Hiền thê NT Nguyễn Đăng Ḥa
Bà Bùi Ngọc Đỗ
Pháp danh Diệu Hương

Từ trần ngày 1 tháng 12 năm 2020
Tại Des Moines, Iowa, USA
Hưởng thọ 75 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng NT Nguyễn Đăng Ḥa và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Bà Bùi Ngọc Đỗ sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


Niên Trưởng MX Trung Tá Nguyễn Văn Phán
Pháp danh Thiện Phúc
TĐT/TĐ8 Ó Biển; TĐT/TĐ THD; SĐ/TQLCVN.

Sinh ngày 01 tháng 12 năm 1940
Từ trần ngày 01 tháng 12 năm 2020
Tại Houston, Texas USA.
Hưởng Thọ 80 tuổi

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng chị Trần Kim Khánh và tang quyến. Nguyện cầu hương linh NT Nguyễn Văn Phán được sớm về cơi Niết Bàn.


MX Giuse Nguyễn Thành Hưng
TĐ 2 Trâu Điên
Từ trần ngày 23 tháng 11 năm 2020 tại Toronto, Ontario, Canada.
Hưởng thọ 62 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Giuse sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


MX Đỗ Nghĩa
từng phục vụ ở TĐ2 Trâu Điên sau đó bị thương
được thuyên chuyển về Tiểu Khu Long An
Cấp bậc sau cùng là Đại Úy
Măn phần ngày 20 tháng 11 năm 2020
Tại Chicago, Illinois, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 78 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh anh Đỗ Nghĩa sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


MX Đại Úy Trần Văn Hên
Bút hiệu Phong Bảo Trúc
Tiểu Đoàn 5, 9 và Tiểu Đoàn YTTB/TQLCVN
Măn phần ngày 14 tháng 11 năm 2020
Tại Georgia, USA
Hưởng thọ 79 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng bà quả phụ Trần Văn Hên và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Trần Văn Hên sớm vào Cơi Vĩnh Hằng.


Bào huynh của Phu Nhân NT Tư Lịnh Phó là:
Cụ ông Lâm Hữu Chí
Từ trần ngày 4 tháng 11 năm 2020
tại Houston ,TX
Hưởng thọ 79 tuổi.

TH/TQLCVN xin thành kính chia buồn cùng NT/TLP và phu nhân cùng tang quyến. Thành tâm cầu nguyện hương linh cụ ông Lâm Hữu Chí sớm tiêu diêu miền cực lạc.


MX Thiếu Tá Trần Văn Chí
Tiểu Đoàn 4 và Viễn Thám TQLC
Đă từ trần ngày 10/9/2020
Tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Việt Nam
Hưởng thọ 81 tuổi

Tỏng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Cựu Thiếu Tá Trần Văn Chí sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


Nhạc Phụ của MX Phạm Ngọc Sơn (ĐĐ-A/ VT/TQLC)
Cụ Ông Phê Rô Nguyễn Văn Quát
đă được Chúa gọi về hôm 26/7/2020
Hưởng thọ 90 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng Anh Chị Sơn và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ Ông Phê Rô sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.


Nhạc Mẫu của MX Nguyễn Đ́nh Ninh, TĐ1 & TĐ7 TQLC
Cụ bà quả phụ NGUYỄN VĂN NHẠN
Nhũ danh Vơ Thị Hiệu
Pháp Danh Diệu Ngọc

Vừa măn phần hôm 16 tháng 7 năm 2020
Tại Thủ Đức, Việt Nam
Hưởng thọ 96 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Nguyễn Đ́nh Ninh và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về miền Cực Lạc.


MX Trung Uư Ngô Văn
Tiểu Đoàn 3, Tiếu Đoàn 1 TQLC
Đă từ trần ngày 10/6/2020
Tại Nha Trang, Việt Nam
Hưởng thọ 72 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng chị Nguyễn Thị Xuân và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Ngô Văn sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


Nhạc Mẫu MX Đặng Hoàng Lung
TĐ5 / TQLC
Cụ Bà NGUYỄN THỊ AN
Sinh năm 1922
Mất ngày 9 tháng 6 năm 2020
Tại Nam California
Hưởng đại thọ 98 tuổi..

