giải tỏa và chiếm lại Thủ đô.(Xin xem những bài viết của cựu Đại tá Tôn thất Soạn đă đăng trên Đặc san Sóng thần).

Chúng tôi nhận lănh “đặc lệnh truyền tin, bản đồ hành quân” , cùng với các chiến sĩ Quái Điểu  hành quân giải tỏa và đánh đuổi VC từ Ngă năm B́nh Ḥa, qua G̣-Vấp, Ngă năm chuồng chó, trại Phù Đổng, trại Quân cụ, hậu cứ TĐ61 Pháo binh, thành Cổ Loa , cư-xá Trương quảng Tuân, Xóm Mới….

Đơn vị yểm trợ PB là Pháo đội đại bác 105 ly trú đóng trong phi-trường Tân sơn nhất. Lúc đầu tôi đi bên cạnh BCH/TĐ1. Nhưng ngay buổi chạng vạng tối hôm ấy, chúng tôi nhận lệnh tăng phái cho ĐĐ1/TĐ1 do Đại úy Huỳnh văn Lượm(danh hiệu Long Lễ)/ĐĐT/ĐĐ1 đang chỉ huy tấn công vào các điểm VC cố thủ từ trại Phù Đổng đến thành Cổ Loa. V́ trận địa trong thành phố, chúng tôi không thể xử dụng tác xạ trên miền, nhưng phải điều chỉnh “chuẩn định chính xác” để tiêu diệt từng chốt của địch. Sau 3 ngày chiến đấu vất vả, TĐ1/TQLC hoàn toàn làm chủ t́nh h́nh. Toàn bộ vùng trách nhiệm hành quân được thiết lập an ninh. Dân chúng lần lượt trở về nhà.

Các chiến sĩ Quái Điểu nhận lệnh hành quân mới : “ sẽ tách rời Chiến Đoàn B/TQLC, không vận ra phi trường Phú Bài (Huế) cùng với TĐ4 do Thiếu tá  Nguyễn thành Trí (danh hiệu Tango) chỉ huy, TĐ5, TĐT là Thiếu tá Phạm Nhă (danh hiệu Nha Trang). PĐB cũng được không vận cùng Chiến đoàn A/TQLC do Thiếu tá Hoàng tích Thông( danh hiệu Thăng Long) là Chiến đoàn trưởng. Lúc bắt đầu tiến quân tấn công vào thành phố Huế, toán Tiền sát chúng tôi nhận nhiệm vụ Đề lô bên cạnh BCH/TĐ1 trú đóng cùng với BCH/ Chiến đoàn A trong doanh trại quân cụ của SĐ1BB. Nhưng theo yêu cầu của thượng cấp . Toán TS chúng tôi hoán đổi với toán TS của Thiếu úy Vũ quang Vinh để đến cánh B/TĐ1 đặt dưới quyền chỉ huy của Đà Nẵng(thiếu tá Đă). Cánh B/TĐ1 gồm 2 Đại đội : 2 và 3. ĐĐ2 trực tiếp chỉ huy bởi Thiếu úy Bùi phúc Lộc (ĐĐ phó XLTV chức vụ ĐĐT thay thế Đại úy Phan công Tôn mới bị thương trận), ĐĐ3 với Phu Nhơn và các chiến sĩ quàng khăn tím, mang danh hiệu Quái Điểu luôn là thành phần tấn công chính. Nhớ một hôm, Phu-Nhơn gọi tôi lên ngay tuyến đầu, nơi đây có đủ các SQ và cả anh Lộc ĐĐ2. Đại úy Phán chỉ vào các mục tiêu cần triệt hạ. Ông nói “ Mi bắn các chỗ đó xong, từng toán chúng tao sẽ vọt qua đường, đánh thẳng vào các điểm VC đang cố thủ…”. Trận chiến này thật khốc liệt, những chiến sĩ ĐĐ3/TĐ1 thật anh-hùng và đầy ḷng quả-cảm.Tôi cố gắng chu-toàn nhiệm vụ, tác xạ theo yêu-cầu.

Trong suốt thời gian chiến trận, chúng tôi cùng với Phu Nhơn ở tuyến đầu  trong thành nội Huế, tái chiếm Phú Vân Lâu.Trong trận này, toán chúng tôi thiệt hại khá nặng, ¼ quân số tử thương, nghĩa là Binh I Trương văn Hướng/âm thoại viên của chúng tôi trúng đạn bắn thẳng của VC , chết không một lời trăn trối(em Hướng, cầu nguyện cho linh hồn em siêu-thoát). C̣n lại 3 thày tṛ cũng xém “tiêu diêu cực-lạc” nhiều lần. Nhưng nhờ ơn Trời c̣n sống đến ngày nay. Chúng tôi đă hoàn thành nhiệm vụ yểm trợ quân bạn bằng pháo binh từ vị trí PĐB với những  tác xạ cần sự chính xác . Tây Phương (danh hiệu của Đại úy Vơ đằng Phương) đôi khi đích thân tính yếu tố tác xạ, các SQ Trung đội trưởng trực tiếp ngay tại các khẩu đội . Ban trung ương tác xạ PĐB lúc ấy phải thiết lập 3 xạ-bảng để tính yếu tố yểm trợ cho 3 TĐ 1, 4 và 5 TQLC.Đó là lời tường thuật của các SQ/PĐB khi cuộc hành quân chấm dứt.(Xin đọc Huế và tôi của NT Nguyễn văn Phán đăng trong ĐSST).

