TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM

TIỀN ĐẠI HỘI TQLC/VN LẦN THỨ 54 TẠI NAM CALI - 7/5/2008