TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM

                                                                                                                                               

                                                                            Chiến Sử

                                        THỦY QUÂN LỤC CHIẾN
                                                       QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG H̉A

        

                                                                       History of the

                             VIETNAMESE MARINE CORPS
                                             ARMY OF THE REPUBLIC OF VIETNAM

 

 

History of the
South Vietnamese Marine Corps  
In commemoration of the 35th anniversary of the recovery
of Quang Tri City from North Vietnamese control

Chiến Sử
Thủy Quân Lục Chiến
Xuất bản nhân dịp kỷ niệm 35 năm Thủy Quân Lục Chiến tái chiếm
Quảng Trị từ tay Cộng sản Bắc Việt

Editor
 
DR. Tran, Xuan Dung M.D.
Major
Chủ trương biên soạn
 
Bác Sĩ Trần Xuân Dũng
Y Sĩ Thiếu Tá

 

  1st Edition  2nd Edition  
Text translated by
 

 

 

 

 

Uyen Tran
Quynh Tran

 

 

 

 

Quynh Tran
Adam Vu Xuan Tran

 

 

 

 

Patrick Mac
Candice Gin
Minh Nguyen
Jeremy Ong
Randall Lim
Daniel Zhang
John Chae
Jason Phung
Jean Huynh
Viet My Nguyen Bui
Bản dịch Anh Ngữ

 

  

Trần Thị Uyễn Diễm
Trần Thị Quỳnh Diễm

 

 


 

Trần Thị Quỳnh Diễm
Trần Xuân Vũ Adam

 

 


 


Mac Patrick
Gin Candice
Nguyễn Minh
Ong Jeremy
Lim Randall
Zhang Daniel
Chae John
Phùng Jason
Huỳnh Jean
Bùi Nguyễn Việt My

 Chiến Sử song ngữ (Viêt và Anh Ngữ) Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam gồm 2 quyển, bộ Sách dầy 1545 trang - Nặng khoảng 5 kư - Bià trong cứng chữ mạ Bạc, Bià bọc ngoài mấu xanh lá cây rừng.

Quyển 1 - thời gian từ năm 1954 tới năm 1971
Quyển 2 - thời gian từ năm 1972 tới năm 1975

với giá  $US 80

V́ xuất bản tại Úc Châu tiền cước phí máy bay là 70 $US. Tổng cộng cho 2 quyển là  150 $US tại Mỹ
                                    tiền cước phí bằng tàu là 50 $US. Tổng cộng cho 2 quyển là 130 $US tại Mỹ

Nếu gởi đến các quốc gia khác giá biểu sẽ được trả lời theo yêu cầu

 Đặt mua hoặc muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc qua địa chỉ email

"TXDung" <adamtran@optusnet.com.au>

Cám ơn

Xem phần mục lục

.

 

E-mail the Webmaster with questions or comments about the Web site