Sau trận này, người bạn cùng khóa 21SQPB  là Thiếu úy Vũ quang Vinh(Đề lô bên cạnh BCH/TĐ1 TQLC) được vinh thăng Trung úy, ân-thưởng Anh dũng bội tinh với nghành dương liễu.

Tháng 4/1968, tôi theo PĐB trở về Sài G̣n. Thật cảm động, đích thân Đại úy Quỳ/TĐ phó/TĐPB đón và bắt tay an-ủi tôi ngay tại phi-trường Tân sơn nhất. Sau đó ông bảo tôi lên xe, ông ra lệnh tài xế (HSI Nguyễn văn Nhự) cùng với ông đưa tôi về nhà cha mẹ của tôi tại Thủ Đức. Trước lúc xe quay đầu trở lại hướng xa-lộ, Đại úy Quỳ bắt tay tôi và cho tôi nghỉ phép 7 ngày. Ông dặn, nếu TĐ cho người vào gọi, cứ nói Đại úy TĐ phó cho nghỉ phép sau thời gian dài hành quân .

(Thương tiếc thay, vào cuối năm 1969, Thiếu tá Quỳ thành lập TĐ2PB/TQLC vừa xong, th́ ông lâm trọng bệnh và từ trần. Cá nhân tôi không có cơ-hội phục vụ trực tiếp dưới quyền chỉ huy của ông, nhưng tôi luôn kính trọng và biết ơn ông đă thường quan tâm đến tôi, mỗi khi tôi bị “đá qua, đá lại” giữa 3 Pháo đội A, B, C).

Đúng như dự đoán, nghỉ tại gia-đ́nh được 1 ngày, Thiếu tá Trước (TĐT) ra lệnh cho SQAN/TĐ vào nhà cha mẹ tôi và ra lệnh cho tôi ra tŕnh diện TĐ. Tôi cứng đầu và lập lại những điều Đại úy TĐ phó căn dặn. SQAN/TĐ về báo cáo lên TĐT. Ngay chiều hôm đó, ông lại vào gặp tôi và năn nỉ

“ mi không ra TĐ, tau(tao) sẽ bị ông già cạo đầu, tội nghiệp tau (tao) con đông lắm, mi thương tau (tao) và ra gặp TĐT rồi xin nghỉ phép sau….!”. Cha mẹ tôi khuyên tôi nên nghe lời vị SQAN/TĐ. Tôi vác ba lô, súng đạn cá nhân leo lên xe theo Thiếu úy Trần kim Tỷ (Tỷ già) ra hậu cứ TĐPB.

Sau màn tŕnh diện để nghe giảng về Kỷ luật Quân Đội, triệt để tuân theo lệnh thượng cấp…..tôi được “giam lỏng” ngay trong trại Chương Dương. Không c̣n tiền đóng để ăn cơm chung với các SQ đang phục vụ tại hậu-cứ, tôi phải nhờ một HSQ quen biết, đem thư tay chuyển đến cha mẹ tôi xin tiếp tế tiền bạc. Hàng ngày tôi phải tŕnh diện TĐT 2 lần : sáng và chiều. Tối đến khăn gói lên văn-pḥng PĐA ngủ. Ai đă từng ngủ nơi đây(văn-pḥng PĐA), tự nhiên sẽ biết “thâm ư của vị TĐT”.

May sao, PĐA đang thiếu SQ TSV để làm việc tại Đài Quan sát khu vực Cầu Kinh (sau này là Thanh Đa)  nhiệm vụ của toán TSV chúng tôi là ngày đêm túc trực  quan sát và phát hiện vị trí súng của địch, mỗi khi SG-GĐ bị pháo kích. Tôi được Đại úy Đoàn trọng Cảo/PĐT/PĐA xin với TĐT cho tôi đáo nhậm hành quân và lănh nhiệm vụ đó.