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng Anh Chị Đặng Hoàng Lung và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ Bà NGUYỄN THỊ AN sớm về cơi Vĩnh Hằng.


Chị quả phụ Trần Văn Hợp
Nhũ Danh: Trần Thị Nguyệt
Pháp Danh: Diệu Nga
Từ trần ngày 12 tháng 5 năm 2020
Tại Houston, Texas. Hoa Kỳ
Hưởng thọ 74 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng các cháu Thủy Tiên, Thuỷ Trang, Quốc Anh và tang quyến. Nguyện cầu hương linh chị Trần Thị Nguyệt sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


Niên Trưởng ĐỖ VĂN TỴ
Cựu Trung Tá, Tiểu Đoàn Trưởng TĐ Công Binh TQLC
Sinh ngày 1 tháng 12 năm 1928, tại Kiến An, Hải Phòng
đã thất lộc tại tư gia lúc 4 g 30 chiều ngày 10 tháng 5 năm 2020
(nhằm ngày 18 tháng 4 năm Canh Tý) tại Anaheim, CA USA
Hưởng thọ 91 tuổi

Tổng Hội TQLCVN thành kính phân ưu cùng tang quyến và cầu nguyện anh linh NT Đỗ Văn Tỵ sớm về miền Tiên Cảnh.


Nhạc Mẫu MX Phạm Minh Tâm
TĐ 4 TQLC
Liên Hội Trưởng Liên Hội TQLCVN - UC

Cụ Bà Nguyễn Thị Vinh
Pháp danh Diệu Hiển

Vừa thất lộc ngày 26/4/2020 tại Long Thành, Đồng Nai
Viet Nam
Hưởng thọ 88 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng anh chị Tâm - Ngọc và tang quyến. Nguyện hương linh Cụ Bà sớm được văng sinh về Cơi Niết Bàn.


Đại Tá Phạm Văn Chung
(Đại Bàng Cao Bằng)

-Lữ Đoàn Trưởng LĐ 369/TQLC
-Tham Mưu Trưởng HQ/SĐTQLC
-Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Quảng Nam
vừa từ giă gia đ́nh và đồng đội ngày 25/4/2020
tại California, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 89 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin thành kính phân ưu cùng Bà quả phụ Phạm Văn Chung và tang quyến. Nguyện cầu anh linh NT Cao Bằng sớm được an nghỉ nơi miền Cực Lạc.


MX Ngô Kim Anh
Nguyên Đ/U thuôc Tiểu Đoàn 7 TQLCVN
Đă từ trần ngày 21 tháng 4 năm 2020
Tại Thành Phố Portland, Oregon Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 81 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng Chị Ngô Kim Anh và tang quyến. Nguyện cầu Anh Linh MX Ngô Kim Anh sớm vào cơi Vĩnh Hằng.


MX Phao-Lô Nguyễn Hồng Minh
thuộc TĐ3/TQLC
Đă được Chúa gọi về ngày 30 tháng 3 năm 2020
tại Viêt Nam
Hưởng Thọ 72 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng chị Nguyễn Thị Hồng Hoa và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Phao-Lô sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.


MX Đặng Văn Tửng
thuộc TĐ3 & TĐ14
vừa qua đời ngày 20 tháng 03 năm 2020
tại Long An, VN

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Đặng Văn Tửng sớm vào cơi Vĩnh Hằng.


Thiếu Tướng Louis Lê Minh Đảo
Nguyên Tư Lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh QLVNCH
bào huynh của cố Trung Tá MX Lê Hằng Minh và MX Lê Hoàng Nghi
qua đời lúc 1 giờ 45 phút chiều (giờ địa phương) ngày 19 tháng 3 năm 2020
tại bệnh viện Hartford, Connecticut
Hưởng thọ 87 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng Phu Nhân và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Louis sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.


