MX Lê Minh Châu
Đại Đội C - Viễn Thám
Từ trần ngày 9 tháng 12 năm 2019
tại Saigon, Viet Nam.
Hưởng thọ 67 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Lê Minh Châu sớm về miền Cực Lạc.


Ái nữ của MX Nguyễn Kim Chung, Tiểu Đoàn 3/TQLC
Là Cháu Nguyễn Thị Thùy Mị
Vừa tạ thế ngày 8 tháng 12 năm 2019
Tại Bệnh Viện Houston, Texas.
Hưởng dương 46 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN chân thành chia buồn cùng MX Nguyễn Kim Chung và gia đ́nh. Nguyện cầu hương linh Cháu Nguyễn Thị Thùy Mị sớm tiêu diêu Miền Cực Lạc.


MX Nguyễn Văn Hải, ĐĐ2/TĐ2/TQLC
Từ trần ngày 12 tháng 11 năm 2019
tại Việt Nam
Hưởng thọ 71 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Văn Hải sớm tiêu diêu về miền Vĩnh Cữu.


MX Nguyễn Văn Quư, Tiểu Đoàn 7/TQLC
Từ trần vào ngày 28 tháng 10 năm 2019
tại B́nh Dương
Vietnam
Hưởng thọ 70 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương hồn MX Nguyễn Văn Quư tiêu diêu miền cực lạc.


MX Phạm Tấn Phước, Tiểu Đoàn 1/TQLC
Vừa qua đời ngày 4 tháng 10 năm 2019
tai Sài G̣n
Hưởng thọ 67 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Phạm Tấn Phước sớm tiêu diêu về miền Vĩnh Cữu.


MX Lưu Thái, TĐ6 & Toán Người Nhái SĐ/TQLC
đă từ giă anh em lúc 11:00 sáng ngày 11 tháng 9 năm 2019
tại Baton Rouge, Louisiana.
Hưởng thọ 65 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu hương lịnh MX Lưu Thái sớm về cơi Vĩnh Hằng.


Thân phụ (Linh Mục) MX Phạm Minh Ước
Biệt Đội Tác Chiến Điện Tử - SĐTQLC
Cụ Ông Đôminicô PHẠM VĂN VỌNG
Vừa được Chúa gọi về ngày 21 tháng 8 năm 2019
tại Adelaide, Nam Úc
Hưởng thọ 93 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Phạm Minh Ước và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ Ông sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.


Cháu Jimmy Tuấn Phan
Con trai MX Phan Bửu Ngọc (Hội phó Ngoại Vụ Hội TQLCVN Nam Cali)
vừa từ trần ngày 14/8/2019
Hưởng dương 32 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng MX Phan Bửu Ngọc và gia đinh, Nguyện cầu linh hồn cháu được siêu thoát..


MX Nguyễn Văn Hấn, TĐ4/TQLC
Đă từ trần tại Fairfax, Virginia

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu hương lịnh MX Nguyễn Văn Hấn sơm về cơi vĩnh hằng.


NT MX Lê Văn Hiền, cựu Trưởng Pḥng 2 SĐ/TQLC
vửa qua đời ngày 1 tháng 8 năm 2019
tại Des Moines, Iowa
Hưởng thọ 83 tuổi

Tổng Hội TQLCVN thành kính phân ưu cùng bà Quả phụ Lê Văn Hiền và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn NT Lê Văn Hiền sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Nhạc mẫu MX Nguyễn Ngọc Toàn, TĐ8/TQLC là
Cụ Bà ANNA HUỲNH THỊ MĂO
Đă được Chúa gọi về ngày 21/7/2019
Hưởng thọ 79 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Nguyễn Ngọc Toàn và gia đ́nh. Nguyện cầu Cụ Bà Anna được hưởng Nhan Thánh Chúa.


Con trai MX Lê Khoa, TĐ2/TQLCVN là

Cháu Thomas Lê Hoàng
Sinh ngày 18 tháng 12 năm 1995
Đă được Chúa gọi về ngày 20 tháng 7 năm 2019
Tại Houston, TX
Hưởng dương 23 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Lê Khoa và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn cháu Lê Hoàng sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


MX Nguyễn Công Danh
Viễn Thám A, SĐ/TQLC
Mất ngày 1 tháng 7 năm 2019
tại Spring City, Texas
Hưởng thọ 69 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng chị Danh và tang quyến. Nguyện cẩu linh hồn MX Nguyễn Công Danh sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.


BS Lê Hữu Thành, Y sĩ TQLC
Pháp danh Bảo Pháp Viên


Đă măn phần ngày 22 tháng 6 năm 2019
Hưởng thọ 80 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng bà Nguyễn Thị Nguyệt và tang quyến. Nguyện cầu hương linh BS Lê Hữu Thành sớm phiêu diêu miền Tiên Cảnh.