Chỉ được vài tuần, chúng tôi bàn giao nhiệm vụ cho 1 toán TSV của PBBKTĐ, chúng tôi được xe PĐA đón và đưa đến Ngă ba Cây Thị / Gia Định tŕnh diện TĐ1TQLC nhiệm vụ hành quân giải tỏa khi địch bắt đầu Tổng công kích Mậu thân đợt nh́. Gặp lại TĐ mà chúng tôi đă có nhiều kỷ niệm “Sống chết trong đường tơ, kẽ tóc”, bây giờ “về mái nhà xưa” cùng nhau lặn lội vùng Đồng Ông Cộ, hồ tắm Lido, ngă ba Trung thành, đánh trận cầu Băng Ky, xưởng cưa Đức Lan, hăng dệt Sa Ky Men rồi trấn cầu B́nh Lợi, hăng Đại Nam…Cùng với các chiến sĩ ĐĐ2 Quái Điểu nhận sự đầu hàng(chiêu-hồi) của đoàn văn công cộng-sản, trong đó có ca nhạc-sĩ Đoàn Chính(con của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, tác-giả của các nhạc phẩm trữ-t́nh thời tiền chiến: Gửi gió cho mây ngàn bay, Gửi người em gái ……). Chúng tôi lội dài dài với các Đại đội thuộc TĐ1 quái Điểu. Thời gian sau, TĐ3 Sói Biển với vị TĐT là Thiếu tá Nguyễn Năng Bảo đến thay thế TĐ1 Quái Điểu. Cả 2 toán TSV được lệnh tiếp tục tăng phái cho Sói Biển. Chỉ 2 tuần sau, vào cuối tháng 5 năm 1968, Thiếu úy Lâm quốc Vân, đến thay thế cho tôi.Toán TSV Phúc Yên được xe Dodge của PĐA đưa đến Bà Hom, tŕnh diện BCH/TĐ6 TQLC. Vị TĐT : Thiếu tá Phạm văn Chung. Vị TĐP : Đại úy Trần văn Hiển. Trưởng ban 3/TĐ : Đại úy Trần Xuân Bàng, các vị ĐĐT : Đại úy Nguyễn Đ́nh Thủy(ĐĐ1), Trung úy Nguyễn Tường Huy(ĐĐ2), Đại úy Lê văn Huyền (ĐĐ3) và Đại úy Lê văn Cưu(ĐĐ4). TĐ6 đă có sẵn toán Đề lô của Thiếu úy Trần văn Tỷ,nên toán chúng tôi được lệnh đi đường bộ từ BCH/TĐ6 đến ban chỉ huy ĐĐ3, đặt dưới quyền Đại úy Huyền(Mai Lệ Huyền). Gặp MLH tôi hơi khớp,ông cao lớn như Mỹ, tiếng nói rổn-rảng. Nhưng một vài ngày sau, hiểu được rằng MLH rất hiền, hết sức thương em út trong ĐĐ, đối đăi với SQ ĐLO thân-thiện, đôi khi “nuôi ăn” cho ĐLO nữa. Có dịp làm quen với các SQ trung đội trưởng. Hai người tôi quen nhiều là Thiếu úy Mai văn Tấn và Chuẩn úy Trịnh kim Duyên. Một kỷ niệm với Tân An Mai văn Tấn khi chúng tôi cùng nằm bệnh viện Lê hữu Sanh(Thị Nghè). Người yêu của Tấn vào thăm anh mỗi ngày. Chị yêu thương, chăm sóc anh hết sức chu-đáo. Tấn c̣n sớt chia cho tôi quà, mỗi khi người đẹp của anh đem vào khi đến thăm anh.

Thời-gian thi-hành nhiệm vụ SQLLPB/LĐ258, tôi làm việc chung với anh Tấn tại TTHQ, t́nh cảm thân thiết. Trấn ven-đô với TĐ6TQLC khoảng 1 tháng, Đại úy Cảo gọi tôi về vị trí PĐA(-) đang trú đóng gần cầu Xa cảng và giao nhiệm vụ Trung đội trưởng không chính thức.

Khoảng tháng 6 hay tháng 7 năm 1968, có 18  Chuẩn úy khóa 26 thuyên chuyển về PBTQLC. Tiểu đoàn phân phối về mỗi Pháo đội A,B,C 6 tân SQ này. Tôi thay mặt Đại úy Cảo nhận các Chuẩn úy : Hà minh Công, Nguyễn văn Phú, Nguyễn văn Muôn, Ông văn Diệm, Phạm Công Hiến và Đỗ quốc Dũng. Ngày hôm sau tôi đưa các anh tŕnh diện Đại úy Cảo.Để quư vị tân SQ làm quen với Pháo đội hơn một tuần lễ, Đại úy PĐT chỉ thị tôi đưa đến các toán TSV để họ thực tập với các SQ  thâm niên, kinh nghiệm trong nhiệm vụ tiền sát.

Sau đó, Đại úy Cảo lần lượt cho rút các SQ TSV cũ về Pháo đội hoặc Tiểu đoàn, giao hẳn nhiệm vụ cho các SQ thuộc khóa 26 SQPB. Họ là những SQ có đầy đủ khả năng sau này của đơn vị.

Một lần nữa tôi nhận lệnh theo xe liên lạc về tŕnh diện Thiếu tá TĐT tại hậu cứ Chương Dương /

Thủ Đức vào tháng 8 năm 1968

Lần này vị TĐT không tăng phái tôi cho các Pháo đội B,C. Ông gọi tôi tŕnh diện tại văn pḥng TĐT. Ông nói “ tôi giao cho Thiếu úy toán địa h́nh, là SQ Địa h́nh Tiểu đoàn, Thiếu úy có nhiệm vụ huấn luyện toán này và chỉ huy họ canh gác trại Yết Kiêu mà TĐ vừa nhận bàn giao từ Trung tâm huấn luyện”. Tôi nhận lệnh , thi-hành.

Hàng ngày dẫn bộ toán Địa-h́nh thực-tập từ trại Yết Kiêu ra đến làng Đại học (Thủ Đức) bằng 2 ngả khác nhau, đêm chia nhau canh gác doanh trại.

Đầu tháng 9, PĐA thay đổi súng và cấp chỉ-huy. Đại úy Trầm hữu Phước thay Đại úy Cảo trong chức-vụ PĐT. Đại úy Trương công Thông thay thế Đại úy Trần văn Nhẫn để đảm trách SQTX.

Các Trung đội trưởng : Trung úy Phạm Xuân Thanh, Trung úy Lê văn Xu, Thiếu úy Nguyễn văn Thiết. Toán Địa h́nh chúng tôi được xát nhập vào PĐA, cùng với Pháo đội không vận ra Nha Trang, di-chuyển đường bộ đến quân trường Pháo binh, Dục Mỹ huấn-luyện và khảo hạch khả-năng đơn-vị.

