MX Phao-Lô Nguyễn Hồng Minh
thuộc TĐ3/TQLC
Đă được Chúa gọi về ngày 30 tháng 3 năm 2020
tại Viêt Nam
Hưởng Thọ 72 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng chị Nguyễn Thị Hồng Hoa và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Phao-Lô sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.


MX Đặng Văn Tửng
thuộc TĐ3 & TĐ14
vừa qua đời ngày 20 tháng 03 năm 2020
tại Long An, VN

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Đặng Văn Tửng sớm vào cơi Vĩnh Hằng.


Thiếu Tướng Louis Lê Minh Đảo
Nguyên Tư Lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh QLVNCH
bào huynh của cố Trung Tá MX Lê Hằng Minh và MX Lê Hoàng Nghi
qua đời lúc 1 giờ 45 phút chiều (giờ địa phương) ngày 19 tháng 3 năm 2020
tại bệnh viện Hartford, Connecticut
Hưởng thọ 87 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng Phu Nhân và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Louis sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.


NT Lê Văn Huyền
Nguyên Thiếu Tá TĐP/TĐ8/TQLC
Vừa từ trần ngày 19 tháng 2 năm 2020
tại Des Moines, Iowa
Hưởng thọ 80 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn đến chị Lê Văn Huyền và tang quyến. Nguyện cầu anh linh NT Lê Văn Huyền sớm về miền Tiên Cảnh.


MX Đàm Quang Quảng
Đại Úy trưởng ban Công Văn và Quân Số (ban 1) TTHL/SĐ TQLC
đă tạ thế vào ngày 16/2/2020
tại bệnh viện Saint Joseph, Nam California
Hưởng đại thọ 93 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn đến chị Đàm Quang Quảng cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Đàm Quang Quảng sớm vào cơi Vĩnh Hằng.


MX Giuse Bùi Thanh Liêm
Thiếu Úy, Đại Đội 1 Tiểu Đoàn 8 ‘Ó Biển’ TQLC
Vừa được Chúa gọi về
Lúc 7:30 sáng thứ sáu ngày 14 tháng hai năm 2020
Tại Boston, Massachusettes, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 68 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng chị Loan và tang quyến. Nguyện cầu Thiên Chúa nhân từ đón nhận linh hồn Giuse vào hưởng Nhan Thánh Chúa.


Nhạc Mẫu MX Nguyễn Hữu Lễ, TĐ8/TQLC
Cụ Bà Martha Hoàng Thị Lộc
Đă được Chúa gọi về
ngày 23 tháng 1 năm 2020
tại Chicago, Illinois.
Hưởng thọ 92 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng anh chị Lễ và toàn thể tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành sớm đưa linh hồn Cụ Bà Martha về hưởng Nhan Thánh Ngài trên nước Thiên Đàng.


Bào Huynh MX Nguyễn Thành Long (BĐTCĐT)
Ông Nguyễn Thành Phượng
(Cựu phi công QLVNCH)
Vừa từ trần tại Biên Ḥa, Việt Nam.

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng MX Nguyễn Thành Long và tang quyến. Nguyện cầu hương hồn Ông Nguyễn Thành Phượng sớm siêu thoát về miền Cực Lạc.


MX Giuse Nguyễn Lâm Hùng, TĐ3/TQLC
Đă được Chúa gọi về
ngày 22 tháng 1 năm 2020
tại Đà Nẵng, Vietnam
Hưởng thọ 67 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Giuse được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


MX Dương Tất Thắng
Nguyên ĐĐT/ĐĐ4/TĐ16/TQLC
Từ trần ngày 18 tháng 1 năm 2020
Tại Nam California.
Hưởng thọ 72 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh MX Dương Tất Thắng sớm vào Cơi Vĩnh Hằng.


Nhạc Phụ MX Nguyễn Hữu Lễ, TĐ8/TQLC
Cụ Ông Phêrô Phạm Hoà
Đă được Chúa gọi về
ngày 5 tháng 1 năm 2020
tại Chicago, Illinois
Hưởng thọ 94 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng anh chị Lễ và toàn thể tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ Ông Phêrô được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Nhạc Mẫu MX Lê Văn Nam (Bộ)
nguyên ĐĐ3/TĐ8 TQLC
Cụ Bà Maria NGUYỄN THỊ ÍCH
Vừa được Chúa gọi về
Ngày 8 tháng 1 năm 2020
tại Melbourne, Úc Đại Lợi
Hưởng thọ 96 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng anh chị Nam-Sen và toàn thể tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ bà Maria được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


NT Alfonso Lê Đ́nh Tuân
Cựu Thiếu Tá Bác Sĩ TQLCVN
Đă được Chúa gọi về
ngày 27 tháng 12 năm 2019
Hưởng thọ 83 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn NT Alfonso Lê Đ́nh Tuân được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

 


Vui-Buồn

Tin Vui

Tin Buồn