MX Phanxicô Xaviê Bùi Văn Chỉnh
Thuộc Đại Đội Viễn Thám, TĐ/THD, Sư Đoàn TQLCVN
Đă được Chúa gọi về ngày 27 tháng 11 năm 2021
Tại Melbourne, Úc.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng bà quả phụ Bùi Văn Chỉnh và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn MX Phanxicô Xaviê Bùi Văn Chỉnh sớm hưởng nhan Thánh Chúa.


MX Nguyễn Trúc Tuyền
Trung Úy, ĐĐP/ĐĐ 1 - TĐ 5 TQLC
Vừa từ trần ngày 26/11/2021
tại Sàig̣n, Việt Nam.

Tổng Hội TQLCVN xin chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Trúc Tuyền sớm yên nghỉ nơi chốn Vĩnh Hằng.


TPB MX Phạm Văn Ngữ
Tiểu Đoàn 8/TQLC
Vừa thất lộc ngày 12 tháng 11 năm 2021
tại Việt Nam.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng chị Tô Thu Hai cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Phạm Văn Ngữ sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


MX Phạm Hoàng Dũng
Tiểu Đoàn Truyền Tin, SĐ/TQLC
Đă ra đi ngày 11 tháng 11 năm 2021
tại Việt Nam
Hưởng thọ 68 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Phạm Hoàng Dũng sớm tiêu diêu nơi Cực Lạc.


TPB MX sau đây đă từ trần trong đại dịch Covid-19:

- TPB MX Lê Văn Dinh
- TPB MX Nguyễn Dực
- TPB MX Nguyễn Văn Mậu
- TPB MX Nguyễn Văn Ngọc và vợ
- TPB MX Phan Văn Ḥn
- TPB MX Phạm Văn Bé và vợ
- TPB MX Trần Hoàng Thọ


Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến.


Hiền thê của Cố Thiếu Tá Nguyễn Trí Nam
Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 4 TQLC
Chị DƯƠNG THỊ XUÂN THU
Vừa măn phần tại Saigon, Vietnam.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh Chị sớm về miền Cực Lạc.


MX Giuse Phạm Văn Thành
Tiểu Đoàn 4 TQLC
Đă được Chúa gọi về ngày 26 tháng 10 năm 2021
tại Wichita, Kansas, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 74 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng chị Thành và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Giuse Phạm Văn Thành sớm hưởng nhan Thánh Chúa.


Phu quân của Thiếu Tá TQLC Trần Thị Huy Lễ
Cựu Đại Úy Đoàn Văn Đường
Pháp danh Phổ Thiện Thành

Từ trần ngày 24 tháng 10 năm 2021
Tại Nam California, Hoa Kỳ,
Hưởng thượng thọ 83 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng chị Huy Lễ và tang quyến. Nguyện cầu hương linh anh Đoàn Văn Đường sớm được tiêu diêu miền Cực Lạc.


Nhạc Phụ của MX Trần Vương
Tiểu Đoàn 2 PB/TQLC
Cụ Ông Lê Văn Vinh
Pháp Danh Từ Quang

Đă măn phần vào ngày 17 tháng 10 Năm 2021
tại Houston, TX. USA
Hưởng thọ 94 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng MX Trần Vương và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Ông Lê Văn Vinh sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


MX Phêrô Đinh Quang Chiêu
TĐ-9 Mănh Hổ
vừa được Chúa gọi về ngày 13/10/2021
tại Minneapolis, Minnesota, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 70 tuổi.

Tổng Hội xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Phêrô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.


Bào huynh BS TQLC Phạm Vũ Bằng
là BS Phạm Lê Thăng
Từ trần ngày 12 tháng 10 năm 2021
tại Florida, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 88 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng BS Phạm Vũ Bằng và tang quyến. Nguyện cầu hương linh BS Phâm Lê Thăng sớm về cơi Phật.