Cuối tháng 10 năm 1968, sau khi hoàn tất huấn-luyện, PĐA được không-vận trở lại hậu-cứ. Nghỉ một tuần, sẵn sàng và lên đường hành quân vùng mật khu Dương Minh Châu. Toán Địa h́nh đă xong việc huấn-luyện và giải-tán, các HSQ, binh sĩ phân-phối về các ban và các khẩu-đội. SQ Địa h́nh trở thành SQ TSV. PĐA chỉ hành quân thử lửa chưa tṛn 1 tháng, PĐC do Đại úy Trần văn Nhẫn chỉ huy đến thay thế . Lúc này TĐ2PB đang bắt đầu thành lập.Với vị tân TĐT :Thiếu tá Nguyễn Hồ Quỳ. TĐP : Đại úy Trần Thiện Hiệu. Các vị PĐT : Đại úy Nguyễn Trọng Đạt, Đại úy Trương công Thông, Đại úy Chu Trọng Ngư.TĐPB trở thành TĐ1PB, Thiếu tá Nguyễn văn Trước  theo học khóa Tham-mưu. Đại úy Đoàn trọng Cảo XLTV/TĐT  rồi chính-thức đảm-nhận chức-vụ TĐT/TĐ1PB/TQLC.

Phục-vụ dưới quyền Đại úy Phước không lâu, tháng 2 năm 1969 tôi thuyên-chuyển về Pháo đội C.

Trở lại Ba Ri, Tân Quy, Phú Ḥa Đông, Bến Cỏ… nhưng lần này không c̣n nhiệm-vụ SQ TSV, tôi lănh chức vụ Trung đội trưởng Trung đội 3C. Trung úy Vũ quang Vinh : Trung đội trưởng Trung đội 1C, Đại úy Hà Tiến Chương SQTX/PĐC kiêm nhiệm Trung đội trưởng Trung đội 2C. SQLL Chiến đoàn A : Thiếu úy Trịnh văn Ngượt.

Tháng 4 năm 1969, PĐC kéo súng ĐB về hậu cứ, nghỉ ngơi, trang-bị 2 ngày sau lên đường đến tăng-phái cho Đặc khu Rừng Sát. PĐC chiếm đóng 3 vị-trí khác nhau : BCH/PĐ và Trung đội 2C đóng tại Tam Thôn Hiệp, Trung đội 1C đóng gần ṿng đai Chi-khu quận Cần Giờ. Trung đội 3C đổ-bộ lên xă Lư Nhơn , quận Quảng Xuyên (thuộc tỉnh Biên Ḥa) một vùng śnh lầy , chung vị-trí với 1 Đại đội Giáo phái Ḥa Hảo và 1 toán HK (5 người,mặc thường phục, nhiệm-vụ khá đặc biệt). Xă Lư Nhơn có hơn 90 nóc gia, tất cả đều có những thân-nhân gần hay xa với VC, những du-kích này hoạt động quấy-phá quanh vùng. Chúng tôi đến , chính quyền xă vui mừng lắm. Xă trưởng, Trung đội trưởng Nghĩa quân, ĐĐT Đại đội Giáo phái, Trưởng cuộc Cảnh sát… đều đến làm thân với chúng tôi(kể cả toán người HK).

Trong thời gian trú đóng nơi đây chúng tôi có dịp đón tiếp vị Trung tướng thuộc quân đội HK khi ông và phái đoàn bay đến thăm toán công tác bên cạnh ví trí Trung đội 3C/PBTQLC.

Lợi dụng dịp may này, chúng tôi xin được yểm trợ những vật liệu , ḿn bẫy , kẽm gai để pḥng thủ.Mọi nhu cầu được cấp cho đầy đủ. Vị tướng này chỉ thị SQ tùy-viên ghi nhận tên họ,cấp bậc của tôi cùng với danh xưng đơn-vị chúng tôi.

Sau đó không lâu, khoảng hơn 1 tháng sau , đích-thân Đại úy Cảo gọi máy truyền tin từ BCH Đặc khu Rừng Sát tại Nhà Bè ra lệnh : tạm bàn giao cho vị Sĩ quan phụ tá (Chuẩn úy Nguyễn Chí Sỹ), sẽ có trực thăng đón về Nhà Bè gặp Tiểu đoàn trưởng. Tôi có 1 giờ để thu xếp mọi việc.

Từ giă anh em và các đơn-vị bạn trong lưu-luyến. Tôi về đến băi đáp trực thăng trong BCH/ Đặc khu Rừng Sát khoảng giữa trưa ngày 21 tháng 6 năm 1969. Ra khỏi máy bay, nh́n thấy xe của TĐT đậu gần nơi băi đáp, tôi sửa lại quân phục, ba-lô lên vai bước đến tŕnh diện TĐT. Đại úy Cảo vui-vẻ bắt tay và bảo tài xế ngồi về phía sau, ông lái xe đưa tôi hướng về Sài G̣n. Thày tṛ ghé ăn trưa. Lần đầu tiên vị TĐT khoản đăi một Sĩ quan cấp thấp như tôi. Chuyện ǵ đây ?! Tôi chỉ vâng, dạ mỗi khi TĐT hỏi , ḷng bồn-chồn, bất an.