NT Lê Văn Huyền
Nguyên Thiếu Tá TĐP/TĐ8/TQLC
Vừa từ trần ngày 19 tháng 2 năm 2020
tại Des Moines, Iowa
Hưởng thọ 80 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn đến chị Lê Văn Huyền và tang quyến. Nguyện cầu anh linh NT Lê Văn Huyền sớm về miền Tiên Cảnh.


MX Đàm Quang Quảng
Đại Úy trưởng ban Công Văn và Quân Số (ban 1) TTHL/SĐ TQLC
đă tạ thế vào ngày 16/2/2020
tại bệnh viện Saint Joseph, Nam California
Hưởng đại thọ 93 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn đến chị Đàm Quang Quảng cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Đàm Quang Quảng sớm vào cơi Vĩnh Hằng.


MX Giuse Bùi Thanh Liêm
Thiếu Úy, Đại Đội 1 Tiểu Đoàn 8 ‘Ó Biển’ TQLC
Vừa được Chúa gọi về
Lúc 7:30 sáng thứ sáu ngày 14 tháng hai năm 2020
Tại Boston, Massachusettes, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 68 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng chị Loan và tang quyến. Nguyện cầu Thiên Chúa nhân từ đón nhận linh hồn Giuse vào hưởng Nhan Thánh Chúa.


Nhạc Mẫu MX Nguyễn Hữu Lễ, TĐ8/TQLC
Cụ Bà Martha Hoàng Thị Lộc
Đă được Chúa gọi về
ngày 23 tháng 1 năm 2020
tại Chicago, Illinois.
Hưởng thọ 92 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng anh chị Lễ và toàn thể tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành sớm đưa linh hồn Cụ Bà Martha về hưởng Nhan Thánh Ngài trên nước Thiên Đàng.


Bào Huynh MX Nguyễn Thành Long (BĐTCĐT)
Ông Nguyễn Thành Phượng
(Cựu phi công QLVNCH)
Vừa từ trần tại Biên Ḥa, Việt Nam.

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng MX Nguyễn Thành Long và tang quyến. Nguyện cầu hương hồn Ông Nguyễn Thành Phượng sớm siêu thoát về miền Cực Lạc.


MX Giuse Nguyễn Lâm Hùng, TĐ3/TQLC
Đă được Chúa gọi về
ngày 22 tháng 1 năm 2020
tại Đà Nẵng, Vietnam
Hưởng thọ 67 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Giuse được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


MX Dương Tất Thắng
Nguyên ĐĐT/ĐĐ4/TĐ16/TQLC
Từ trần ngày 18 tháng 1 năm 2020
Tại Nam California.
Hưởng thọ 72 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh MX Dương Tất Thắng sớm vào Cơi Vĩnh Hằng.


Nhạc Phụ MX Nguyễn Hữu Lễ, TĐ8/TQLC
Cụ Ông Phêrô Phạm Hoà
Đă được Chúa gọi về
ngày 5 tháng 1 năm 2020
tại Chicago, Illinois
Hưởng thọ 94 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng anh chị Lễ và toàn thể tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ Ông Phêrô được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Nhạc Mẫu MX Lê Văn Nam (Bộ)
nguyên ĐĐ3/TĐ8 TQLC
Cụ Bà Maria NGUYỄN THỊ ÍCH
Vừa được Chúa gọi về
Ngày 8 tháng 1 năm 2020
tại Melbourne, Úc Đại Lợi
Hưởng thọ 96 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng anh chị Nam-Sen và toàn thể tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ bà Maria được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


NT Alfonso Lê Đ́nh Tuân
Cựu Thiếu Tá Bác Sĩ TQLCVN
Đă được Chúa gọi về
ngày 27 tháng 12 năm 2019
Hưởng thọ 83 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn NT Alfonso Lê Đ́nh Tuân được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

 


Vui-Buồn

Tin Vui

Tin Buồn