Thân mẫu của MX Nguyễn Văn Hai
Tiểu Đoàn 5 Thủy Quân Lục Chiến :
Cụ Bà Quả Phụ Nguyễn Văn Bảy
Nhủ danh Vơ thị Truyện

Đă măn phần ngày 24 tháng 5 năm 2019
Tại Bến Lức, Long An , Việt Nam
Hưởng thượng thọ 91 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Nguyễn Văn Hai và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về Miền Cực Lạc.


MX TB AN-RÊ HOÀNG MẠNH HUỲNH
ĐĐ1/TĐ 6 TQLC
được Chúa gọi về ngày 5 tháng 6 năm 2019
tại Sài G̣n, VN
Hưởng thọ 66 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn MX Hoàng Mạnh Huỳnh sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.


MX TB LÊ VĂN HỒNG
ĐĐCH/TĐ 9 TQLC
đă từ trần ngày 2 tháng 5 năm 2019
tại Dĩ An, B́nh Dương
Hưởng thọ 65 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng gia đ́nh và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn MX Lê Văn Hồng được về cơi Vĩnh Hằng.


Nhạc mẫu MX Trần Như Hùng, TĐ8/TQLC là
Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Hoa
Đă được Chúa gọi về ngày 27 tháng 5 năm 2019
tại Melbourne, Australia
Hưởng thọ 92 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin phân ưu cùng MX Trần Như Hùng và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ Bà Maria sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.


MX TP Nguyễn Bảy, TĐ1/TQLC
Từ trần v́ tai nạn ngày 20 tháng 4 năm 2019
tại Vietnam

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn đến chị Hoàng Thị Kim Theo cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Bảy sớm về nơi Cực Lạc.


MX Lưu Văn Chấu, ĐĐ4/TĐ2/TQLC
sau thời gian lâm trọng bệnh
đă từ giă gia đ́nh cùng đồng đội
vào ngày 25 tháng 4 năm 2019
tại Việt Nam
Hưởng thọ 83 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Lưu Văn Chấu sớm về miền Cực Lạc.


Mũ Xanh Phạm Lê Vỹ
(Khóa 3/72 SQTB Thủ Đức)
Tiểu Đoàn Tổng Hành Dinh, SĐ/TQLC
vừa từ trần lúc 0g15 ngày 24 tháng 4 năm 2019
tại Sài-g̣n, Việt Nam
Hưởng thọ 70 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn đến tang quyến. Nguyện cầu anh linh MX Phạm Lê Vỹ sớm về cơi Niết Bàn.


Thân mẫu của MX Phùng Kim Đơ
Tiểu Đoàn 3 TQLC “Sói Biển”
Cụ Bà Lâm Thị Ba
Vừa qua đời ngày 10 tháng 4 năm 2019
Tại Việt Nam
Hưởng thọ 92 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Phùng Kim Đơ và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về miền Cực Lạc.


MX Lưu Minh Quan
Nguyên Trung Úy Đại Đội Trưởng, Đại Đội 1 Tiểu Đoàn 9 “Mănh Hổ“
Vừa từ trần ngày 06/4/2019
tại Sóc Trăng, Việt Nam
Hưởng thọ 71 tuổi

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu anh linh MX Lưu Minh Quan sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.


MX Nguyễn Văn Lang, TĐ3/TQLC
Từ trần vào ngày 13 tháng 3 năm 2019
tại SaiGon, VN
Hưởng thọ 69 tuổi

Tổng Hội xin chia buồn đến chị Lang và tang quyến. Nguyện cầu hương linh MX Nguyễn Văn Lang sớm về miền cực lạc.


MX Louis Trịnh Viết Đức
Khóa 25 SQTB Thủ Đức
Đă từ trần vào ngày 17 tháng 01 năm 2019
tại Montreal, Quebec, Canada.
Hưởng thọ 76 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn đến tang quyến. Nguyện cầu linh hồn MX Louis Trịnh Viết Đức sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.


Hiền tỷ của MX Vơ Thành Đông,
Tiểu Đoàn Quân Y, SĐ/TQLC

Là Bà Vơ Thị Ngọc Sương
Đă từ trần ngày 9 tháng 1 năm 2019
Tại thành phố Seattle, WA
Hưởng thọ 72 tuổi.

Tổng Hội TQLCVN xin chia buồn cùng MX Vơ Thành Đông và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Bà Vơ Thị Ngọc Sương sớm về Miền Cực Lạc.


Nhạc Mẫu của NT Lê Bá B́nh, nguyên TĐT/TĐ3&TĐ6 TQLC là :

Cụ Bà Bành Phượng Chung
Nhũ Danh Nguyễn Thị Vượng
Pháp Danh Diệu Thịnh


Đă vừa thất lộc tại Thành Phố Montreal, Canada.
Hưởng Đại Thọ 99 tuổi

Tổng Hội thành kính chia buồn đến gia đ́nh Niên Trưởng và Phu nhân cùng toàn thể tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

 


Vui-Buồn

Tin Vui

Tin Buồn