Trên đường từ Sài G̣n về Thủ Đức ; Đại úy Cảo bảo tôi : “hôm nay Thiếu úy nghỉ. Ngày mai quân phục

chỉnh-tề. Xe sẽ đón lúc 7 giờ sáng ra Tiểu đoàn, tôi đưa Thiếu úy lên tŕnh diện BTL”.

Chẳng dám hỏi lư do. Chỉ biết thưa rằng : “xin tuân lệnh Đại úy TĐT”.

Trong ngày tŕnh diện Đại tá TL phó/TMT Sư Đoàn , tôi phải tŕnh bày mọi diễn tiến từ khi Trung đội 3C hành quân  đến quận Quảng Xuyên ; Đại tá TL phó SĐ không cho phép tôi bỏ sót một sự việc ǵ.Kể cả trường hợp một vị tướng QĐHK thăm vị-trí.Ông gật gù , tôi chẳng biết ông suy-nghĩ ǵ, quyết định sồ-phận tôi ra sao. Ông nói với Đại úy Cảo “ Ông Cảo ngồi đi”. Xong Đại tá Lân  rời bàn làm việc , đến thẳng tôi, ông nh́n và nói chậm răi “ cho phép Thiếu úy ngồi”. Ông cũng ngồi xuống, mời Đại úy Cảo hút thuốc rồi  2 ông tṛ chuyện .

Sau cùng, ông quyết định : “cho tôi theo học khóa Anh ngữ, chuẩn bị thụ huấn The Basic school/USMC”.

Lúc từ BTL về trại Chương Dương, TĐT nói “ mừng cho Thiếu úy, hăy cố gắng học cho giỏi Anh văn mà đi Mỹ thụ huấn , dịp may không đến 2 lần”.

Tôi vốn không giỏi , cố gắng hết sức, nhưng cuối khóa học Anh ngữ thuộcHải quân với kết quả kỳ thi chỉ đạt số điểm 66/100 trong khi các vị Sĩ quan thuộc các đơn vị khác trong cùng binh-chủng, cùng học một lớp Anh văn, người nào cũng có số điểm thật cao (từ 90/100 trở lên).

Đầu tháng 11/1969 trở về tŕnh diện Sư Đoàn, các vị Sĩ quan trong khóa AV được Đại tá TL phó khen ngợi về kết quả học.

Riêng cá nhân tôi, ông ra lệnh : “xuống Pḥng 3/ BTL nhận SVL về đơn vị”. Ḷng thật buồn, nhưng nghiêm chỉnh chào xin tuân lệnh.

Tôi tŕnh diện Pḥng 3. Không được gặp Thiếu tá Đỗ Kỳ / Trưởng pḥng. Tôi chỉ được tŕnh diện Đại úy Long / SQ huấn luyện /P.3/BTL  và xin SVL về đơn vị gốc. Đại úy Long hỏi lại  “ SVL về đơn-vị gốc ?”. Tôi tŕnh bày quyết định của Đại tá TL phó. Ông bảo tôi “ đă có điện thoại từ văn pḥng TL phó, cấp SVL cho em đi khám sức khỏe tại Tổng Y-viện Cộng ḥa và giấy giới thiệu may quân phục tại tiệm may Bảo Toàn…”

Tôi nghiêm chào ông, nhận SVL và nói lời cám ơn. Ông dặn tôi “Hăy cố-gắng học, v́ thời gian đầu sẽ học thêm anh ngữ tại Texas trước khi qua trường Basic/USMC nếu thi đủ điểm”. Tôi chỉ biết “vâng”.

Sau một năm thụ-huấn qua 3 quân trường tại HK. Ngày 29/10/1970 tôi ngồi máy bay PanNam America trở lại VN.

Thượng tuần tháng 11 năm 1970, tôi trở lại đơn vị, bạn hữu cùng khóa người nào cũng được cấp trên tín-nhiệm trao những chức vụ chỉ huy, xứng đáng với khả-năng và đức độ của các anh.  Pháo đội trưởng hay pháo đội phó các pháo đội tác xạ thuộc TĐ2 và 3PB/TQLC , đến Chỉ huy hậu cứ TĐ1PB. Tôi vui và cảm thấy được hănh-diện v́ xuất thân cùng khóa với quư vị này. Các anh là những SQ giỏi kỹ-thuật, can đảm trong chiến trận, lănh đạo chỉ huy xuất-sắc.

Thiếu tá Đoàn trọng Cảo tiếp tục là TĐT/TĐ1PB/TQLC thuộc quyền Lữ đoàn 369, vị LĐT là Trung tá Ngô văn Định, LĐ đang hành quân Cam Bốt. Tôi tŕnh diện BTL/SĐ (trại Lê Thánh Tôn) và xin về đơn vị cũ. Trong chuyến liên-lạc hành quân, tôi tháp tùng xe của Đại úy Trần văn Nhẫn (ông mới bàn giao chức vụ PĐT/PĐC và từ Quảng Trị bay về Sài G̣n, sang Cam Bốt, gặp TĐ để nhận lănh chức vụ TĐ phó/1PB).