MX Lý Suôl
Pháo Binh Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến
Đã từ trần ngày 9 tháng 10 năm 2021
Tại Saigon, Việt Nam
Hưởng thọ 76 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin hương linh MX Lư Suôl sớm về nơi Vĩnh Hằng.


MX Nguyễn Sĩ Hải
Pháp danh Minh Hà
Trung Úy, Huấn Luyện Viên
Trung tâm Huấn Luyện TQLC
Đă từ trần ngày 23/9/2021
Tại Houston, Texas, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 72 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Sĩ Hải được tiêu diêu Cực Lạc.


MX Lorenso Bùi Văn Tần
Tiểu Đoàn 8 Ó Biển, Thủy Quân Lục Chiến
Đă từ trần ngày 08 tháng 09 năm 2021

tại Saigon, Việt Nam.

Hưởng thọ 69 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu Linh Hồn Lorenso Bùi Văn Tần sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Đại Tá Hoàng Tích Thông
Cựu Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 147 TQLC,
Nguyên Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 2 Bộ Binh,
Đă từ trần ngày 26 tháng 8 năm 2021
Tại Nam California, Hoa Kỳ,
Hưởng thọ 96 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện hương linh NT Hoàng Tích Thông sớm phiêu diêu miền Cực Lạc.


Thiếu Tá Bùi Phúc Lộc
Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 14/TQLCVN
Đă từ trần ngày 09 tháng 09 năm 2021
tại B́nh Chánh, Việt Nam
Hưởng thọ 80 tuổi

Thay mặt anh em MX Tiểu Đoàn 14/TQLCVN chân thành chia buồn cùng gia đình và tang quyến. Nguyện cầu hương linh anh Bùi Phúc Lộc sớm về miền Cực Lạc.


MX Nguyễn Đăng Khoa
ĐĐT/ĐĐCH/TĐ6 6 Thần Ưng Cảm Tử, TQLCVN.
Đă từ trần ngày 18 tháng 8 năm 2021 .
Tại thành phố White Hall, Pennsylvania.
Hưởng thọ 76 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn đến bà quả phụ Nguyễn Đăng Khoa và các cháu cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Đăng Khoa sớm được siêu thoát.


MX TPB Phạm Văn Bé
Tiểu Đoàn 5 Hắc Long
Từ trần đầu tháng 8 năm 2021
tại Việt Nam.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Xin thắp nén hương cho anh được an nghỉ nơi Vĩnh Hằng.


MX Phùng Quốc Nam (Phùng Văn Bé)
Pḥng 3 BTL/SĐ TQLC
Từ trần ngày 17 Tháng 8 Năm 2021
Tại Rockville, Maryland, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 79 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng tang quyến.  Nguyện cầu hương linh MX Phùng Quốc Nam sớm về Cơi Phật.


MX Nguyễn Văn Vàng
Đại Đội 2, Tiểu Đoàn 3 Sói Biển
từ trần ngày 17 tháng 8 năm 2021
tại Sàig̣n, VN.
Hưởng thọ 73 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Cầu nguyện hương linh MX Nguyễn Văn Vàng sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


MX Giuse Trương Tích Phùng
Đại Đội 4, Tiểu Đoàn 3 Sói Biển
đă từ trần ngày 9 tháng 8 năm 2021
tại Biên Hoà, Đồng Nai, VN.
Hưởng thọ 69 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Cầu nguyện linh hồn Giuse Trương Tích Phùng sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


MX TSQ An-Tôn Hoàng Đức Long
Đại Đội A/VT
đă ra đi ngày 4 tháng 8 năm 2021
tại Long Khánh, VN.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh MX Hoàng Đức Long. Nguyện cầu Linh Hồn An-Tôn sớm về nước Chúa.


MX/TPB Nguyễn Văn Long
Đại Đội 1, Tiểu Đoàn 4 TQLC
Từ trần ngày 26 tháng 7 năm 2021
tại Sai G̣n.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Văn Long sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.


