TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM

         

1972

Moät laàn coâng taùc

 Thieáu uùy Nguyeăn Baù Hoøe

 

 

Vào đầu tháng hai năm 1972, Đại đội A Viễn Thám được lệnh hành quân. Từ Sài G̣n chúng tôi được C.13O chở ra phi trường Phú Bài. Sau đó Đại đội tôi di chuyển bằng GMC đến căn cứ Mai Lộc. Bộ Chỉ huy Đại đội đóng quân tại đây cùng với Bộ Chỉ huy Lữ đoàn 147 do Đại tá Bảo làm Lữ đoàn trưởng. Tại đây chúng tôi lần lượt công tác theo kế hoạch của Ban 3 Lữ đoàn. Cứ mỗi lần đi công tác xâm nhập t́m kiếm đơn vị địch, chúng tôi thường nhảy 2 toán, mỗi toán gồm 7 người. Toán trưởng là sĩ quan, toán phó hạ sĩ quan và 5 toán viên.

Trong một lần công tác xâm nhập vào đầu tháng ba, tôi làm toán trưởng (lúc đó c̣n Chuẩn úy), Trung sĩ nhất Ly làm toán phó, và 5 toán viên gồm các Hạ sĩ Hiến, Lộc, B́nh cùng 2 Binh nhất Ḥa và Ẩn. Chúng tôi nhận được lệnh t́m kiếm đơn vị địch dọc theo đường ṃn 9 (Nam Lào), thời gian công tác là 5 ngày. Ngày N tháng 3 khởi hành, chúng tôi được trực thăng thả quân cách căn cứ Mai Lộc khoảng 8 cây số đường chim bay. Trước khi nhảy, chúng tôi đă được Pháo binh Lữ đoàn bắn dọn băi, tôi c̣n nhớ lúc đó Tiểu đoàn 1 Pháo binh đă bắn yểm trợ cho tôi. Tới điểm hẹn, thầy tṛ chúng tôi từng người một nhảy xuống khi trực thăng bay là là cách mặt đất khoảng 5, 6 thước. Sau khi nhảy xuống đầy đủ, tôi ra lệnh cả toán di chuyển thật nhanh để tránh bị địch phát hiện. Suốt 4 ngày di chuyển men theo đường quốc lộ 9, chúng tôi vẫn chưa t́m được dấu vết địch, mặc dù xung quanh thỉnh thoảng có nghe tiếng súng A.K nổ. Đến trưa ngày thứ năm, khi thầy tṛ chúng tôi vừa dừng quân, mở lương khô ra ăn, th́ Hạ sĩ Hiến lúc đó đang gác cho toán ḅ lại nói với tôi:

- Tôi thấy một thằng Vẹm đang đi trên đường ṃn 9, Chuẩn úy.

Tôi ra lệnh cho anh em ḅ dọc theo đường ṃn chờ tên Vẹm đi tới. Chúng tôi bắt sống hắn ngay và tôi liên lạc về Bộ chỉ huy Lữ đoàn 147. Đại tá Bảo ra lệnh cho anh em chúng tôi bằng mọi cách nhanh nhất, giải tù binh về Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến do Trung tá Quang làm Tiểu đoàn trưởng. Nhận được lệnh, chúng tôi di chuyển về Động Toán (Sarge), nơi Tiểu đoàn 4 đang đóng quân. Sau đó tù binh đă được Sư đoàn 3 Bộ binh (lúc đó Chuẩn tướng Vũ Văn Giai làm Tư lệnh Sư đoàn) dùng trực thăng chở đi ngay lập tức. Anh em chúng tôi đă hoàn thành nhiệm vụ và chờ đợi lần công tác khác

 

                         

 

 

E-mail the Webmaster with questions or comments about the Web site