Sau những thủ-tục tŕnh diện TĐT. Thiếu tá Cảo ra lệnh cho tôi “ Trung úy giữ nhiệm vụ Sĩ quan Liên lạc Pháo binh cạnh BCH Lữ đoàn 369, hàng ngày phải về BCH/TĐ để điều hành Ban 3.Tôi  nhận lệnh thi hành”.

BCH/TĐ lúc bấy giờ có : Thiếu úy Nguyễn Chí Sỹ, Trưởng ban 1 ; Thiếu úy Nguyễn văn Muôn , SQ Truyền tin / kiêm nhiệm XLTV PĐT/PĐCH/HQ ; Thiếu úy Phạm Công Hiến ,Trưởng ban 2/ SQ An ninh; Thiếu úy Nguyễn quang Hưng / SQ Ban 5; Thiếu úy Trần Gia Sản, SQ thuộc ban 3 /TĐ. Hậu trạm tại Châu Đốc do Thiếu úy Nguyễn văn Phú , Trưởng ban 4/TĐ chỉ huy. V́ là SQ có thâm-niên nhất tại BCH/TĐ ; do vậy Đại úy Nhẫn, vị Q. TĐ phó thừa lệnh TĐT chỉ-thị cho tôi phải chăm lo tất cả mọi công việc trong BCH/TĐ để tŕnh lên TĐ phó trước khi tŕnh TĐT. Thêm nhiệm vụ SQLL/BCH Lữ Đoàn, nên tôi thường xuyên rất bận, nhưng luôn luôn cố gắng tối đa để không phụ sự chiếu cố của TĐT thời gian trước khi du-học.

Trong việc làm, dĩ-nhiên không thể nào tránh được những đụng chạm với cấp trên, nhất là khi có những công tác  không phải nhiệm vụ nhưng TĐ phó vẫn ra lệnh cho tôi thi hành. Quân đội “thi hành trước, khiếu nại sau”. Tôi đă làm theo quân-kỷ nhưng chẳng thích chút nào. Bực ḿnh, tôi làm đơn xin ra khỏi Binh chủng. TĐT gọi vào “lên lớp” và không chuyển đơn.

Đối với các vị SQ tham-mưu trong BCH/TĐ cùng anh , em HSQ & BS tôi có sự liên hệ  t́nh cảm quư mến. Ngay cả sau này, khi ở tù ra về, anh em cũ cũng tay bắt mặt mừng và giúp đỡ tôi trong việc làm ăn kiếm tiền cho gia đ́nh sống lây lất qua ngày.(Đặc biệt cám ơn sự giúp đỡ quư báu củaThượng sĩ Phạm sĩ Bắc vào những  tháng  của 1982 khi tôi mới ra khỏi nhà tù)

Trước cuộc hành quân của TĐ8TQLC do Thiếu tá Nguyễn văn Phán /TĐT chỉ huy, nhiệm vụ hộ-tống một đoàn tàu thủy, chuyên chở lương thực tiếp tế Nam Vang. Tôi nhận lệnh bay ra căn cứ Hải quân tại Tân Châu, phối hợp với toán ALO của quân đội HK, hàng ngày cùng ngồi trực thăng bao vùng, yểm trợ đoàn tàu. TĐ8 đă đánh một trận phản phục kích tuyệt vời. Khi đoàn tàu bị phục kích, Thiếu tá Phán đă cùng Ó Biển đổ bộ lên bờ, tiến thẳng vào pḥng tuyến địch như vũ băo, tôi có nhiệm vụ yêu cầu các Pháo đội  tác xạ yểm trợ cho TĐ8 khi tiến đánh địch. Trận này, Ó Biển mất một Đại Đội trưởng trẻ tuổi, đẹp trai, hào hùng: Trung úy Nguyễn văn Út đă oanh-liệt ngă xuống khi Anh cùng những Ó Biển đầu tiên đổ bộ lên bờ. Trên hệ thống truyền tin nghe bạn bị thương nặng, cần phải tản thương ngay, tôi năn nỉ người Sĩ quan HK đang chung nhiệm vụ, yêu cầu trực thăng đáp xuống bốc vị ĐĐT này; nhưng không thể thi hành, v́ quân đội Mỹ không tham chiến tại Cam Bốt. Bác sĩ Họng Cơ Trường (Doctor Zivagro) hết ḷng cứu chữa, nhưng thiếu phương tiện và vết thương quá nặng, Trung úy Út hy sinh cùng một số chiến sĩ Ó Biển.

Hạ tuần tháng 2/1971 LĐ 369 do Trung tá Phạm văn Chung chỉ huy (ông thay thế Trung tá Ngô văn Định theo học Tham Mưu cao cấp) di chuyển đường bộ từ Neak Lương, Pa Nam … qua ngả G̣ Dầu Hạ,Tây Ninh về trong lănh thổ VN. TĐ1PB về hậu-cứ tại trại Chương Dương. Trong thời gian di-chuyển cả TĐ, tôi được chỉ định sắp xếp và chỉ huy đoàn xe.

Nghỉ dưỡng quân 2 ngày, Thiếu tá TĐT chỉ thị tôi làm “lệnh hành quân và phân công thứ tự di chuyển của cả TĐ từ hậu cứ đến phi-trường Biên Ḥa , từng chuyến bay để không vận đơn vị từ BH ra Khe Sanh trong cuộc hành quân Lam Sơn 719” (Xin đọc “Lôi Hỏa sang Lào do ĐB Can Trường viết”). Trong cuộc hành quân này, Đại úy Trần văn Nhẫn  đă tử trận trên đường từ Lao Bảo về Khe Sanh họp tại BCH/TĐ. Đại úy Nguyễn hữu Lạc thay thế khi ông từ HK học trở về.