Hiền thê NT Huỳnh Văn Phú

Bà Trương Thị Như Phượng
Từ trần ngày 25 tháng 7 năm 2021
tại Maple Glen, Pensylvania, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 77 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN chân thành chia buồn cùng NT Huỳnh Văn Phú và tang quyến. Nguyện cầu hương linh bà Trương Thị Như Phượng sớm được tiêu diêu nơi cơi Vĩnh Hằng.


 

MX Phan Hữu Phước
ĐĐ3, TĐ 1 Quái Điểu
Đă từ trần vào ngày 16 tháng 7 năm 2021
Tại Tăng Nhơn Phú, Thủ Đức, VN.
Hưởng thọ 66 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Phan Hữu Phước sớm tiêu diêu miền cực lạc.


NT Cao Văn Tâm
Tiểu Đoàn Công Binh
Từ trần ngày 15 tháng 7 năm 2021
tại Thành Phố Raleigh, Tiểu Bang North Carolina
Hưởng thọ 90 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu đến chị Tâm và các cháu cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh NT Cao Văn Tâm sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


MX TPB Nguyễn Văn Ngọc

Đă từ trần cách đây 2 tháng
Tại Vĩnh Long, Việt Nam.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến, xin thắp nén nhang ḷng cho MX Nguyễn Văn Ngọc được yên nghỉ.


Hiền Thê MX Nguyễn Ngọc Đấu
Tiểu Đoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến
Chị Hồ Thị Thanh
Từ trần ngày 9 tháng 6 năm 2021
Tại Garden Grove, California.
Hưởng thọ 63 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Nguyễn Ngọc Đấu và tang quyến. Nguyện cầu hương linh chị Hồ Thị Thanh sớm được siêu sanh miền Cực Lạc.


Hiền Thê MX Nguyễn Bá Hổ
Ủy Viên Xã Hội, BCH Hội TQLC Washington, Hoa Kỳ

Bà Anna Huỳnh Thị Bé Tư

Vừa được Chúa gọi ngày 03 tháng 06 năm 2021
Tại Federal Way, Washington
Hưởng thọ 84 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chân thành chia buồn cùng MX Nguyễn Bá Hổ và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn bà Anna sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.


MX Nguyễn Văn Gấm
Tiểu Đoàn 8 Ó Biển TQLC
Vừa từ trần ngày 25/5/2021
Tại Củ Chi, Việt Nam
Hưởng thọ 67 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Gấm tiêu diêu miền Cực Lạc.


MX Giuse Trần Quư Phi
Tiểu Đoàn 1 Quái Điểu
Được Chúa gọi về ngày 10/5/21
tại VN
Hưởng thọ 68 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Giuse Trần Quư Phi sớm được về hưởng nhan Thánh Chúa.


Chị Nung San
Hiền thê MX Huỳnh Phương Thọ
Tiểu Đoàn 8 Ó Biển.

Tạ thế ngày 05 tháng 05 năm 2021
tại Virginia, USA.
Hưởng thọ 68 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Huỳnh Phương Thọ và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Chị Nung San sớm tiêu diêu miền cực lạc.


MX Châu Khắc Xuân
ĐĐ81, TĐ8/TQLC
Qua đời ngày 15 tháng 4 năm 2021
tại Huế, VN.
Hưởng thọ 69 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Châu Khắc Xuân sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


MX Hồ Văn Danh
TĐPB/SĐTQLC
chức vụ sau cùng Trung Uư phục vụ tại TTHL/CSQG.
Đă từ trần ngày 13/03/2021
tại San Jose, California
Hưởng thọ 92 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng Bà Qủa Phụ Hồ Văn Danh nhủ danh Phạm Ngọc Tuyết và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Hồ Văn Danh sớm siêu thoát về miền Vĩnh Cửu.