TĐ1PB với đầy đủ BCH/TĐ, PĐCH/HQ, các Pháo đội A, B, C do những vị Pháo đội trưởng thâm-niên, nhiều kinh-nghiệm chiến trường chỉ huy : Đại úy Huỳnh văn Vân (PĐA) ; Đại úy Nguyễn văm Tâm (PĐB) ; Đại úy Phạm xuân Thanh(PĐC). Những SQ Pháo đội phó giỏi như : Trung úy Đoàn văn Khởi, Trung úy Hà minh Công, Trung úy Ông văn Diệm. Các Trung đội trưởng của từng Pháo đội cũng là những tay hào-kiệt, có thể kể như Đỗ hữu Châu , Vũ như Liễu, Lê trung Trực, Nguyễn văn Minh (Minh vồ), Mai văn Tư (chú tư Cầu), Trần văn Ánh(Tử thương tại ṿng thành nội Huế), Nguyễn Hoàn(lai), Hà văn Chuốt , “cô” Lê Hoàng Điệp.Nhiệm-vụ SQLL thời gian dài, nên trên hệ-thống yểm trợ pháo-binh cho các TĐ tác-chiến, tôi thường xuyên làm việc với các SQ tiền sát viên. Những Sĩ quan Đề lô mà cá nhân tôi rất mến v́ sự can-đảm, sự phục vụ tận tụy của những người bạn trẻ này(sau một thời gian, họ trở thành các PĐ phó, Trung đội trưởng ), tôi có thể kể đến : hiệp sĩ Phù Tang , Phan Đông(bị thương nặng khi Đề lô cạnh TĐ5/TQLC tại Khe Sanh, thời gian sau anh thụ-huấn khóa SQ Đạn dược PB), họa sĩ Huỳnh Thái Sơn, Nguyễn ngọc  Ninh, Huỳnh Mười, Đào hữu Tŕnh, Trần phúc Ḥa, Hoàng Trọng Khánh, người Việt trầm lặng Vũ mạnh Tá, cao thủ mà-chược Nguyễn Quân(bị thương trận Hạ Lào), trâu nước Nguyễn tri Thường, Đặng đ́nh Thức, Đặng Diên(bị thương giải ngũ), Ngô ngọc Tiếc(tử trận khi theo TĐ7 hành quân Cam phu chia), Bùi văn Đầy, Phạn bá Hiền(sau là SQ phụ-tá ban 1),Nguyễn văn Nghiêm, Nguyễn văn Trường. Từ năm 1972 có thêm Nguyễn hữu Thanh, Trần bá Niên, Nguyễn kim Sơn, Lương văn Phúc, Hoàng Phúc, Nguyễn mạnh Hùng, Cường(tôi quên họ và chữ lót), 2 Long (1 Long tử trận tại Cổ thành QT khi đề lô cạnh TĐ6/TQLC, 1 Long thuyên chuyển CSQG), Chất, Phát, Ngọc, Huy….CácSQ tham-mưu TĐ phải kể đến : Nguyễn chí Sĩ(ban 1), Phạm công Hiến (ban 2), Nguyễn văn Phú(ban 4), Nguyễn văn Ngăi(phụ tá ban 4), Trần gia Sản (phụ tá ban 3), Nguyễn quang Hưng (Ban 5, sau Đặng đ́nh Thức thay-thế Hưng), Nguyễn văn Muôn(SQTT, sau thuyên chuyển về PB/ QĐ3, Nguyễn văn Liêm từ TĐTT/TQLC về thay thế), Trưởng toán Dân-sự-vụ Đào hữu Tŕnh, SQ Đạn dược/TĐ kiêm CH Tiền trạm Phan Đông.Các PĐT/PĐ tác xạ: PĐA (Thiết từ11/1972-4/1975, Phú 4/75-30/4/75) ; PĐB (Khởi  6/1972 - 4/1973, Phúc:4/1973-30/ 4/1975); PĐC(Hào sau bàn giao cho Tuấn, thời gian không nhớ rơ, Hào và Tuấn nếu đọc bài này, xin bổ-sung).Khoảng tháng 6/1973, Thiếu tá Chu trọng Ngư từ PBSĐ về TĐ1PB đảm nhận chức vụ TĐ phó thời gian ngắn, sau đó ông thuyên chuyển phục vụ tại Liên đoàn pḥng vệ Tổng thống phủ), Thiếu tá Trưong công Thuận đến thay thế Thiếu tá Ngư, giữ chức vụ TĐP/TĐ1PB cho đến đầu tháng 4/1975 th́ bàn giao cho Đại úy Huỳnh văn Vân, ông thuyên chuyên TĐ3PB với nhiệm vụ TĐP). Cũng thời đểm này, tuần tự thời gian từ tháng 8/1973 :Trung tá Cảo bàn giao TĐT cho Thếu tá Lạc, ông theo học khóa TMCC; Đại úy Lâm quốc Vân hoán đổi với Đại úy Lê tự Hào, Vân về TĐ1PB, Hào sang TĐ2PB. Hà Minh Công tốt nghiệp từ HK trở lại đơn vị, Đỗ hữu Châu về hậu giữ nhiệm vụ PĐT/PĐCH&CV, Nguyễn văn Tuấn từ TĐ2 về lănh chức vụ PĐT/PĐC; Nguyễn văn Phú PĐT/PĐA thay Đại úy Thiết thuyên chuyển TĐ3PB. Trong năm 1974(tôi không nhớ chính xác tháng nào, có một Trung úy PB lục-quân thuyên chuyển về BCH/TĐ1PB, đó là Trung úy Dương.Trung úy Trần văn Hiệu từ TĐ2PB thuyên chuyển đến.