MX TPB Vơ Trường An tức Ánh
Thuộc TĐ4 & TĐ 14
Từ trần ngày 2 tháng 4 năm 2021
Tại B́nh Thuận, VN
Hưởng thọ 69 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Vơ Trường An sớm về Cơi Vĩnh Hằng.


Thân mẫu MX Nguyễn Ngọc Huy, ĐĐ/Vận Tải SĐ/TQLC là
Cụ Bà Nguyễn Thị Hiền
Được Chúa gọi về ngày 19 tháng 3 năm 2021
tại Việt Nam.
Hưởng đại thọ 95 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn đến MX Nguyễn Ngọc Huy và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ Bà sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.


MX Giuse Phan Diệu
Thư kư Hội TQLC Nam Cali
Đă được Chúa gọi về ngày 6 tháng 3 năm 2021
tại Nam Cali, USA
Hưởng thọ 75 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng chị Phan Diệu và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Giuse Phan Diệu sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.


Đại Tá Nguyễn Kim Hương Giang
Pháp danh Trung Phát

Cựu Chỉ Huy Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Liên Đoàn Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam (1958-60)
đă từ trần ngày 28-2-2021
tại Nam California.
Hưởng thọ 90 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Đại Tá Nguyễn Kim Hương Giang sớm về Cõi Phật.


Đại Tá Lê Khánh
Pháp danh Nguyên Khang

(Bào đệ cựu Trung Tướng Lê Nguyên Khang)
Tham Mưu Trưởng Lực Lượng Đặc Biệt
Tỉnh Trưởng Khánh Ḥa, Kiến Tường, Rạch Giá, Sa Đéc.
Đă mệnh chung vào ngày 5 tháng 1 năm 2021
tại Orange County, California.
Hưởng thọ 88 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng bà Lê Khánh, tang quyến và Phu Nhân Cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang. Nguyện cầu hương linh Đại Tá Lê Khánh sớm về cơi Phật.


NT Trung Tá Lê Bá B́nh
Pháp Danh Phúc An

TĐT TĐ3 & TĐ6
Đă từ trần ngày 15 tháng 1 năm 2021
tại San Jose, CA.
Hưởng thọ 84 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng bà Lê Bá B́nh và tang quyến. Nguyện cầu hương hồn NT Lê Bá B́nh được phiêu diêu miền Cực Lạc.


NT Thiếu Tá Ngô Nhật Thăng
Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn Yểm Trợ Thủy Bộ
Sư Đoàn TQLC / VNCH
Được Chúa gọi về ngày 10 tháng 1 năm 2021
tại Phoenix, Arizona
Hưởng thọ 89 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin thành kính chia buồn cùng gia quyến. Nguyện xin linh hồn NT Ngô Nhật Thăng sớm hưởng nhan Thánh Chúa.


NT Thiếu Tá Lê Văn Cưu
TĐ1/TQLC, Trung Tâm Hành Quân
Từ trần ngày 08 tháng 01 năm 2021
tại San Jose, California
Hưởng thọ 82 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng gia quyến. Nguyện cầu hương linh NT Lê Văn Cưu sớm tiêu diêu Miền Cực Lạc.


MX Hồng Minh So
Pháp danh Quảng Bửu

Trung Úy ĐĐT/ ĐĐ 2, TĐ 4 TQLC
vừa qua đời ngày 5 tháng 1 năm 2021 tại California, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 77 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Hồng Minh So sớm siêu thoát về Cơi Vĩnh Hằng.


NT Thiếu Tá Đinh Long Thành
Pháp danh Diệu Âm Phổ Tựu

TĐT/TĐ4 TQLCVN
Từ trần ngày 9 tháng 12 năm 2020
tại Nam Cali, USA
Hưởng thọ 79 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN thành kính chia buồn cùng chị Đinh Long Thành và tang quyến. Nguyện cầu hương linh NT Đinh Long Thành sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.
 


Vui-Buồn

Tin Vui

Tin Buồn