Khi c̣n nhiệm vụ TB3 kiêm SQLL/LĐ, tôi rất tâm-đắc với những HSQ và BS trong ban 3 và toán LLPB của chúng tôi. Những h́nh ảnh của các bạn vẫn c̣n trong kư-ức: Hồng phước Đức, Trần hồng Phát, Phùng Vinh, các âm-thoại-viên : Minh,Thanh, Luông, Thọ…. Ban truyền tin TĐ có 2 HSQ xuất sắc: Thượng sĩ Phạm sĩ Bắc và Thượng sĩ Vĩnh. Ban 4/HQ có Thượng sĩ Lê quốc Tạo, Thượng sĩ Huỳnh Nghiệm…Khi tôi nhận lănh nhiệm vụ với PĐB. Những khẩu trưởng mà tôi thương mến v́ sự tận-tụy, chiến đấu hết ḿnh, có thể kể : TS Sơn, HSI Đang, HSI Ngân, HSI Hạnh,HSI Trần Lượng , và một người nữa(tiếc rằng tôi quên tên anh ấy) ;  các nhắm viên như Phạm khắc Cước, Nguyễn văn Long(Long đất);Trưởng đài tác xạ: Thượng sĩ Lê đắc Lập(thay thế Thượng sĩ Thanh thuyên chuyển về BCH/TĐ, anh Thanh hiện ở Nevada), HS Nguyễn văn Lư. HSQ truyền tin sau anh là trưởng toán tiền trạm : TS Nguyễn văn Thiềng. Một BS truyền tin thường xuyên theo tôi mỗi khi tôi đi công tác rời vị trí PĐ là HS Nguyễn Phương. Người bảo vệ tôi, lo cho tôi các việc cá nhân là Trần xiếu Tài(hiện định cư tại Houston/TX). Thường vụ PĐ: TSI Nguyễn công Sẵng.Văn pḥng trưởng PĐ: TS Đỗ Chớ . HSQ quân xa: TS Nguyễn Sang,. Các tài xế: Diệp Sáng, Thạch Dê, Vơ đ́nh Nguyện, Hiệp già, Nguyễn Xừ, Thái minh Tâm, Nguyễn văn Thông….

Trong thời gian cá-nhân tôi phục-vụ tại PĐB, vào cuối năm 1973 nhận lá thư gửi-gấm và ủy-quyền của người anh ruột Lương văn Phúc. PĐB đứng ra làm đám cưới cho Lương văn Phúc với một người đẹp Bích La Đông. Họ nhà trai là một số SQ,HSQ và BS thuộc Pháo đội.Tiệc rất vui, rất “nhà binh”.

Khi về vị-trí mở thêm tiệc đăi cả đơn-vị.Hôm sau tân giai-nhân và tân lang được phép đưa nhau ra Huế hưởng tuần trăng-mật. Lương văn Phúc đang định-cư tại Nam Cali. Bạn c̣n nhớ kỷ-niệm đẹp này không?

 C̣n nhiều nữa,.nhưng đă 35 năm trôi qua, nhiều thăng trầm cuộc sống, mỗi người lưu lạc một nơi, thêm với trí nhớ cằn cỗi của ḿnh, tôi không thể nêu hết tên các Anh Em ở đây, mong được sự thông cảm.

Hôm nay, kỷ niệm 35 năm những ngày anh em chúng ḿnh phải “đốt súng, phá xe” trong cuộc “lui binh” kỳ-quái theo lệnh thượng cấp trên bờ Bắc Thuận An, rồi t́m cách chúng ta “qua phía Nam” bằng phương-tiện tự-túc !!!

Bây giờ ngồi đây, một thành phố nhiều mưa ít nắng,của xứ “dung thân”, nhẩm tính tuổi già đang về trên mái tóc, buồn trông theo những giọt mưa ngoài khung cửa sổ. Rồi h́nh-ảnh cũ thời tuổi trẻ chợt hiện về, thấy  nhớ đơn-vị và ước mơ  gặp lại Anh Em. Những người Anh, những bạn hữu, những người Em, những chàng trai “vốn gịng hào-kiệt, xếp bút nghiên theo việc đao cung”. Nhớ tới những chuyến hành-quân trên từng địa danh đất nước thân yêu, chuyện thời chinh-chiến.

Mong lắm thay, có ngày gặp các Anh Em, ôn lại chuyện xưa, chuyện thời trai trẻ gian-khổ nhưng hào hùng với niềm kiêu-hănh Thủy thần Mũ Xanh.

Seattle ngày 25/3/2010.

35 năm ngậm ngùi luyến nhớ.

PY/Lôi Hỏa”B”.

 

       

 
 Mọi tin tức, bài vở  muốn đăng trên website TQLC/VN xin email:
  bixitrum@yahoo.com